Nieuwsbrief 2021 2022 nummer 3

Beste allemaal,

Hier zijn we weer met de vertrouwde Vleugelnieuwsbrief met daarin de aankondiging van onze activiteiten voor de maand november.
We hadden gehoopt dat onze vieringen en bijeenkomsten nu bevrijd zouden zijn van de coronabeperkingen. Het mag niet zijn: de recente heropflakkering van het virus heeft ons doen besluiten de viering van 6 november in de kerk (H. Geestkerk, Mechelse-steenweg 135,  2018 Antwerpen) te houden waar wij betere  voorzorgen kunnen verzekeren tegen een mogelijke besmetting.  We komen telkens samen om 18 uur.

Zaterdag 6 november    Viering met als thema: “Ze zeggen dat het went”

“Er is een land der levenden en een land der doden, en de brug tussen die beide is de liefde, het enige wat blijft, het enige wat betekenis heeft.”       Thornton Wilder

Begin november is de tijd waarop wij onze overleden dierbaren gedenken. Wij doen dat met teksten ter overweging van Manu Keirse en met gedichten, afgewisseld met pianomuziek.  In het Namaste-ritueel kan iedereen, die wil, om beurten naar voor komen en een kaarsje aansteken voor wie je dierbaar was en is.  In een veilige corona-setting.

Gastheer is Paul Eylenbosch
De viering werd voorbereid door: Hilde Verbeuren, Paul Eylenbosch en Jan De Meulder.

Zaterdag 20 november    Bijeenkomst waar wij gaan luisteren naar delen  uit het Requiem van Brahms

We luisteren naar twee delen uit dit requiem.
November is de kwetsbare tijd dat we aan onze geliefde doden  denken, maar ook dat we geconfronteerd worden met onze eigen eindigheid en dood.  Is er nog hoop over de dood heen ?  Brahms gebruikt geen requiemmis voor zijn teksten, maar een bloemlezing van bijbelteksten.  Geen hel en geen zonde maar wel de harde realiteit van de dood en anderzijds de hoop op een kanteling.  De dood die overwonnen wordt.  Geen heldere beelden maar heldere muziek en tekst die ons meeneemt in een hoop over vele grenzen heen.   Een diep gelovige maar niet naïeve Brahms die ons meevoert naar een andere toekomst .

Bert begeleidt ons tijdens deze luistersamenkomst

Mededelingen:

Bijbels leerhuis:  Herman Paulussen herneemt weer zijn bijbel begeleiding in de onthaalruimte van de H. Geestkerk, Mechelse steenweg  135.
Onderwerp:  Bij Marcus op zoek naar Jezus van Nazareth.  Data:  dinsdag 9 november en dinsdag 14 december telkens van 20 tot 22 uur.

Hugo Vereeck: is onlangs verhuisd.  Vleugelaars vinden zijn nieuw adres in de rubriek ‘Familienieuws’ op het Intranet.

Nieuwsjes of mededelingen:  De volgende nieuwsbrief zal verstuurd worden op 25 november.
Als je nieuwsjes of mededelingen die de Vleugel aanbelangen wil plaatsen, dan moet je die ten laatste op 24 november doorsturen naar  harry.harding@telenet.be

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Bert – Jan DM – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be