Nieuwsbrief 2021 2022 nummer 1

Beste allemaal,

Onze eerste nieuwsbrief van het Vleugeljaar 2021 –  2022 sturen wij U graag toe.
Eindelijk terug samen vieren zullen velen zeggen en ze kijken vol verwachting naar de eerste vieringen.

Vieringen in het Vleugel-normaal.  Daar zijn we nu bijna, maar helaas nog niet helemaal. We houden ons dus aan de geldende coronamaatregelen, maar we doen ons uiterste best, om alles zo zinvol en aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Wees welkom op de viering van zaterdag 4 september om 18 u in de H. Geestkerk, Mechelsesteenweg 133, 2018 Antwerpen of in de ontmoetingsruimte naast de kerk.

Vier 70-jarigen uit de Vleugel hebben de openingsviering van het nieuwe Vleugeljaar op 4 september voorbereid: Marianne van de Graaff, Vik Dierickx, Willy Bertiau en Jean-Marie Vandeursen. Ze kozen als thema: ‘Het leven … vieren’.   Ze brengen ook elk een kort getuigenis in de loop van de viering.

Ze nodigen ook de aanwezigen in de viering uit voor een receptie met spijs en drank in de ontmoetingsruimte van de H.Geestkerk en het bijhorende terras, na de viering. Zo willen ze de opening van het nieuwe Vleugeljaar een feestelijk tintje geven, de mensen van de Vleugel trakteren n.a.v. hun 70ste verjaardag en duimen voor de nieuwe vrijheid en het nieuwe leven die ons hopelijk na de Covid19-vaccinaties wachten.

Samenkomst op 18 september met als thema:  Herfstmijmeringen
“In oude tijden woonden in onze streken de Kelten. Hun leven stond in het teken van de natuur: zaaien, oogsten, eten en sparen om de winter door te komen. Ze vergeleken de gang van het jaar met een wiel met 4 punten: de zomerzonnewende , de winterzonnewende, de lente en de herfst. De tijd tussen deze hoogtepunten verdeelden ze ook nog eens in twee : 1 mei, 1 augustus, 1 november en 1 februari. Alles samen 8 bijzondere jaarmomenten met rituelen en feesten, afgebeeld in de spaken van Het Keltisch Levenswiel.

In deze viering gaan we de wielspaak van de herfst uitdiepen en samen beleven.
Wij zijn vaak ver verwijderd van de natuur; laat staan dat we de de stand van zon, maan, sterren en planeten in de gaten houden. De boer kan beamen dat die verbinding er onherroepelijk is. Het proces van zaaien, oogsten, het land laten rusten en weer klaarmaken voor een volgende oogst is onafscheidelijk verbonden met de seizoenen die jaar in jaar uit in elkaar voortvloeien . Met voortdurende verandering van licht, temperatuur, kleur, geur, atmosfeer, …
Zoals we dat ook bij onszelf merken, ontdekten we dat elke tijd en cultuur voortbouwt op wat was en er weer een nieuwe laag bovenop legt. De dingen komen ieder jaar terug, maar we leggen steeds nieuwe accenten. Omdat we elk jaar zelf een beetje anders zijn, andere dingen beleven met andere emoties en met nieuwe inzichten in onze ontwikkeling.”  Antonio Vivaldi zal ons hierbij begeleiden!

Mededelingen:

– De folders van ons jaarprogramma  zullen klaarliggen op de viering van 4 september.
Wil je op voorhand deze folders al verspreiden dan kun je die afhalen bij Anne Willocx.

–  op zondag 12 september vindt een stiltewandeling plaats op de Kalmthoutse Heide.  Zie Stiltewandeling – De Vleugel

– Onze Zomer van de Vleugel heeft weer enkele geslaagde activiteiten achter de rug.  Zo blijft de verbondenheid onder elkaar ook in de rustige maanden levendig.

– We kijken met voldoening terug op onze fijne slotviering  van 19 juni.  Misschien voor herhaling vatbaar!

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Jean-Marie, Maria, Harry, Els.

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be