Nieuwsbrief 2022 2023 nummer 6

Beste allemaal,
In putteke winter sturen wij deze hoopvolle nieuwsbrief met de aankondiging van Lichtmis en met de wetenschap van een trage maar zekere verlenging van de dagen.   Nog wat geduld en we kunnen weer genieten van licht en warmte.

Welkom op zaterdag 4 en 18 februari om 18 u. in de ontmoetingsruimte van de H. Geestkerk, Mechelse steenweg 135, 2018 Antwerpen.

Zaterdag 4 februari:  Viering met als thema: Het Heilige in het alledaagse handelen

Bij “Het heilige in het alledaagse handelen” komen we algauw bij rituelen.
Rituelen hoeven niet heilig te zijn, maar in de persoonlijke leefsfeer kunnen ogenschijnlijk banale dagelijkse handelingen al of niet noodzakelijk een ritueel worden.  Tot zelfs een geheiligde uitwerking krijgen, d.w.z. een heel makend effect hebben.
In de viering onderzoeken we dit aan de hand van korte getuigenissen en worden we in het heilig ritueel van de stilte, zelf uitgenodigd hierbij stil te staan.
Frie Lanckriet, Marie-Paule Delauw , Anne Willocx en Annemarie Heesen werkten mee aan de voorbereiding.
Anne en Annemarie gaan voor. Onthaal zal verzorgd worden door Magda Vingerhoets.

Na de viering genieten wij van pannenkoeken.

Zaterdag 18 februari:  Meditatiebijeenkomst in verbondenheid

We komen opnieuw en voor de laatste keer samen voor een meditatie waarbij we ons zoals steeds laten onderdompelen in muziek en stilte. Het thema dat ter inspiratie gekozen werd is verbondenheid, dat deugddoende gevoel gewaardeerd en graag gezien te zijn, de levenwekkende connectie met andere mensen, de fascinerende verbinding met alles wat bestaat: de wereld, de aarde, de biosfeer, het heelal.
Voorbereiding door Jos en Willy

Mededelingen

Pannenkoeken

Na de viering van 4 februari zijn er pannenkoeken.  Iedereen is welkom, maar voor de goede gang van zaken vragen wij je in te schrijven ten laatste tegen 29 januari op harry.harding@telenet.be

Wekelijkse meditatie

Wie nood heeft aan of baat heeft bij een wekelijkse meditatiebijeenkomst kan zonder meer aansluiten bij een groep mindfulness-beoefenaars onder leiding van Bert Caekelberg. Die groep komt elke maandag om 3 uur samen in de ontmoetingsruimte naast de Heilige Geestkerk.

Krissie stapt in het huwelijksbootje

De aankondiging hiervan vind je op het Intranet, bij de rubriek ‘Familienieuws’

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Jos – Annemarie – Krissie – Hilde – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be