KERSTVIERNG VLEUGEL 2018 – teksten

inleiding

Naar oude traditie komen we samen op deze nog enigszins mysterieuze avond met ieder onze eigen beleving en diepte.

Nadenkend over kerstmis viel ons oog op een kleine zin in het kerstverhaal van Lucas: Maria bewaarde al deze woorden en gebeurtenissen in haar hart en bleef erover nadenken. ….. Kerstmis is zo rijk dat het een mysterie lijkt en dat we het niet kunnen vatten. ….Wat bewaren wij van kerstmis?…. Het is een bijzonder gebeuren dat er ook in het maatschappelijk leven veel bewaard wordt: De warmste week, het familiefeest. Het aanvoelen dat kerstmis een diepte in zich draagt van solidariteit en mededogen, de warme tedere kracht die even mag bestaan. Daarom zijn wij ook gaan peilen bij enkele vleugelgangers wat zij bewaren van kerstmis…. te veel om allemaal aan bod te laten komen maar het heeft ons wel geïnspireerd voor deze viering.

Wat bij velen aanbod kwam is die oer herinnering van de kinder en jeugdjaren. Het samen naar de nachtmis gaan, het vroege slapen en laat opstaan. Het zetten van de kerstboom en het stalleke, het gezellige en warme eenvoudige drinken en eten. De inhoud was ook niet duidelijk maar het plechtige en sacrale vervoerde. Er blijft een zekere weemoed. ….

korte uitleg bij

‘En Maria bewaarde al deze dingen in haar hart’

marianne

De zin ‘En Maria bewaarde al deze dingen in haar hart’ werd zo een 2000 jaar geleden opgeschreven in het Grieks. Maar laat zich niet zomaar in een paar woorden in het Nederlands vertalen.

Het begint al met het woord ‘bewaren’. Dat is niet zomaar stockeren of bijhouden maar eerder iets met zorg bewaren, vasthouden, koesteren…
in het hart.

Hier wordt de joodse betekenis van ‘hart’ gebruikt. Het hart als centrum en bron van ons innerlijke leven, onze diepste kern, wie we wezenlijk zijn.

En wat koestert Maria in haar diepste wezen?

Soms vertaalt men: dingen … Soms woorden … soms gebeurtenissen.
Het Griekse woord betekent het allemaal tegelijk.
Misschien het best uit te leggen als ‘er zijn dingen gebeurd waarover mensen met woorden vertellen’.

Trouwens, de meeste dingen weten we omdat mensen erover vertellen.
We weten ook dat iedereen een beetje anders vertelt, eigen accenten legt en betekenis geeft.

En al die vertellingen en betekenissen worden samengebald bewaard met het Griekse woord Sumballein.
Een woord waarin je samenballen hoort
en waarvan ook ons woord ‘symbool’ komt.

Zoals we tegen iemand zeggen: ‘we moeten eens iets gaan drinken’ en
we allebei weten dat het dan om veel meer gaat dan dat kopje koffie of dat pintje. Het gaat ook over tijd maken voor elkaar, naar elkaars verhaal luisteren, plannen maken, iets belangrijks over ons zelf vertellen, enz.

Zo ook betekenen de engelen, het licht, de herders, de stal, de volkstelling, enz. zoveel meer dan louter engel, ster, stal, enz.
Ze symboliseren dingen die voor Maria én voor ons wezenlijk zijn.

Hieronder een greep uit de symbolen en verhalen die mensen bewaren van het kerstgebeuren

Kerstinspiraties

1. verbondenheid

Kerstmis roept bij velen, het tedere van het jonge gezin op: Maria, Jozef en het kind Jezus. De geborgenheid van het gezin. De rust, de zorg voor elkaar. De zekerheid dat we bij elkaar horen. Zo groeit het kind, klaar voor de grote sprong het leven in. De eigen kinderen mochten spelen met de poppetjes uit de stal. Maar, als het dan een heel kostbaar beeldje is… hou je hart dan maar vast ! De jonge kinderen spelen met dat kwetsbare gezin van ooit. En de koningen maken een verre reis van de ene kant van het huis naar de andere kant. Dit spel was en is een feest van familiale verbondenheid en het groeien in het leven.

Wat zo heel bijzonder is in de kerstnacht , is het tedere neerleggen van het kind in de kribbe met echt stro!
Maar, klopt dit oerbeeld wel? vraagt iemand zich af! Een mama, een vader en een kind…..Jezus was zèlf een donor kind…… en……… Jozef? Die heeft een hele weg afgelegd om er te staan als vader !

