Nieuwsbrief 2019 2020 nummer 7

Beste allemaal,
Eind van de maand in zicht en dus tijd voor een nieuwe Vleugel-nieuwsbrief, een vastennieuwsbrief.
De Vleugel komt samen in de onthaalruimte/kerk van de H. Geest op de eerste en derde zaterdag van de maand telkens om 18 u. stipt.  Je bent steeds van harte welkom.
Zaterdag 7 maart:  Gerechtigheid – in de leer bij Amos
“Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt , onschuldigen grijpt en mishandelt.
Zo spreekt die gij noemt  ‘onze God’:  Ik kan uw psalmen niet luchten, spaar mij uw liedjes, uw fluiten”.
uit ‘Lied van Amos’
De God van de Bijbel luistert naar de noodkreet van de arme en draagt zorg voor vluchtelingen en vreemdelingen, voor de weduwen en de wezen.  Aan ieder mens moet recht worden gedaan !  Iedereen moet krijgen waar hij of zij recht op heeft; ten diepste.  Zodat iedereen voluit mens kan zijn.
Onrecht is van alle tijden, maar goddank is er altijd iemand die blijft roepen om meer recht, meer vrede, meer menselijkheid.
Hij is een donderpredikant en staat terecht bekend als de profeet van de sociale rechtvaardigheid. Heel zijn boek is ervan doordrongen.  Zijn boodschap blijft actueel.
Eefje Van der Linden verzorgt de toelichting.
Paul Kevers is voorganger.

Na de viering is er klankbordgroep (KBG)

Zaterdag 21 maart:  Samen luisteren naar een cantate van Bach
Bach heeft geen cantate geschreven rond het komen van de lente.  Maar hij heeft wel een schitterend mooie  cantate gecomponeerd voor de dag van de ontvangenis van Maria, 9 maanden voor kerstmis, en dat is 25 maart.  Hij schreef: ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ , BWV 1.
Inhoudelijk is ze een lofzang op het komen van Christus, maar de tekst spreekt niet meer zo aan.  We blijven echter verwachtingsvol en kijken op onze manier naar het jezusgebeuren.  Een muzikale meditatie met enkele bezinnende vragen en diepere uitleg rond de muzikale aanpak van Bach.
Voorbereid door Bert Lodewijckx en Jan Maris.
Zaterdag 4 april:  Thema:  Randfiguren bij het lijdensverhaal.
We zouden de Bijbel kunnen lezen als zouden de personages een stukje van onszelf zijn en onszelf daarbij bevragen:  welke beleving heb ik daarbij en welke reflectie kan ik er voor mezelf bij maken ? Zo kijken we naar enkele grote en kleinere randfiguren die in het lijdensverhaal voorkomen.
We brengen enkele persoonlijke getuigenissen.
Paul Kevers is voorganger.

Mededelingen:

Op 7 maart is er Klankbordgroep(KBG)
De vergaderingen van de Klankbordgroep (KBG) zijn een belangrijk instrument om met iedereen die de Vleugel genegen is, na te denken over ons project. We bespreken hoe een volgend werkjaar eruit kan zien, hoe we de Vleugel verder uitbouwen, enz.
Aan de vergaderingen wordt telkens met veel mensen en met goesting deelgenomen. Maar we merken dat het voor velen te lang duurt en te laat wordt.
We gaan daarom een nieuwe formule uitproberen: kortere vergaderingen van 1 à 1,5 uur maximum en zo nodig, eentje extra. Steeds na een viering op de 1ste zaterdag.  We eten dan eerst onze meegebrachte boterhammen en starten om 19u30. We eindigen ten laatste om 21u.
Dit voorjaar voorzien we 2 vergaderingen: 7 maart en 4 april.
Het agenda voor 7 maart is al bekend: we zoeken naar thema’s voor volgend werkjaar, we bespreken hoe we de ploeg van de voorgangers kunnen verruimen en hoe we ons samenkomen op de 3de zaterdag kunnen uitbouwen.
We hopen op … een nog grotere opkomst!
PS Heb je interesse maar ben je verhinderd?  Laat het weten aan harry.harding@telenet.be . We sturen nadien het verslag ook naar de verontschuldigden.
Stiltewandeling op 29 maart
Wegens het  barslechte weer van 23 februari werd de stiltewandeling van die dag uitgesteld tot zondag 29 maart 2020.  Sabine, Tine en Willy nodigen jullie dan uit op een stiltewandeling in het Kooldriespark te Brecht. Voor meer info, zie https://devleugel.be/vleugel-plus/2020-01-26/stiltewandeling-in-brecht-op-23-februari/
Graag op voorhand aanmelden bij Sabine Van Eupen sabine.vaneupen@gmail.com
Aanvullende mededelingen
Mededelingen die betrekking hebben op de Vleugelwerking kunnen in de nieuwsbrieven opgenomen worden.  We denken o.a. aan kooruitvoeringen, concerten en andere initiatieven waar vleugelgangers nauw bij betrokken zijn.  De nieuwsbrief komt telkens uit tegen het maandeinde.  Dus graag tijdig opgeven.
Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marijke – Willy – Sabine – Marianne – Bert – Annemaria – Harry
Wil je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be