GEANNULEERD: Stiltewandeling met Gerda op zondag 9 augustus

Uitgesteld naar een latere datum wegens de coronamaatregelen.

Beste mensen van De Vleugel en Stiltewandelaars,

Het heengaan van Gerda Goeyvaerts heeft veel Vleugelgangers hard getroffen en de vraag naar een herdenkingsmoment laten klinken.
Gerda kwam al lang trouw naar de Vleugelvieringen en zong er in het koor. Maar ze nam ook graag deel aan de Stiltewandelingen. We hebben op zondag 28 juni, de dag vóór haar overlijden, nog tevergeefs op haar gewacht voor een wandeling in de Kooldries. Daarom is een stille wandeling wel gepast om haar te gedenken.
De eerste Stiltewandeling was  in het Middelheimpark en Gerda was erbij.  Bomen voelen was haar ding. Ze was er zo intens mee bezig dat ze de groep wel eens uit het oog kon verliezen. Een stille wandeling kan een uitnodiging zijn om Gerda nog eens in ons midden te voelen.
Het voorstel is om zondag 9 augustus om 10 uur samen te komen aan de ingang van het Middelheimpark, tegenover het kasteel van Den Brandt. Vandaar maken we een stille wandeling doorheen het park en sluiten af op een open plek. Daar kan, wie het wil, nog een woordje inbrengen. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn en toch graag een woordje inbrengen, kunnen een mailtje sturen naar willy.bertiau@telenet.be. Dat brengen we dan in ons midden.
Met de jongste corona-maatregelen in Antwerpen is dit allemaal niet evident en bij verdere verstrenging kan alles nog worden afgeblazen.
Door de maatregelen zullen we, ook bij het samenkomen op de vertrekplaats, voldoende afstand moeten houden. Dat geldt eveneens tijdens de wandeling en het slotmoment.