Nieuwsbrief 2020 2021 nummer 1

Beste allemaal,

De coronacrisis heeft ons niet kunnen tegenhouden om een boeiend jaarprogramma 2020 -2021 uit te werken.  Dit dankzij de inzet van vele enthousiaste vleugelgangers.  Daarmee willen zij tegemoet komen aan de wens van ons publiek om weer samen te komen en (op afstand)  elkaar te ontmoeten.
We moeten ons echter nog steeds houden aan de coronavoorschriften en zullen daardoor de vieringen moeten houden in de kerk van de H. Geest, Mechelsesteenweg 137, 2018 Antwerpen telkens om 18 u en dus niet in de onthaalruimte. Vergeet niet een mondmasker mee te nemen en te dragen bij het binnenkomen van de kerk.

We starten op:
Zaterdag 5 september: de viering heeft als thema:

Vriendschap van op afstand.

Op zaterdag 5 september gaat de eerste viering van het werkjaar door. Dit in vinnige tijden waar we nog altijd op afstand leven van elkaar. In het boek Samuel staat er een heel mooi verhaal over de vriendschap tussen Jonathan en David. Een bedreigde vriendschap daar David en de vader van Jonathan in oorlog leven met elkaar. Een vriendschap vaak op afstand maar daarom niet minder intens en toch sprekend van een ontzettende trouw van Jonathan zowel aan zijn vader als aan zijn boezemvriend David. Een spagaatvriendschap. Dit mooie getuigenis moge ons inspireren in uren dat we nood hebben aan diepe vriendschap. Het deed ons nadenken in het voorbereidende groepje over allerlei vriendschappen die de rijkdom van ons leven mede mogen bepalen.

Ina Koeman zal de toelichting houden en Jan De Meulder zal voorgaan.

Zaterdag 19 september:

Als de stilte roept

“Als de stilte roept” … dit klinkt wel heel paradoxaal!
Deze viering is gebaseerd op het gelijknamige boek van Erik Galle.
Het is geschreven vanuit een dagelijkse omgang met de stilte en beschrijft de ontdekking van de oneindige diepte ervan.
Je wordt uitgenodigd om kennis te maken met datgene waarbij woorden tekort schieten …

Mooie live muziek zal ons hierbij begeleiden.
Deze viering werd voorbereid door Maria Polfliet en Jos Clymans.

Mededelingen

– Klankbordgroep:  De KBG van 5 september kan niet doorgaan, maar wordt verplaatst naar 3 oktober.  De coronavoorschriften laten voorlopig  niet toe een samenkomst met meer dan 10 personen te organiseren.
Hopelijk zal tegen de nieuwe datum de samenkomst wel mogelijk zal zijn.

 Stiltewandeling:  Op zondag 11 oktober is er een stiltewandeling.  Hou die datum al vrij.  Meer info volgt nog.

– Concert: Op zaterdag 7 november zal Krissie, onze pianiste, na de viering een concert geven met o.a. operettemuziek.  Hou die datum  nu al vrij.  Verdere details daarover komen  op de volgende nieuwsbrief.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:   Bert – Maria – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be