Nieuwsbrief 2020 2021 nummer 2

Beste allemaal,
Met deze herfsteditie sturen we U de Vleugel-activiteiten voor de maand oktober.
Zoals steeds treffen wij elkaar op de 1ste en 3de zaterdag van elke maand om 18 u in de  H. Geestkerk, Mechelsesteenweg 137,  2018 Antwerpen.
Iedereen is welkom mits de coronaregels aan te houden, vergeet dus je mondmasker niet.

Zaterdag 3 oktober:   Viering met als thema:

Soberheid: ruimte voor het goede leven

Eenvoudig leven heeft niet alleen te maken met een ethische houding van soberheid, solidariteit en bescheidenheid,  maar het schept ook ruimte voor je diepste zelf, daar waar je ontdekt dat iets eeuwigs je leven draagt en waar je er gewoon mag zijn.
Gastheer: Paul Kevers
Muziek en solo-zang: Krissie de Waard en Kristel Verpoten
Voorbereid door: Jos Clymans, Lydia De Wolf en Anne-Mie Castelein
Toelichting: Jos Clymans

Zaterdag 17 oktober: Samenkomst met als thema:

Beethoven, Sturm und Drang

We gaan deze avond samen naar muziek luisteren.   Dit jaar is het het Beethovenjaar en konden we aan deze componist niet voorbijgaan.  Veel heeft hij niet gecomponeerd met een religieuze inslag, maar af en toe overtreft hij zichzelf met een monumentale compositie die veel van zijn innerlijk gedrevenheid weergeeft.  Zo is een bijzonder stuk de ‘Fantasie voor piano, koor en orkest’.  De bijzondere tekstkeuze, een voorstudie van de negende symphonie, maar vooral het imponerend gedreven werk, het is helemaal Beethoven waardig.
We gaan in op de muziek, het eigene, we kijken kritisch naar de tekst, maar vooral gaan we samen luisteren.  Het is echt Beethoven op zijn best.
Voorbereiding: Bert Lodewijckx en Jan Maris.

Mededelingen:

– Zaterdag 3 oktober  Klankbordgroep 3 oktober
Door de corona-toestanden is het niet mogelijk om een vergadering van de Klankbordgroep te organiseren. We zullen ons noodgedwongen beperken tot mededelingen na de viering om jullie nieuws over de Vleugel mee te geven. We leggen ook uit hoe we het zoeken naar nieuwe voorgangers gaan organiseren.

– Zondag 11 oktober:  Stiltewandeling in Ranst

– Zondag 27 september: Afscheid van Toon Nauwelaerts
Na vele jaren inzet als pastoor van de Sint-Annakerk heeft Toon besloten op rust te gaan.   Hij verlaat de pastorie naast de kerk en zal in Den Drossaert, serviceflats, een nieuwe thuis hebben.   Op 27 september gaat hij voor de laatste keer voor in zijn Sint-Annakerk.  Door de Coronaregels konden er geen uitnodigingen gestuurd worden, maar zal een afvaardiging van de Vleugel onze grote dank betuigen voor het jarenlange gebruik van de kerk en de fijne samenwerking met Toon.  Na deze viering stopt de parochiekerk Sint Anna.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Bert – Anne-Mie – Sabine – Marianne – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be