Nieuwsbrief 2022 2023 nummer 3

Beste allemaal,
Hier zijn we weer met de vertrouwde Vleugelnieuwsbrief met daarin de aankondiging van onze activiteiten voor de maand november.
We komen telkens samen om 18 u. in de ontmoetingsruimte van de H. Geestkerk, Mechelse-steenweg 135,  2018 Antwerpen.
Je bent van harte welkom.

Zaterdag 5 november: Viering met als thema:   Voor het verdwijnt en daarna

In deze viering gaan we in op het werk van de Nederlandse dichter en schrijver Rutger Kopland. Rutger Kopland, pseudoniem voor Rudy Van den Hoofdakker, was psychiater, maar bij het grote publiek vooral bekend als dichter. Hij schreef zeer toegankelijke gedichten en genoot daardoor een grote populariteit. We maken nader kennis met de man, zijn gedichten en zijn achtergronden. ‘Voor het verdwijnt en daarna’ is de slotzin uit het gedicht Die Kunst der Fuge.
Paul Eylenbosch is gastheer in deze viering.

Zaterdag 19 november: We komen samen voor een zingevingssessie rond Troost

Mieke Van Steelandt schrijft: ‘Ik neem jullie mee in de wijze waarop ik in het psychiatrisch centrum waar ik werk een sessie rond het thema troost begeleid.
Wat is voor jou een bron van troost?
Breng een voorwerp mee dat dit symboliseert. Zo kunnen we samen ontdekken hoe verscheiden die bronnen wel kunnen zijn’.

Mededeling

Wat na juni ’23?    Een tussentijdse stand van zaken

Zoals wellicht geweten, stopt het huidige format van de Vleugel in juni ‘23.  Kunnen we in de toekomst meer eenvoudige en daardoor haalbare activiteiten organiseren? Op deze vraag zoeken we dit Vleugeljaar een antwoord met al wie graag wil dat er een vervolg komt.
We organiseerden 2 Klankbordgroepen om te peilen naar welke activiteiten mensen willen komen en vooral, welke ze willen organiseren.
Het blijkt dat mensen zich gemakkelijker engageren om een eenmalige activiteit te organiseren zoals een zangavond, meditatie, themagesprek, … Eveneens is er interesse voor kleinschalige activiteiten zoals een ‘spirituele’ leesgroep, deelgroep rond ‘mijn biografie met God’, enz.
Er leeft ook een vraag naar maandelijkse vieringen. Is het haalbaar om volgend jaar een eenvoudig en haalbaar aanbod uit te werken? En wie wil zich daarvoor inzetten? Dat willen we eerst uitzoeken. Na de viering op 5 november willen we dit bekijken met al wie hiervoor interesse heeft. In deze Nieuwsbrief vind je daarover meer uitleg.
We maakten ook enkele organisatorische afspraken.  Iedereen die dat wil, kan meedenken. Beslissingen worden genomen door wie volgend jaar iets wil organiseren. Een stuurgroep zorgt voor de voortgang van het proces maar beslist niet inhoudelijk. Hierin zitten Anne Willocx, Bert Lodewijckx, Jan Maes en Marianne van de Graaff.
en nog dit :

Uitnodiging!  Zie: https://devleugel.be/evenementen/evenement/klankbordgroep-11/

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Willy – Mieke – Marianne – Hilde – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be