Nieuwsbrief 2022 2023 nummer 4

Beste allemaal
Op het moment dat je deze nieuwsbrief krijgt, duiken we in de donkerste maand van het jaar.
Toch is er hoop want in de verte lonkt alweer nieuw licht en leven met een nieuw jaar.

We komen telkens samen om 18 uur in de ontmoetingsruimte van de H. Geestkerk, Mechelse-steenweg 135,  2018 Antwerpen.   Kerstmis vieren wij in de H. Geestkerk
Je bent van harte welkom.

Zaterdag 3 december:  thema  ‘Ubuntu   Ik ben omdat wij zijn’.

Volgens de Afrikaanse ubuntu-filosofie wordt de mens maar zichzelf in het netwerk van zijn of haar relaties. Centraal in deze groei staat het vermogen om zich toe te wijden aan anderen en het besef onderdeel te zijn van een veel groter geheel.
Voorgangers: Anne Willocx en Annemarie Heesen
Toelichting: Kristin Vanschoubroek uit De Pinte
Voorbereiding: Anne, Annemarie, Hilde Broeckhoven, Sabine Van Eupen en Magda Vingerhoets
Onthaal: Marijke Verrelst

 Zaterdag 17 december:  Bijbels leerhuis

De zogeheten ‘kindheidsevangelies’ zijn religieuze fictie. Ze vertellen niets over de ‘werkelijke’ geboorte en jeugd van Jezus, maar veel over wat zijn volgelingen veel later in hem zagen, wat ze geloofden, wie hij voor hen was. De evangelisten Matteüs en Lucas maakten daarvoor gebruik van verhaalschema’s en -thema’s uit de joodse Bijbel en schreven met het paasgeloof in hun achterhoofd. Dat willen we samen ontdekken aan de hand van een paar voorbeelden uit het Lucasevangelie.

Paul Kevers begeleidt ons tijdens deze bijeenkomst.

Zaterdag 24 december:  Kerst

Volgens westerse tradities werd Jezus geboren in een stal, volgens Oosterse kerken in een grot.
Zoals onze verre voorouders samen rond het vuur zaten in een donkere grot, zo verwijlen wij in een donkere kerk. In een kring rondom het licht. Gewaarworden wat het met ons doet, dat licht.
We vieren kerst met samen zingen, met een mijmering over Jesaja, met weinig woorden en veel kijken, met samen zijn en samen Zijn.
Bert Lodewijckx en Marianne van de Graaff leiden samen deze kerstviering
Praktisch: In de kerk zal het niet zo heel warm zijn (energiekosten), dus neem gerust een dekentje mee.  En ook een opgeladen gsm waarop je het knopje voor de zaklamp weet zijn!

Mededelingen

Kerstmaaltijd

Na de kerstviering van 24 december organiseert Anne Willocx om 20 uur een kerstmaaltijd bij haar thuis.  Je moet je daarvoor wel vlug inschrijven vóór 18 december bij Harry.harding@telenet.be,  want de plaatsen zijn beperkt .  Als bijdrage wordt € 15 gevraagd en het meebrengen van een klein dessertje.

 Wat na juni 2023? 

Na de viering op 3 december organiseert de stuurgroep een korte briefing hoever we staan met onze zoektocht.  Wat leerden de verschillende vergaderingen ons?  En hoe werken we best verder?  Na de briefing is er ruimte om informeel van gedachten te wisselen en vragen te stellen.
Noteer alvast in je agenda dat we op 7 januari na de viering opnieuw samenkomen.

Vesperdienst in de kathedraal op 11 december 2022 om 17 uur 

Leerhuis en Liturgie Lier (De Brug) verzorgt op 11 december de vesperdienst in de kathedraal.
Deze liturgische viering wordt opgebouwd rond de lezingen van de derde adventszondag.
De cantorij van De Brug zal de dienst opluisteren.
Myriam Van den Eynde gaat voor.
Alhoewel de viering in de kathedraal zal plaatsvinden, zal die toch gekenmerkt worden door een groot ‘De Brug’-gehalte.
’t Is dus een gelegenheid om het koor en een ervaren voorganger van De Brug aan het werk te zien.
Hartelijk welkom!

Pascale Van Os

Wellicht herinner je je dat, een aantal jaren geleden, Pascale Van Os in de Vleugel enkele keren piano heeft gespeeld en onze samenzang heeft geleid.  Ze was toen studente aan het Antwerps Conservatorium.  Nu maakt ze carrière als dirigente van symfonische orkesten, een beroep dat tot voor kort slechts zelden voor een vrouw was weggelegd.  Daar komt stilaan verandering in, zoals blijkt uit de driedelige documentaire ‘Vrouwen op de bok’ die te zien is op NPO Start, het streaming platform van de Nederlandse Omroep, op deze link:
https://www.npostart.nl/vrouwen-op-de-bok/POMS_S_AT_20024232/episode
Het is een interessant programma, waarin we Pascale Van Os, naast andere vrouwelijke dirigenten, aan het woord horen en in actie zien.

 Intentieboek

Wanneer beslist iemand dat een last te zwaar wordt om alleen te dragen? Wanneer raapt iemand de moed bij elkaar om in de vorm van pen en papier iets achter te laten in een boek? Hoe beantwoordt een boek aan het lijden van anderen? En wat betekent het om te geloven, in een postmoderne tijd waarin narcisme hoogtij viert en zingeving voor velen een taboe?

In de basiliek van Tongeren, aan het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-Oorzaak-Onzer-Blijdschap, ligt een blanco boek. In dat boek kunnen mensen iets schrijven: smeekbedes, uitingen van hoop, dankbetuigingen. Iedere zondag wordt in de mis een speciaal moment genomen om te bidden voor wat er de afgelopen week in het boek is geschreven.

Elena  werd door MoMeNT uitgenodigd om een voorstelling te maken rond dit intentieboek. Na haar voettocht naar Rome en haar bezoek aan Amerikaanse terdoodveroordeelden, krijgt haar fascinatie voor de menselijke zoektocht naar God een vervolg. Aan de flarden van levens, vragen en bedenkingen die ze leest in het boek, voegt ze haar eigen stem toe.
Locatie:  Sint Laurentiuskerk Hoek Markgravelei 93 -Van Schoonbekestraat 155 2018 Antwerpen.

Tickets via KdG Shop Brusselstraat 45 2018 Antwerpen (schooldagen 7u45 – 17u) of op kdgshop.zuid@kdg.be of tel 613 13 04.

Studenten: 5 Euro / niet-studenten: 8 Euro.

Meer info: bert.hellebaut@kdg.be

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Magda -Marijke – Paul K. – Hilde B. – Els B. – Marianne – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be