Nieuwsbrief 2021 2022 nummer 6

Beste allemaal,
De eerste viering van de maand februari gaat over: ‘ Soms breekt Uw licht ‘.  Een uitgelezen thema voor deze winterperiode.
Immers,
– de natuur ontwaakt  in deze tijd heel langzaam door steeds warmer zonlicht.
– in de kerkelijke agenda staat Lichtmis gepland op 2 februari en dat is juist de periode waarin we duidelijk merken dat de donkere dagen plaats moeten maken voor het licht.
– nu de verstikkende pandemie minder agressief begint te worden komt er eindelijk licht na twee benauwende jaren.
De Vleugel hoopt nu dat de vieringen en bijeenkomsten  weer spoedig kunnen doorgaan zonder beperkingen.  Dat zou een zegen zijn!
Zoals bekend komen we steeds samen op de 1ste en 3de zaterdag van elke maand (niet in de zomervakantie) om 18 uur in de H. Geestkerk, Mechelse steenweg 135, 2018 Antwerpen.

Zaterdag 5 februari 2022 – Viering in de kerk met als thema:  Soms breekt Uw licht . . . 

Langere dagen,
licht wint door duisternis,
onstuitbaar.
Beeld van hoop en kiemende lente,
hoop op frisse daadkracht en versterkt vertrouwen,
hoop op uitbundige bloesem en vele tinten groen.
Natuur kleurt élk leven.

Zo gaan we samen de toekomst tegemoet,  met het licht van verbondenheid en het geloof
in een Kracht die sterker is dan de winterse dood.

Bert Lodewijckx gaat voor en Petra Schippers geeft de toelichting.
De viering werd voorbereid door Hilde, Magda en Harry
Nadien zijn er pannenkoeken (zie hieronder).
Wees welgekomen.

Zaterdag 19 februari  2022 – Proeven van een zingevingssessie in een Psychiatrisch Centrum.

Al vele jaren geeft Mieke Van Steelandt  een wekelijkse sessie zingeving in een Psychiatrisch Centrum.
Elke week kaart zij een thema aan met cliënten.  Daar wil ze jullie even van laten  mee proeven.
Ze koos voor deze avond het thema ‘verbondenheid’.
Ben je bereid om aan de hand van een werkvorm met elkaar hierover in gesprek te gaan, dan ben je van harte welkom.  Deze avond gaat door in de ontmoetingsruimte naast de kerk.

Mededelingen:

– Pannenkoeken: 

Na de viering van 5 februari zijn er pannenkoeken.  Wij bieden die bij voorkeur aan in de ontvangstruimte naast de kerk.  Iedereen is welkom maar moet zich wel op voorhand aanmelden aan Harry (harry.harding@telenet.be  of op tel: 03.237 77 42) en dat ten laatste op 2 februari .

Voel je een onweerstaanbare drang om mee pannenkoeken te bakken, laat maar weten.

– Sint-Annakerk: 

Zoals bekend verlieten wij de Sint-Annakerk op 15 juni 2019 omdat de kerk een herbestemming zou krijgen.  Dat is ondertussen gebeurd. De kerkraad heeft beslist te fusioneren met de kerk O.L.V. ter Sneeuw en het gebruik van de Sint-Annakerk werd toegezegd aan de gemeenschap van de Georgische Christenen.
Dankbaar denken we terug aan de 15 jaren dat we welkom waren in deze parochie.

Werkten mee aan dezer nieuwsbrief:  Magda – Hilde – Mieke – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be