Nieuwsbrief 2022 2023 nummer 10

Beste allemaal,

We vliegen uit

slotviering van De Vleugel – op zaterdag 3 juni om 18 uur

In 1994 werd ‘De Vleugel’ boven de doopvont gehouden.
‘Een vernieuwend liturgisch initiatief, herkenbaar voor mensen die zoeken naar zingeving en die de joods-christelijke weg bewandelen, in volle openheid voor diversiteit’.
Zo stond het destijds op de folder.
Tot voor enkele jaren was er elke zaterdagavond een Vleugelviering.
Nu, 29 jaar later, ervaren we dat de draagkracht ontbreekt om nog langer door te gaan met het actuele format van één viering en één alternatieve bijeenkomst per maand.
Het is met spijt in het hart, maar met grote dankbaarheid, dat we een punt zetten achter dit project.
Het ganse Vleugelgebeuren is voor vele mensen van bijzondere betekenis geweest, niet in het minst omwille van de warme verbondenheid die doorheen de jaren gegroeid is.

‘We vliegen uit’ wordt een viering van loslaten, een viering van dankbaarheid om zoveel engagement, vriendschap en inspiratie, een viering van hoopvol uitkijken naar de toekomst.
Ook in deze laatste viering zullen we de diversiteit van onze gemeenschap alle eer aandoen.  We zullen nog een keer voluit de – ons zo dierbare – liederen van Huub Oosterhuis zaliger zingen.  Krissie en Edwig zullen ons met hun pianospel meevoeren naar de zevende hemel.
We zullen elkaar uitzwaaien … niet met een ‘vaarwel’ maar met  ‘tot ziens’ !
Jan Maes en Marijke Verrelst gaan voor.

Elke Vleugelganger, die van het eerste én van het laatste uur, is van harte uitgenodigd !

Zaterdag 3 juni om 18 uur in de H.Geestkerk  –  Antwerpen

Tenslotte nog dit:

  • Op het einde van de viering willen we iedereen de kans geven het woord te nemen. Mogen we vragen om, als je iets wil zeggen, dit goed voor te bereiden. Zodat het kort en krachtig en heel persoonlijk kan worden geformuleerd.
    Dank je.
  • Gelieve er rekening mee te houden dat deze viering  (veel) langer zal duren dan de gebruikelijke 60 minuten.  Na de viering kunnen we napraten bij een broodje, maar misschien is het een goed idee om die namiddag een vieruurtje te nemen.

 

Mededeling:

Zoals gewoonlijk is er ook dit jaar een ‘Zomer van de Vleugel’.   Warm aanbevolen.  Klik hier

En nog dit: 

Met het stoppen van de Vleugel vervalt ook de nieuwsbrief.  Dit is dus de laatste keer dat ik jullie persoonlijk informeer over de maandelijkse Vleugel-activiteiten.  Ook mijn functie als contactpersoon houdt hiermee op.
Een dikke merci aan iedereen die op de een of andere manier heeft meegeholpen, teksten geschreven, raadgevingen gegeven.

Maar ook:

Dit laatste Vleugeljaar heeft een groep mensen gewerkt naar een of andere vorm van doorstart.  Om handen en voeten te geven aan de groeiende verbondenheid en gehechtheid aan de Vleugelspiritualiteit. We merkten dat de Vleugel méér is dan enkel vieringen.
Resultaat is de creatie van een nieuw concept: de Vleugel als een netwerk van activiteiten.

Van Vleugel naar Vleugel Mozaïek ‘(op) nieuwe vleugel(s)’.

Tegen half augustus zal daar uitgebreid over gecommuniceerd worden via een bericht en een herwerkte website.

We wensen iedereen een deugddoende vakantie toe

Harry