Nieuwsbrief 2022 2023 nummer 9

Beste allemaal,
eindelijk . . ., buiten stijgt de temperatuur en kunnen we uitkijken naar ‘letterlijk’ een warmere wereld.

Met deze negende nieuwsbrief geven we een overzicht van de Vleugelactiviteiten in mei.
U treft ons op  het bekende adres H. Geestkerk, Mechelse steenweg 135, 2018 Antwerpen.

Zaterdag 6 mei om 18 uur:   Viering met als thema   Vreugde in de Bijbel

De Bijbel bevat veel vreugde! We hebben het niet altijd in de gaten!
In het Oude Testament wordt er uitbundig gejuicht, in het Nieuwe Testament is het wat ingetogener.
We kozen enkele, ook niet-Bijbelse teksten, om ons te verdiepen in het bijzondere ‘vreugdegevoel’ . We onderzoeken het wezenlijke verschil met blijdschap en geluk.
Er is geen toelichting in deze viering, we laten de teksten spreken!
Lutgard Vrancken, Hugo De schrijver, Anne Willocx, Bert Lodewijckx en Annemarie Heesen hebben deze viering voorbereid.
Paul Kevers  gaat voor ,  Magda Vingerhoedts doet het onthaal.

Zaterdag 20 mei om 18 uur:  Bijeenkomst met als thema: Zie, ik ga iets nieuws beginnen

Vorig jaar, in mei 2022, bleek dat er te weinig draagkracht restte om het bestaande format van de Vleugel voort te zetten met 2 vieringen en bijeenkomsten per maand.
We beslisten toen om er niet meteen een punt achter te zetten maar om nog één Vleugeljaar te organiseren. Daarmee wilden we tijd geven om eventuele nieuwe initiatieven uit te werken.

Dit laatste Vleugeljaar loopt nu op zijn einde.
In de slotviering op 3 juni nemen we afscheid van de Vleugel zoals ze was en zijn dankbaar voor het jarenlange engagement van zovelen.
Een groepje mensen heeft het afgelopen jaar gewerkt naar een of andere vorm van doorstart.  Om handen en voeten te geven aan de groeiende verbondenheid en gehechtheid aan de Vleugelspiritualiteit.
Resultaat is de creatie van een nieuw concept: de Vleugel als netwerk.
Op deze zaterdagbijeenkomst presenteren we aan al wie geïnteresseerd is het nieuwe Vleugelnetwerk en stellen we de verschillende activiteiten voor zoals vieringen, leesgroep, …voor komend werkjaar.

Oproep:

Tijdens de slotviering op zaterdag 3 juni willen we graag de namen noemen van alle trouwe Vleugelgangers  die ons in de voorbije 29 jaar ontvallen zijn.
We denken aan de 2 voorgangers van het eerste uur – Hilde Van Putten en Jef Van Gerwen.  Maar er zijn ook de vele ‘gewone’ mannen en vrouwen die het Vleugelgebeuren en onze gemeenschap in de loop van de jaren mee vorm en kleur hebben gegeven – door hun aanwezigheid in de vieringen of/en  door hun daadwerkelijke inzet.
We willen hen dankbaar gedenken.

Van wie moesten we de voorbije 29 jaren afscheid nemen?
Aan wie denk jij ?
Stuur de namen door aan Marijke Verrelst verrelst.marijke@gmail.com
We hopen op 3 juni alle overleden Vleugelgangers te noemen, zonder dat er één vergeten wordt. Dank voor jullie hulp !

Werkten mee aan deze nieuwsbrief : Marianne – Marijke – Annemarie – Hilde B. – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be