Nieuwsbrief 2019 2020 nummer 2

De Vleugel   25 jaar


Beste allemaal,
Dit is een feestelijke nieuwsbrief.  
Op zaterdag 5 oktober om 18 u. vieren we een Vleugel-jubileum.  
De viering zal voor deze gelegenheid doorgaan in de H. Geestkerk, Mechelse steenweg 133, 2018 Antwerpen, dezelfde plaats waar het 25 jaar geleden allemaal begon.
Na de viering is er een receptie met een hapje en drankje.
Zoals steeds:  Hartelijk welkom.
De andere vieringen en samenkomsten van de Vleugel vinden plaats in de onthaalruimte van de kerk.  Ingang via de pastorie.

Op zaterdag 5 oktober:  Jubileumviering met als thema:  Durven we nog dromen ?


In oktober 1994 werd ‘De Vleugel’ boven de doopvont gehouden.  Het thema van de eerste vieringencyclus was  ‘Een zee van dromen gaat in ons tekeer’.  Dit zilveren jubileum mag gevierd worden:  we houden een korte terugblik – liederen en sommige teksten uit de allereerste viering zullen opnieuw klinken -en we kijken vooral naar de toekomst.  Durven we nog dromen, in deze tijd, met al wat ons boven het hoofd hangt en waar (oudere) mensen bang van worden of bang voor worden gemaakt ?  Hoe staat de jongere generatie daar tegenover ?
Pieter Cools houdt de toelichting.
Paul Kevers en Mieke Van Steelandt gaan voor.

Op zaterdag 19 oktober:  Samenkomst met als thema:  Identiteit – uitsluiting 

Zoektocht naar het verband ertussen.

Heel de wereld is in de ban van identiteit.  Bart De Wever, Francis Fukuyama en Paul Verhaeghe schrijven er boeken over.  Anya Topolski wijt er studies aan, . . . .  Op de sociale media wordt het identitaire denken warm onthaald met uitsluiting van ‘de andere’ tot gevolg.
Tijd om in De Vleugel met dit onderwerp nader in voeling te komen en te zien wat het met ons doet.
Paul Eylenbosch en Willy Bertiau helpen daarbij.

Op zaterdag 2 november: Viering voor Allerheiligen


Liefdevol herdenken wij in een ritueel door het noemen van namen, branden van kaarsen, met stilte en muziek.
Wij putten uit levende herinnering waardoor onze vergankelijkheid verandert in onvergankelijkheid.
Om gesterkt en dankbaar weer verder te gaan.’
De viering werd voorbereid door Frie Lanckriet en Annemarie Heesen.
Bert Lodewijckx gaat voor.

Mededelingen:

– Foto’s:  

Op het intranet van de vleugelwebsite staan enkele foto’s van de eerste viering in onze nieuwe locatie.  Dank aan Ludo, onze huisfotograaf.
Als je graag zou kunnen inloggen op het intranet, om die foto’s te bekijken, geef dan een seintje aan Anne Willocx of Els Bervoets.

– Vleugel Plus:

klik hier
 
Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Paul K. – Willy – Annemarie – Els B. – Maria – Harry
Als je deze nieuwsbrief voortaan graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mailtje naar harry@devleugel.be