Wat is Vleugel Plus?

Vleugel Plus omvat activiteiten

georganiseerd door Vleugelaars

ook open voor (nog) niet Vleugelaars

om nieuwe wegen te verkennen

om verrassende ervaringen te delen

om onze verbondenheid te voeden