Nieuwsbrief 2020 2021 nummer 10

Beste allemaal,
Hiermee krijgt U de laatste nieuwsbrief  van ons Vleugeljaar.  Een jaar waarin we met veel creativiteit en met een divers programma  de Vleugel levend hebben gehouden en dit ondanks de moeilijke corona omstandigheden.  Meer nog, we willen dit vleugeljaar eindigen in schoonheid met een boeiende digitale viering op 5 juni en dank zij de versoepeling van de corona voorschriften met een warme bijeenkomst op 19 juni.

Zaterdag 5 juni:  Vleugelviering   ‘In het spoor van ikigai…’. 

Voor deze viering lieten we ons inspireren door het boek van Christina Van Geel.  Misschien heb je nog nooit van het woord ikigai gehoord?  In deze viering maak je er kennis mee en nodigen we jullie ook uit om na te denken over je eigen ‘ikigai’.
Deze viering wordt aangeboden onder de vorm van een bezinningstekst met linken naar liederen op youtube.
Ze werd voorbereid door Tinne Van Remoortere, Maria Polfliet, Mieke Van Steelandt en Paul Kevers.

Hoe geraak je op de viering van 5 juni: open de vleugelwebsite: https://devleugel.be en klik op Kalender en dan op 5 juni.  Daar zal de bezinningstekst staan.  In deze tekst komen links (in blauw) voor naar liederen op youtube.  Door op die blauwe link te klikken, kom je bij het lied.  Om na het beluisteren van het lied weer naar de bezinningstekst te gaan, klik je op het pijltje dat naar links wijst en dat je vindt links bovenaan op je scherm.
Soms kan het gebeuren dat er op youtube eerst een advertentie komt, waarbij je na enkele seconden kan klikken op ‘advertentie overslaan’ en je dan het lied hoort.  Dat is nu eenmaal onvermijdelijk voor ieder die de gratis versie van youtube gebruikt. 

Zaterdag 19 juni:  Afsluitviering

We verwelkomen iedereen in de H. Geestkerk om 18 u waar we starten met  een inleidend woordje, een intermezzo van pianomuziek en een hoopgevende bezinning.  Daarna kunnen we nog genieten van muziek ons aangeboden door onze pianiste Krissie.  We sluiten af met een kleine receptie in de  tuin van de pastorie.

Mededelingen:

nieuw Vleugelprogramma  2021 – 2022:

In september starten we met een nieuw Vleugelprogramma  2021 – 2022 en we hopen dat tegen die tijd alle corona beperkingen tot het verleden behoren.

Op 4 september is de eerste viering gepland met als thema:

‘Het leven ….vieren’.

 

Zomer van de Vleugel

We proberen in de komende verlofperiode een ‘Zomer van de Vleugel’ te organiseren.  Heb je zin om een activiteit in te brengen, dan neem je best contact op met Hilde Broeckhoven ten laatste op 12 juni: 0472 43 77 56 of hildebroeckhoven@gmail.com

 

Stiltewandeling op zondag 6 juni 

zie: Stiltewandeling op zondag 6 juni 2021 – De Vleugel

Als je nog wil carpoolen, laat dat dan zo snel mogelijk weten aan Sabine

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Mieke – Hilde –  Jan DM – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be