Extra Nieuwsbrief over de Klankbordgroep

Beste allemaal,
De vergaderingen van de Klankbordgroep (KBG) zijn een belangrijk instrument om met iedereen die de Vleugel genegen is, na te denken over ons project. We bespreken hoe een volgend werkjaar eruit kan zien, hoe we de Vleugel verder uitbouwen, enz.
Aan de vergaderingen wordt telkens met veel mensen en met goesting deelgenomen. Maar we merken dat het voor velen te lang duurt en te laat wordt.
We gaan daarom een nieuwe formule uitproberen: kortere vergaderingen van 1 à 1,5 uur maximum en zo nodig, eentje extra. Steeds na een viering op de 1ste zaterdag.  We eten dan eerst onze meegebrachte boterhammen en starten om 19u30. We eindigen ten laatste om 21u.
Dit voorjaar voorzien we 2 vergaderingen: 7 maart en 4 april.
Het agenda voor 7 maart is al bekend: we zoeken naar thema’s voor volgend werkjaar, we bespreken hoe we de ploeg van de voorgangers kunnen verruimen en hoe we ons samenkomen op de 3de zaterdag kunnen uitbouwen.
We hopen op … een nog grotere opkomst!
Marianne