Nieuwsbrief 2021 2022 nummer 2

Beste allemaal,
We zijn ons nieuwe vleugeljaar begonnen en hebben heerlijk genoten van de viering op 4 september en van de bijeenkomst 18 september.  De medewerkers die voor de uitwerking ervan instonden  hebben hun uiterste best gedaan en bewezen dat de corona hun inzet en creativiteit  niet heeft aangetast.
Intussen zijn er weer andere medewerkers bezig met de voorbereiding van een viering en een bijeenkomst voor de maand oktober.  Zoals gewoonlijk hebben die plaats in kerk of onthaalruimte van de H. Geestkerk Mechelse-steenweg 135,  2018 Antwerpen telkens om  18 uur.

Zaterdag 2 oktober:   Viering met als thema:  Natuur: geschenk en/of uitdaging

‘Na een periode van irrationeel vertrouwen in de vooruitgang en in het menselijke kunnen, komt een deel van de maatschappij tot een grotere bewustwording.
Men stelt een toenemende gevoeligheid vast voor zowel het milieu als de bescherming van de natuur, en de pijnlijke en echte bezorgdheid voor wat er gebeurt met onze planeet wordt groter.’  (uit Laudato Si)

Voorganger: Paul Kevers
Toelichting: Rita Boeren (Ecokerk)
De viering werd voorbereid door Tinne Van Remoortere, Lydia De Wolf en Anne-Mie Castelein

Zaterdag 15 oktober:  Thema van deze bijeenkomst:   Mediteer en kom tot rust

“Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen in het open veld.  Dan waait de wind en ze zijn verdwenen”

Corona en andere calamiteiten confronteren ons ongenadig met de fragiliteit van het bestaan.  Ook onze gezondheid en ons welbevinden zijn erg kwetsbaar.  In deze meditatiebijeenkomst willen we het stil maken en luisteren naar klanken en woorden die ons iets vertellen over de flinterdunheid van ons bestaan en over de schoonheid en zingeving die daarin te vinden is.

Jos Clymans begeleidt ons tijdens deze meditatie.

Mededelingen:

– Er is een Klankbordgroep op 16 oktober 2021 om 19u30 na de meditatie

Oef, we kunnen weer een Klankbordgroep organiseren!
De laatste keer dat we samen nadachten over ons Vleugelproject was 1,5 jaar geleden, 7 maart 2020.
Het zal deugd doen om terug samen te kunnen zitten.
We nemen de draad weer op, we bekijken hoe we uit de corona-perikelen zijn uitgekomen en hoe de nabije toekomst er uit kan zien.
Praktisch:
Na de bijeenkomst, eten we onze zelf (!) meegebrachte boterhammen. Ten laatste om half acht starten we met de Klankbordgroep en we eindigen rond half negen.

– Laat de beelden spreken

Onze Hugo Vereeck, beeldhouwer, zal een groot deel van zijn werken tentoonstellen in de O.L.V-Geboortekerk , Kioskplaats te Hoboken.  De opbrengst is ten bate van de ATD Vierde Wereld.  Warm aanbevolen !

De openingsuren zijn:

  • Vrijdag 5 en 12 november van 17u tot 20u.
  • Zaterdag en zondag 6, 7, 13 en 14 november van 14u tot 18u.
  • Maandag 8 en 15 november van 10 u tot 12 u.

 

– Oproep:

In onze nieuwsbrieven kunnen activiteiten, foto’s, aankondigingen . . . opgenomen worden die te maken hebben met onze Vleugel.  Zo verhogen wij de interesse voor elkaar.  We kijken uit naar jullie inbreng.
Het dagelijks bestuur van de Vleugel kan echter wel bepalen of de ingebrachte artikels/foto’s voldoende met de Vleugel verbonden zijn.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Jos – Marianne – Anne-Mie – Hilde –  Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be