Nieuwsbrief 2018 2019 nummer 9

Beste allemaal,
En hier is dan de nieuwsbrief 9 waarmee we het  Vleugeljaar 2018 – 2019 afsluiten.  Dat betekent echter niet dat alle activiteiten stilvallen gedurende de komende vakantiemaanden.  Bekijk daarvoor de rubriek Vleugel Plus.
U blijft nog steeds welkom op de bekende locatie  Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, Borgerhout, telkens om 18 uur waar we echter op het einde van de maand afscheid van zullen nemen.

Zaterdag 1 juni:  Onze viering heeft als thema:    ‘Dit huis vol mensen’

In elk ‘huis’ , het weze onze kleine vleugelgemeenschap, maar ook onze stad, Europa, de wereld,   is er veelkleurigheid en meertaligheid-  diversiteit dus –  wat vaak aanleiding geeft tot onbegrip, onverdraagzaamheid en conflict.
Kunnen we groeien naar meer verbondenheid;  tot een ‘huis vol mensen’ waar we elkaar verstaan ?
‘Dit huis vol mensen’ tussen Hemelvaart en Pinksteren : blijven en wachten, leven in angst én met verwachting, en hoop voor de toekomst.
Hier en daar al glimpen zien van die toekomst …
Egbert Rooze geeft de toelichting
Marijke Verrelst gaat voor.

Zaterdag 15 juni:  Breek uw tent op en ga op reis

Deze viering staat in het teken van ons vertrek naar de  nieuwe locatie.  We gaan afscheid moeten nemen van onze vertrouwde plek en kijken vooruit naar een nieuwe toekomst.
Wat is belangrijk en wat nemen we mee naar de nieuwe locatie.
Mieke Van Steelandt en Paul Kevers gaan voor.
Aansluitend slotconcert om 20 u.   Na de viering zijn er  broodjes en koffie/thee  voorzien.

Mededelingen:

Vieringen en samenkomsten

We starten opnieuw na de vakantie op 7 september 2019 om 18 uur maar in de nieuwe locatie, ontmoetingsruimte van de  H. Geest-kerk , Mechelse steenweg 135, 2018 Antwerpen.   Het thema zal zijn:  Geroepen.

Slotconcert op zaterdag 15 juni

Op 15 juni om 20 uur sluiten we het werkjaar af met ‘Zomer in Parijs’,  een slotconcert van Duo F.R.E.N.C.H. , bestaande uit onze pianiste Krissie de Waard en fluitiste Liesbet Moeremans.  Zij spelen prachtige muziek van voornamelijk Franse componisten.  Warm aanbevolen !

Hieronder vind je een affiche/flyer.  Wij vragen je om die door te mailen naar familie en vrienden, opdat zoveel mogelijk mensen van dit prachtige concert zouden kunnen genieten.

Een kaart kost slechts 10 euro, drankje achteraf inbegrepen;  er worden ook  broodjes voorzien voor wie die avond naar de viering komt. Kaarten zijn na de viering te koop in de kerk;    je kan ook reserveren via mail aan harry@devleugel.be

Vleugel Plus

Zondag 2 juni van 10.00 tot 12.00 uur : Stiltewandeling in Park Vorderstein (wie wil kan nadien iets blijven drinken/eten in de Orangerie).
Zondag 30 juni om 10.30 uur : Feestviering 15 jaar De Lier in Brugge (nadien receptie en ev. BBQ).
Meer info in de rubriek Vleugel Plus

Zomer van de Vleugel

De activiteiten voor de ‘Zomer van de Vleugel’ worden voortaan opgenomen in de Nieuwsbrief VleugelPlus én in de kalender van de Vleugel die je op de website vindt.
Er zijn al wat leuke activiteiten gepland. Heeft er soms iemand nog een ideetje voor het weekend van 20-21 juli en 10-11 augustus?  Dan staat er elk weekend van de vakantie iets gepland !
Graag je voorstel uiterlijk 7 juni bezorgen aan Maria Polfliet, maria.polfliet@telenet.be zodat het ganse programma klaar is tegen 15 juni (laatste viering van de Vleugel).

De Brug  Lier:  Zilveren Lieddag

Op 5 oktober houdt onze zuster gemeenschap De Brug haar zilveren Lieddag.  Zie https://www.leerhuisenliturgie.be/index.php/lieddag

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marijke – Maria P. – Harry

Als je deze nieuwsbrief voortaan graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mailtje naar harry@devleugel.be