Nieuwsbrief 2018/2019 nummer 4, december

Beste allemaal,
We sturen deze nieuwsbrief wat vroeger dan gewoonlijk.  Zo kunnen we  onze kerstviering van maandag 24 december nog eens in herinnering brengen.  Zoals steeds beginnen we onze vieringen om 18 u en kun je ons vinden in de SINT-ANNAKERK  Goedendagstraat 46 te Borgerhout.  Altijd welkom.

Maandag 24 december:  Kerstviering

De viering op kerstavond cirkelt rond de slotzin van het kerstevangelie ‘en Maria bewaarde al deze vertellingen in haar hart’.
We vragen ons af: wat bewaren wij van het kerstverhaal ?  Wat draag ik met me mee?
Een rondvraag bij enkele Vleugelgangers bracht ons heel verschillende antwoorden: van intens doorleefde kerstdagen tot een stamelend ‘ik weet het eigenlijk niet’.
Boeiend materiaal voor de kerstviering en onze kerstbeleving!
De viering wordt verzorgd door Annemarie Heesen, Bert Lodewijckx en Marianne van de Graaff.

Koor:  aan alle koorleden wordt gevraagd om te komen meezingen.  We starten om 17u15

Na de kerstviering voorzien we een feestdrankje.

Daarna om 20u15 vieren we kerst met een kaas en wijntafel. Inschrijven vóór 19 december. Voor meer info: zie bij berichten van Vleugel Plus

Zaterdag 5 januari:  Het boek van wijsheid

11 levenslessen van mijn grootvader Gandhi

Gandhi, de grondlegger van het moderne India, filosoof, mensenrechtenactivist en meesterlijk pedagoog, gaf zijn kleinzoon Arun handvaten voor betekenisvol leven.
Deze lessen en adviezen zijn tijdloos, praktisch en krachtig.
Een viering vol sterke verhalen.
Werkgroep: Maria, Annamaria, Sabine en Hilde V.
Toelichter : Frans Van Steenbergen.

Zaterdag 19 januari:  Godly Play

Jerome Berryman noemt Godly Play zijn interpretatie van de religieuze vorming van Montessori.  Het is een verbeeldingsvolle manier van werken, met een aanpak die de geestelijke zoektocht ondersteunt, uitdaagt en leidt;  het heeft meer te maken met “spirituele begeleiding” dan met wat doorgaans bedoeld wordt met  “godsdienstige opvoeding”.
Het verhaal van de uittocht (de doortocht van Gods volk) gaat Anne Willocx ons brengen.
Ook kinderen zijn welkom.

Mededelingen:

We vernamen dat Paul Nauwelaerts in het ziekenhuis is geweest, maar nu is hij weer thuis.  We wensen hem een spoedig herstel toe.

De redactie wenst aan allen:

Zalige Kerstdagen en een voorspoedig 2019 !

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Hilde V., Anne, Marianne, Tine en Harry