Nieuwsbrief 2021 2022 nummer 4

 

Beste allemaal,
Het stemt de redactie altijd verheugd, als we met een nieuwsbrief de komende vieringen/samenkomsten weer kunnen aankondigen.  Zo’n nieuwsbrief is immers een weergave van het vele werk achter de schermen dat door enthousiaste vleugelaars de voorbije maanden/weken is gepresteerd.
Dat is ook nu weer het geval geweest en dus geven we graag een overzicht  van de vieringen/samenkomsten voor de maand december, inclusief 1 januari.  Helaas kunnen we nog niet voor alle activiteiten het juiste verloop weergeven.  De coronamaatregelen die nog steeds veranderen laten dat niet toe.
Op 4 december zal de viering doorgaan in de kerk.  We zetten de stoelen in een brede kring, dragen een mondmasker  bij het binnenkomen en houden dit ook aan tijdens de viering en dus ook bij het zingen.   Een cst-ticket is niet nodig.  Na de viering is er in de ontvangstzaal gelegenheid voor koffie en thee.  Maar daar moeten de horecaregels gevolgd worden en is er een cst-ticket vereist.
Zoals steeds vragen we om tijdig in de H. Geestkerk te komen, d.i. om 18 uur.

Op zaterdag 4 december worden we uitgenodigd voor een viering met als thema:

Solidariteit, hoe ver moet ik gaan?

Stilaan komt de warmste week er aan en dan leeft er weer een warme solidariteit in Vlaanderen.  Solidariteit, voor een Christen zowaar een codewoord.  Want de Bijbel en het Jezusgebeuren is één oproep tot solidariteit met onze medemens. Maar hoe ver gaat dit engagement.
Er zijn christenen die zich overvraagd voelen!  Moeten wij ons voor alles solidair voelen, of anders gezegd, wat is het juiste evenwicht?
Met Bijbelse teksten zoeken we naar een leefbaar evenwicht.  De toelichting is gemaakt vanuit de gesprekken die we in de bijbelgroep hebben gehad en is neergeschreven door Bert Lodewijckx.
Voorgangers zijn Anne Willocx-Michielsen en Annemarie Heesen

Op zaterdag 18 december houden we een samenkomst met als thema:

Wonen: een recht of een gunst?

Welzijnszorg focust dit jaar opnieuw op het schrijnend tekort aan geschikte en betaalbare woningen in Vlaanderen.  We brengen enkele
concrete getuigenissen van deze problematiek.  Daarnaast maken we ruimte voor de verwoording van een hoopvolle adventsverwachting.
De pianomuziek van Krissie brengt hiervoor de nodige rustige en warme sfeer.
Deze bijeenkomst werd voorbereid door Hilde B. en Magda.

Op vrijdag 24 december:  Kerstavond met als thema:

‘J achterna’

We gaan in deze viering ‘J achterna’: J van JHWH, Jesaja, Jozef, Jezus, Johannes, Jan, Jef, . . . en ook van Jou.
Gastheer is Paul Eylenbosch.
De viering werd voorbereid door Willy Bertiau en Paul Eylenbosch.

Op  zaterdag 1 januari:    viering  met als thema:

Begin het jaar met wijsheid

Dit thema is geïnspireerd op het boek van Bénédicte Lemmelijn:  Mindful geluk – Vanuit eeuwenoude Bijbelse Wijsheid
Gastheer is Paul Eylenbosch.
De viering werd voorbereid  door Willy Bertiau en Paul Eylenbosch

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Bert – Willy – Harry – Magda – Hilde

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be