Nieuwsbrief 2019 2020 nummer 9

Beste allemaal,
Iedereen heeft zeker vernomen dat de strenge corona-voorschriften wat gemilderd zijn en dat vanaf 14 juni de kerken weer open mogen gaan en er vieringen mogen plaats vinden.
De  Vleugel grijpt deze gelegenheid aan om een slotviering te houden in de kerk op zaterdag 20 juni om 18 u.  zodat we  het vleugeljaar toch nog gepast kunnen afsluiten.
Het zal wel even aanpassen zijn in de kerk omdat we de veiligheidsregels moeten toepassen en dat betekent o.a. dat we niet mogen zingen.  Maar we zorgen wel voor pianomuziek en een CD met Vleugel-liederen.
Het geplande concert met Krissie mag helaas niet doorgaan maar wordt verzet naar een latere datum.