Nieuwsbrief 2019 2020 nummer 5

Beste allemaal,
Je kunt deze brief de laatste van 2019 noemen of de eerste van 2020.  Wij, de redactie, houden het bij de laatste versie en wensen jullie het allerbeste en een overzicht van de vleugel-activiteiten in de maand januari mag daarbij niet ontbreken.
Iedereen is hartelijk welkom op onze vieringen en samenkomsten.  We zijn te vinden in de onthaalruimte van de H. Geestkerk, Mechelsesteenweg 137, 2018 Antwerpen, de eerste en de derde zaterdag van de maand, telkens stipt om 18 uur.

Zaterdag 4 januari:  Een viering met als thema :  Innerlijke vrijheid in de leer van Paulus

Paulinische vrijheid is innerlijke christelijke vrijheid en die is anders dan de zogenaamde vrijheid van het westen.  Die staat voor vrije meningsuiting  en grote zelf-beschikbaarheid van de mens.
We lezen de brief van Paulus aan Filemon.  Een brief die in gevangenschap werd geschreven en die  getuigt van een diepe innerlijke vrijheid .
Ina Koeman duidt de enigszins grappige brief.  Bert Lodewijckx gaat voor.


Zaterdag 18 januari:  Deze meditatie-bijeenkomst heeft als titel:  Beleef de stilte. 

Zoals steeds wordt in deze meditatie-bijeenkomst de stilte afgewisseld met muziek en enkele bezinningsteksten, ditmaal rond het thema vreugde, een gevoel dat ons plots kan overspoelen en dat nauw verbonden is met een optimistische ingesteldheid, met humor en vriendelijkheid.

Zaterdag 1 februari: Hoop doet leven    

‘In alle omstandigheden kom je met hoop verder dan met vrees. ‘   Ernst Fünger
De Syrische vluchtelinge en tandarts Rana Kanaan brengt ons – in het Nederlands – een getuigenis over haar vijf jaar in België en de hoop die haar gaande houdt.
Jan De Meulder is voorganger.
Nadien worden ons de traditionele pannenkoeken aangeboden ter ere van Maria-Lichtmis.  

Mededelingen

1. Terugblik klankbordgroep van 7 december.


Met een 25tal aanwezigen dachten we na over het reilen en zeilen van de Vleugel. Het volledig verslag werd verstuurd naar de deelnemers en verontschuldigden. Je kan het ook opvragen bij Harry Harding. Graag geven we volgende zaken even mee:
– ‘Wat betekent ‘vieren’ voor mij? Wat zou ik missen bij het vieren? Wat is belangrijk?’ … Ieder bracht zijn verhaal en schreef het nadien op voor het verslag.  Dat zorgde voor een rijke oogst die ons zal inspireren in hetgeen we in de toekomst ondernemen.

– In onze huidige locatie zijn we nog aan het proefdraaien.  We nemen de tijd om er thuis te komen. Voor suggesties i.v.m. de ruimte, de schikking, enz. kan je terecht bij Jan De Meulder en Hilde Broeckhoven. Zij verzamelen tips, proberen dingen uit, geven feedback, enz.
Verder is de capaciteit van de ontmoetingsruimte beperkt tot 49 mensen. Als we meer mensen verwachten voor een viering, zal deze in de kerkruimte doorgaan.

– Vleugel Plus is een plek op de website waarop we extra activiteiten plaatsen die door Vleugelgangers worden georganiseerd. De activiteiten worden kort vermeld in de maandelijkse Nieuwsbrief. Meer uitleg vind je dan op de website onder Vleugel Plus. Je vindt de activiteiten ook terug via de kalender op de website.  De aparte nieuwsbrief van Vleugel Plus wordt afgeschaft wegens overbodig. Contactpersoon voor Vleugel Plus blijft Maria Polfliet.


2. Wat met de laatkomers?


De toegang naar de ruimte van de Vleugelvieringen loopt door de vroegere pastorie.  Op de eerste verdieping woont de huisbewaarster.  Om te vermijden dat onbevoegden binnenlopen, gaat de voordeur pas om kwart over vijf open en wordt ze stipt om zes uur gesloten, bij het begin van de viering/bijeenkomst.  De onthaler van dienst kan de deurbel onder zijn jas wegsteken zodat hij/zij een gedempt signaal hoort en de deur kan openen.  Deze noodoplossing moet echter een absolute uitzondering blijven.

3. Eerstkomende activiteiten van Vleugel-plus

(er is geen afzonderlijke nieuwsbrief meer)

– Er is een winterwandeltocht op 12 januari in Deurne  Contactpersoon: Leen Verhaert; zie: https://devleugel.be/vleugel-plus/2019-12-24/winterwandeltocht-in-deurne/
– Uitnodiging voor de vernissage van de solotentoonstelling van Hugo Vereeck op 23 januari; zie: https://devleugel.be/vleugel-plus/2019-12-24/vernissage-solotentoonstelling-hugo-vereeck/
– Stiltewandeling in het Kooldriespark  te Brecht op 23 februari. Contactpersoon:  Sabine.vaneupen@gmail.com.
– Bezoek atelier Sam Dillemans op 25 januari om 14 u. Eggestraat  2  2060 Borgerhout; zie: https://devleugel.be/vleugel-plus/2019-12-26/bezoek-aan-de-tentoonstelling-van-sam-dillemans/

4. Etentje na een viering/bijeenkomst

Er is een traditie ontstaan om samen een hapje te gaan eten na een vleugelactiviteit.  Na wat gezoek in de omgeving van de H. Geestkerk is er een vast adres gevonden:  Brasserie De Merode, Grote steenweg 29, 2600 Berchem.
Deelname is volledig vrijblijvend, maar wil je een plaatsje, dan moet de uitbater ’s avonds tijdig verwittigd worden.  Jean-Marie wil coördineren.

5.  Presentatie boek van Jan Maes

Jan Maes(medeoprichter van De  Vleugel) stuurde  ons een info over zijn eerste boek  ‘De Ster en het kruis.  De gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel’  .   De presentatie ervan vindt plaats op 17 febr. in de protestantse kerk  De Wijngaard Sanderusstraat 77  2018 Antwerpen om 20 uur; zie: https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/2019/12/23/boekpresentatie-en-discussie-ma-17-feb/

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Bert – Willy – Magda – Hilde B. – Marianne – Jan M. – Suzy – Sabine – Harry
Wil je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be