Wat betekent VIEREN voor ons?

Wat betekent VIEREN voor ons?

Vleugelgangers zoeken verbondenheid met elkaar.Die krijgt eerst en vooral gestalte in samen zingen.

Verbondenheid zit ook in het samen beleven van rituelen en symbolen.Het kringmoment en het samen delen zijn daarbij heel belangrijk.

Die verbondenheid, dit samenkomen met gelijkgezinden, is essentieel voor wat we zoeken in de vieringen van de Vleugel:

We zoeken er– Inhoud, levenszin en voedsel voor onze ziel.– Een moment van loslaten, rust en mijmeren over het leven.– Een ervaring van verbinding met het Onnoembare.

Dat kun je niet alleen.

Met inspiratie vanuit onze christelijke roots willen we openstaan voor de maatschappij van vandaag.

Voor al deze dingen zoeken en krijgen we samen taal en woorden.