Nieuwsbrief 2020 2021 nummer 5

Beste allemaal,

2021 zou het jaar worden van een spoedige heropleving van onze Vleugel na maanden van stilstand.
Zo dachten we toch toen we de viering aan het voorbereiden waren van 6 februari. We veranderden zelfs het oorspronkelijke thema.
‘Bezit kan Anders’ werd ‘ Soms breekt Uw licht’,  het moest toch een viering worden over de Hoop op een hersteld samenleven en in het  Licht van een nieuwe toekomst.

Vrijdag hoorden wij de stand van zaken van het Covid-19 Overlegcomite.  Alhoewel de Corona-cijfers lichtjes dalen vond men het nog te vroeg om de maatregelen te versoepelen en deze blijven dus van kracht tot 22 januari.  Twee weken later zal het weinig waarschijnlijk zijn dat er grote veranderingen zullen komen en dus denken we dat het verstandig is de viering van 6 februari uit te stellen.
Een herstart met een  viering lijkt ons beter geschikt dan met een samenkomst en dus vervalt ook de samenkomst van 20 februari.

Nieuwe informatie over de viering van 6 maart volgt in de nieuwsbrief  n° 6.

We blijven echter niet stilzitten:  Er wordt ondertussen  al nagedacht over de jaarplanning 2021-2022.  Ook daar hoort U later meer over.

Een vleugelgroet van Harry