Extra nieuwsbrief 30 oktober 2020

Beste allemaal,

Nu de corona-crisis wild om zich heen slaat en oud en jong treft, zien wij ons genoodzaakt de Vleugel-activiteiten tijdelijk te stoppen.
Wij betreuren het heel erg dat in deze omstandigheden ook ons concert van 7 november niet kan doorgaan.

Deze beslissing werd genomen voor de veiligheid van de Vleugelgangers , maar evenzeer uit solidariteit met zovelen die in hun dagelijks leven
en werken met de pandemie worden geconfronteerd of erdoor werden getroffen.

Van zodra de situatie het toelaat komen wij weer met een nieuwsbrief.

Aan iedereen: HOU HET GEZOND !

Harry