Nieuwsbrief 2020 2021 nummer 8

Beste allemaal, Het corona-virus is taaier dan we ooit konden vermoeden en het heeft dus een grote impact op ons Vleugel-samenkomen.  Maar we vinden wel steeds opnieuw andere vormen om het gevoel van samenhorigheid levendig te houden. Dat zal ook … Lees meer

Nieuwsbrief 2020 2021 nummer 5

Beste allemaal, 2021 zou het jaar worden van een spoedige heropleving van onze Vleugel na maanden van stilstand. Zo dachten we toch toen we de viering aan het voorbereiden waren van 6 februari. We veranderden zelfs het oorspronkelijke thema. ‘Bezit … Lees meer

Nieuwsbrief 2020 2021 nummer 2

Beste allemaal, Met deze herfsteditie sturen we U de Vleugel-activiteiten voor de maand oktober. Zoals steeds treffen wij elkaar op de 1ste en 3de zaterdag van elke maand om 18 u in de  H. Geestkerk, Mechelsesteenweg 137,  2018 Antwerpen. Iedereen … Lees meer

Nieuwsbrief 2020 2021 nummer 1

Beste allemaal, De coronacrisis heeft ons niet kunnen tegenhouden om een boeiend jaarprogramma 2020 -2021 uit te werken.  Dit dankzij de inzet van vele enthousiaste vleugelgangers.  Daarmee willen zij tegemoet komen aan de wens van ons publiek om weer samen … Lees meer

Nieuwsbrief 2019 2020 nummer 9

Beste allemaal, Iedereen heeft zeker vernomen dat de strenge corona-voorschriften wat gemilderd zijn en dat vanaf 14 juni de kerken weer open mogen gaan en er vieringen mogen plaats vinden. De  Vleugel grijpt deze gelegenheid aan om een slotviering te … Lees meer

Vleugeltoetsen n° 4

Vleugeltoetsen in surrealistische tijden n°4 Op 21 maart lanceerde Mieke een oproep om een speciale nieuwsbrief aan te maken. We zijn al aan de 4e editie toe. Weer hebben veel vleugelaars gereflecteerd over wat we nu meemaken, gezocht naar zin … Lees meer

1 2 3 4 5