Nieuwsbrief 2022 2023 nummer 2

Beste allemaal,
Deze nieuwsbrief start al bij de eerste dag van de maand oktober.  Laat je niet verrassen, deze eerste dag is immers de eerste zaterdag van de maand waarop we steeds een viering plaatsen.  We kijken er naar uit, om je dan weer te mogen ontmoeten op het adres Ontmoetingsruimte H. Geestkerk Mechelsesteenweg 135, 2018 Antwerpen om 18 uur.

Zaterdag 1 oktober: Viering met als thema Vrede?!

‘Bewandelen we vandaag de kortste weg naar vrede?’ vraagt MO*hoofdredacteur Jago Kosolosky zich af in zijn voorwoord voor het nieuwe nummer van MO*magazine.  Of slaapwandelen we naar een decennialang conflict, op een moment dat we ons dat – al was het maar door de klimaatcrisis – absoluut niet kunnen veroorloven.
Hij heeft het – je raadde het al – over de oorlog in Oekraïne.
Het voorwoord van Jago Kosolosky kreeg als titel:  “Wie werkt aan vrede?”

In deze periode van het jaar is er traditiegetrouw veel aandacht voor het thema van vrede.  Nu er weer oorlog woedt in Europa, is het thema brandend actueel en willen  we er ook in de Vleugel woorden aan geven.
We laten ons hierbij helpen door Stephan Nieuwinckel, directeur van Pax Christi Vlaanderen.
Marijke Verrelst gaat voor.

Zaterdag 15 oktober:  Meditatie rond de innerlijke rust

In deze meditatie willen we mijmeringen rond innerlijke rust aan bod laten komen tussen stiltemomenten en stukjes muziek waarin we ons toeleggen op het persoonlijk ervaren van die innerlijke rust.
We laten ons daarbij helpen  door Anselm Grün, benedictijnermonnik in de abdij van Münsterscharzach.

Mededelingen

Klankbordgroep(KBG):  Na de meditatie op 15 oktober is er een KBG.  We bespreken de volgende stappen in onze zoektocht naar meer eenvoudige activiteiten. Welke ideeën liggen op tafel, hoe gaan we die uitwerken en hoe organiseren we ons daarrond?  We beginnen om half acht en eindigen om negen uur.  We zorgen voor koffie en thee en de hongerigen  brengen best hun boterhammekes mee.

Stiltewandeling: Op zondag 23 oktober is er een stiltewandeling in de Hobokense Polder tussen 10 en 12 uur.

Zie: https://devleugel.be/?p=2060&preview=true

50 Jaar Kauwenberg: Centrum voor armoedebestrijding ‘Kauwenberg’  bestaat dit jaar 50 jaar. Dat laten ze niet onopgemerkt voorbijgaan en nodigen je daarom graag uit om dit samen te vieren. Voor info hierover, zie: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/nieuws/fototentoonstelling/
Vergeet zeker niet in te schrijven en door te geven met hoeveel volwassenen en kinderen je komt. Dat kan telefonisch 03 232 72 96 of via de link:   https://forms.uantwerpen.be/nl/usab/50-jaar-centrum-kauwenberg/

Vieringen van 3 juni en 3 september 2022:  De teksten van deze vieringen kunnen gelezen worden op het intranet van de Vleugel (te vinden onder de rubriek ‘Extra’)

Celine Van de Peer meldt ons dat ze naar Wiekevorst verhuist op 3 oktober.

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:  Marijke – Willy – Sabine – Michaëlla – Marianne –  Harry .

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be