2019.06.15 Breek uw tent op en ga op reis

We dachten na over de vraag welke voorwerpen we zeker zullen meenemen naar onze nieuwe stek:

Bijbel

Ik lees wat er staat in onze Vleugelfolder: “De Vleugel wortelt in de joods-christelijke traditie en wil ruimte geven aan en taal vinden voor een waaier van geloofs- en levensovertuigingen.”

Waar kunnen we die joods-christelijke traditie beter vinden dan in de bijbel. Wij weten ons erin geworteld. Een boek, eigenlijk veel meer een boekenkast, van vele auteurs, in vele stijlen, uit verschillende periodes, met vele accenten… Allemaal vertellen ze op één of andere manier het verhaal van mensen met hun God. Het verhaal van mensen op zoek naar zingeving. Het verhaal van mensen, die zoeken hoe het leven goed kan zijn, hoe je ermee kan omgaan.

De Vleugel staat eigenlijk in diezelfde traditie: onderweg zijn, zingeving zoeken, betrokken zijn. Ons stamelend verhaal, verhaaltje, met God, met de onnoembare, met het mysterie, met de wereld.

Wij nemen met de Bijbel een heel deel van onze wortels mee, en daarmee ook onze eigen verhalen.

Kaarsenhouder

Mensen, laten we deze kaarsenhouder ook meenemen!

We gebruiken hem in kringmomenten wanneer we niet brood & wijn delen maar ons laten meenemen in een andere symboliek en we mekaar het licht doorgeven …

Hij heeft de vorm van rood vlammetje wat aan Pinksteren doet denken – denk aan het verhaal over de vurige tongen – en dus ook aan de Heilige Geest doet denken – de naam van de kerk waar we gaan aanleunen –

Die geest heeft iets ongrijpbaars, iets speels, ze inspireert en vernieuwt,

zo vertellen de verhalen en pinksterkerken getuigen er volop over. Maar ook, de geest, ze was er bij van in het prille begin en al in de eerste zinnen van de bijbel die Jan reeds heeft ingepakt: ‘de aarde was woest en duister maar gods geest zweefde over de wateren en God sprak: er zij licht!’ De Geest, zo oud en zo nieuw …

Moge de geest en het licht ons inspireren om nieuwe wegen en perspectieven te zien!

Liederenmap

Liederen zijn voor mij een heel belangrijk element in de viering:
ik beleef veel deugd aan

het samen zingen,

de liedteksten, soms inspirerend, soms moeilijk te doorgronden, maar juist daardoor intrigerend,

de meeslepende melodieën

de prachtige pianobegeleidingen waarmee Krissie onze samenzang aanstuurt.

De liedmappen nemen we dus zeker mee naar onze nieuwe stek.
We willen er graag volop van blijven genieten.

Micro’s in mandje

Ik heb mij hier als koster van de Vleugel, in de St. Annakerk, echt thuis gevoeld. In een vlotte samenwerking ook met Toon Nauwelaerts en de parochie.

Na een telefoontje of een mailtje naar Toon, werden ook de onverwachte wijzigingen altijd opgelost. Bijvoorbeeld met de boodschap: ‘oei Toon, vergeten te zeggen dat we vrijdag al komen om de zijkapel klaar te zetten voor de Klankbordgroep van zaterdag’. Zulke dingen waren nooit een probleem.

Het ritueel van zaterdagavond naar de vleugel rijden in Borgerhout zal ik met spijt nu achter me laten.. Ik vond dit een stemmige en mooie ruimte om in samen te komen als Vleugelgemeenschap.

Als koster heb ik altijd heel graag in deze kerk de deuren geopend en gesloten,

We hadden hier een trouwe en vriendschappelijke koster ploeg, ik zal deze plek echt missen ..

Meditatiebelletjes

Je mag geen krant of tijdschrift openslaan of je komt wel een of ander artikel tegen waarin de voordelen van mediteren worden opgesomd. Om maar te zwijgen van de tientallen en tientallen boeken over hetzelfde thema.

Het is ondertussen al acht keer gebeurd dat we samen zijn gekomen om op onze eigen manier een aanzet te geven voor meditatie, met muziek, stilte en bezinning.

En deze belletjes hebben ons telkens uitgenodigd alles waarmee we bezig waren te parkeren en om de stilte in te gaan. Daarmee plaatsen we ons in de universele religieuze traditie waarbij de gong, de kerk- of tempelklok de mensen overal ter wereld oproept tot inkeer en gebed.

Ook in het volgend Vleugeljaar hebben we twee meditatiemomenten gepland. Daarom nemen we deze meditatiebelletjes best ook mee.

Toemaatje: Wanneer meditatie, mindfulness, contemplatie ook in het dagelijks leven een plaats zou kunnen krijgen, is het volgens sommige ervaringsdeskundigen “het mooiste en grootste geschenk dat je jezelf ooit kunt geven”.

Waarop wachten we nog?

Benodigdheden voor de koffie

We reizen naar de Heilige Geest parochie en ik neem mee:
een pakje decaf koffie van de Wereldwinkel.

We reizen naar de Heilige Geest parochie en ik neem mee:
een pak koeken.

koffie, daar het aroma en de smaak zo goed is! Eerlijke koffie! En omdat het drinken van de koffie de mensen van de Vleugel in persoonlijk contact brengt. Het is altijd een pretje, om te horen en te zien hoe er nagepraat wordt over de viering en om mekaars verhalen te beluisteren.

een pak koekjes, voor de zoete, lekkere smaak. Eens ging ik bij Turkse mensen op bezoek; daar gaven ze me een snoepje. Dat had als betekenis, zoet te zijn met elkaar. Laten we in de Vleugel ook zoet zijn voor mekaar en elkaar nog veel beluisteren aan de koffietafel.