2. solidariteit

Anderen bewaren die diepe solidariteit waartoe kerstmis ons uitnodigt:

Als verpleegster ervoor kiezen met kerstmis te werken, wetend dat velen juist deze periode veel eenzamer zijn dan anders en blij zijn als het allemaal maar rap voorbij is! Jij bent vaak de enige die hen bezoekt! Dan is het huisbezoeken doen een heel speciale ervaring en uitdaging !

Iemand verzorgt vieringen voor kansarmen, hier heeft het Lukas evangelie een speciale boodschap voor ons: “er was geen plaats voor hen in de herberg” . Toen en ook nu blijft dat een hele uitdaging. En dan waren er de herders, het uitschot van die tijd, juist zij, waren de eersten die op kraambezoek gingen ! Ook de vluchtelingen in onze tijd zijn een uitnodiging voor ons, het vreemde leren kennen, hen als een dankbaar verrijkend geschenk ervaren. Langzaam groeiend in verbinding naar ècht ontmoeten.

3. verinnerlijking

Voor sommigen is kerst een beweging naar de verinnerlijking:

Het Heilige Wachten, als kind, net voor de nachtmis eraan komt. Toen al het wachten, de kerststal, het zingen, de mooie versiering! Het ingetogen stilstaan bij ’t sacrale gebeuren. Het is één grote betovering die blijft en in het latere leven uitmondt in meditatie en overweging. De diepte aanvoelen en zoeken tot het mystieke van de Heilige Nacht oplicht. Het kerstverhaal is dan elk jaar opnieuw een verhaal om iedere keer ànders mee te worstelen.

Het laten doordringen en ermee in meditatie gaan. Een diepe verinnerlijking, waarin ‘t verhaal met je leven verbonden wordt. Telkens opnieuw gaat er een nieuw licht op in de symboliek van de herders, de boodschap van de engelen, het doorleven van Maria en Jozef, het kind, de ster, de stal, de koningen…. Doorheen de jaren van doorleving wordt de openbaring steeds groter!

kringmoment – inleiding

we hoorden over drie thematieken die mensen bewaren als het blijvende van het kerstgebeuren: Verbondenheid, engagement en verinnerlijking. Drie kernhoudingen en levenswaarden die het leven opbouwen.

En toch leeft er de spanning van de realiteit, het onaf zijn, het niet ervaren: oorlog, familieruzies en zoveel meer….

En toch spreekt het kerstverhaal van engelen die zingen en herders die op weg gaan en het kind groeten … als een keerpunt van het mens zijn … Aarzelende verhalen alsof er een nieuw mens zijn mag geboren worden. Het verfijnde mens zijn als een keerpunt in het leven… Dit kan bezieling worden vanuit datgene waar wij niet van weten . De heilige ruimte van dat wat ons overstijgt …

Vormen wij nu dan een kring van verbondenheid, engagement en verinnerlijking …

Hier staan we dan … samen op zoek naar die Heilige ruimte waar geen woorden voor zijn… leeg van woorden, vol van niet weten als een heilige ruimte. Wat doet ze met ons die ruimte … ???

Bidden wij samen gebed dat mensen al 2000 jaar meeneemt in woorden die ons overstijgen: onze moeder en onze vader

in ons midden brandt een verscheidenheid aan kaarsjes.
In deze kring willen we 1 kaars doorgeven
en kijken hoe het licht rondgaat
en elk gezicht, ieder van ons doet oplichten
zoals het licht in de kerstnacht
waarover de herder vertelden
en Maria bewaarde in haar hart

wegzending en zegen

Is aangeraakt worden tot in de ziel
Even weet hebben van tedere kracht
Het welt op tot inzet en medeleven

Kerstmis die verre herinnering
Als een herinnering van warmte en tederheid
Het stille aangewezen zijn op elkaar
Als gezin en familie

Kerstmis
De geboorteplek in solidariteit om de wereld
Je hart weer laten raken en iets doen
In het kleine, in het grote

Kerstmis
Als diep mysterievolle nacht
Het ademen van de Geest
Tot het allerfijnste van het mens zijn

Kerstmis
Feest van warmte en tederheid
Feest omdat door de duisternis heen
Liefde mogelijk is
Kerstmis een feest om te bewaren.

Staan wij recht om zegen:

De Ene zegene u en behoede u
De Ene doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Ene verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede …