Nieuwsbrief 2018/2019 nummer 8

Beste allemaal,
Hopelijk was de voorbije paasvakantie voor velen een deugddoende tijd en kunnen we met vernieuwde moed de draad weer opnemen.
Zo ook bij De Vleugel, waar de maand mei ons de eerste zaterdag een viering brengt en de derde zaterdag een samenkomst.
Je bent steeds welkom in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46 te Borgerhout telkens om 18 uur.

Op zaterdag 4 mei: viering met als thema:

Verlangen naar verbinding

Voor deze viering lieten we ons inspireren door het boek van Brené Brown: ‘Verlangen naar verbinding’.

Mensen willen graag ‘ergens bij horen’ en zijn bereid daarvoor heel wat toegevingen te doen en zich aan te passen.

Maar om er ‘echt’ bij te horen moet je durven ‘alleen te staan’ en jezelf te blijven, jezelf te aanvaarden zoals je bent.  Ook  al ben je anders dan de anderen,  je hoort er toch bij omdat er een verbondenheid bestaat tussen alle mensen.
In een tijd van toenemende polarisatie en ‘hokjes denken’ wijst Brené Brown concrete wegen aan om die universele verbondenheid te herontdekken en te beleven.

Rita Weynants verzorgt de toelichting.
Mieke Van Steelandt en Paul Kevers gaan voor.

Op zaterdag 18 mei:

Bijbels leerhuis

” … de Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt  wel en jullie zeggen: ‘Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars!'” (Lucas, 7,34).   Jezus was geen asceet zoals Johannes de Doper.  Hij ging graag met de mensen aan tafel.  Vooral de evangelist Lucas besteedt veel aandacht aan de maaltijden van Jezus.  We ontdekken hoe Lucas aan die maaltijdverhalen een specifieke vorm geeft en we vragen ons af welke betekenis ze hebben voor ons vandaag.

 

Mededelingen:

Afscheid van de Sint-Annakerk

Meer dan 10 jaar was de Vleugelgemeenschap te gast in de Sint-Annakerk te Borgerhout. We voelden er ons thuis, mochten de kerk schikken volgens onze wensen en kregen steeds warme steun van Toon Nauwelaerts en de parochie.
De herbestemming van kerken die in Antwerpen waait, trof ook de Sint-Annakerk.  Gesprekken zijn bezig om het gebouw een andere functie te geven.
De beslissing van herbestemming treft ook de Vleugel, die daardoor moet uitzien naar een nieuwe plaats van samenkomst.
De parochie van de H. Geestkerk, Mechelse steenweg  135, Antwerpen bood ons het gebruik van hun nieuwe ontmoetingsruimte aan.
Daarom zullen we vanaf september  2019 verhuizen en verlaten we met pijn in het hart de Sint-Annakerk.
Op 15 juni houden we daar onze laatste samenkomst om vanaf september 2019 te starten op onze nieuwe locatie.

Slotsamenkomst

Op 15 juni om 20 uur sluiten we het werkjaar af met ‘Zomer in Parijs’,  een slotconcert van Duo F.R.E.N.C.H. , bestaande uit onze pianiste Krissie de Waard en fluitiste Liesbet Moeremans.  Zij spelen prachtige muziek van voornamelijk Franse componisten.  Warm aanbevolen !

Hieronder vind je een affiche/flyer.  Wij vragen je om familie en vrienden hierop te attenderen, opdat zoveel mogelijk mensen van dit prachtige concert zouden kunnen genieten.

Een kaart kost slechts 10 euro, drankje achteraf inbegrepen;  er worden ook  broodjes voorzien voor wie die avond naar de viering komt. Kaarten zijn te koop in de kerk na de vieringen/bijeenkomsten in mei en begin juni; je kan ook reserveren via mail aan harry@devleugel.be

Vleugel Plus

Vrijdag 3 mei : PICKNICK Plein Public van 12.00 tot 14.00 uur op het Theaterplein Antwerpen

Zondag 2 juni van 10.00 tot 12.00 uur  Stiltewandeling in Park Vorderstein
Meer info in de rubriek Vleugel Plus.

Zomer van de Vleugel

De activiteiten voor de ‘Zomer van de Vleugel’ worden voortaan opgenomen in de Nieuwsbrief VleugelPlus én in de kalender van de Vleugel die je op de website vindt.
Graag jullie voorstellen uiterlijk tegen 15 mei bezorgen aan Maria Polfliet,  maria.polfliet@telenet.be zodat het ganse programma voor de ‘Zomer van de Vleugel’ in de volgende nieuwsbrief kan gepubliceerd worden.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:   Paul K.,  Maria P.,  Els B. , Harry

Als je deze nieuwsbrief voortaan graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mailtje naar harry@devleugel.be