Nieuwsbrief 2019 2020 nummer 6

Beste allemaal,
Bij het begin van dit nieuwe jaar sturen we U graag onze 6de nieuwsbrief.
U vindt er een korte inleiding over de viering van de 1ste zaterdag van februari en over de samenkomst op de 3de zaterdag.
Steeds welkom in de ontmoetingsruimte van de H. Geestkerk, Mechelse steenweg 137, 2018 Antwerpen om 18 u stipt.

Zaterdag 1 februari:  Hoop doet leven

 ‘In alle omstandigheden kom je met hoop verder dan met vrees. ‘   Ernst Fünger
De Syrische vluchtelinge en tandarts Rana Kanaan brengt ons – in het Nederlands – een getuigenis over haar vijf jaar in België en de hoop die haar gaande houdt.
Jan De Meulder is voorganger.
Na de viering kunt U van pannenkoeken smullen.

Zaterdag 15 februari: Bijbels leerhuis

door Paul Kevers
“Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van de Eeuwige komt.”  Al op de eerste bladzijden van de Bijbel, in de twee scheppingsverhalen en ook na afloop van de zondvloed, geeft God aan de mens regels over wat hij wel en niet mag eten.  De allereerste wetten in de Tora gaan over voedsel. Hoe zou dat komen?  Tijdens dit Bijbels leerhuis ontdekken we welke diepere betekenis er achter de bijbelse spijswetten schuilt, en we vragen ons af wat ze vandaag  voor ons kunnen betekenen.

Mededelingen:

1. Pannenkoeken:
Zaterdag 1 februari na de viering kunt U mee aanschuiven om pannenkoeken te eten.  Vlijtige bakkers zullen  voor ons  de nodige aantallen bakken zodat we voldaan weer naar huis kunnen gaan.  Voor € 3 krijgen we  koffie/thee en pannenkoeken zoveel we willen.   Wie zin heeft en nog niet heeft ingeschreven kan dat doorgeven aan Hilde Broeckhoven
hildebroeckhoven@gmail.com
2. Stiltewandeling
Op zondag 23 februari van 10 tot 12 u. organiseren Sabine, Tine en Willy een stiltewandeling in het Kooldriespark te Brecht.  Zie bijlage.
Graag op voorhand aanmelden bij Sabine Van Eupen sabine.vaneupen@gmail.com
3. Ter info:
Kijk eens in Kerk en Leven,  daar verscheen deze week (22 januari 2020, jrg. 81, nr 4, pag. 17) een artikel van  Filip Ceulemans over de Vleugel.
Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Magda – Sabine – Paul K. – Harry
Wil je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be