November 2018

Beste allemaal,

Met deze 3de nieuwsbrief geven we een overzicht van de vieringen, samenkomsten en activiteiten van de Vleugel in de maand december.

De zaterdag vieringen beginnen steeds om 18 uur in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46  in Borgerhout.  Altijd welkom.

Zaterdag 1 december:    Mensen in kansarmoede, zien wij hen nog?

Armoede is een maatschappelijk probleem dat te weinig zo ervaren wordt. We mogen ons dus niet neerleggen bij de bestaande structuren, de heersende mentaliteit en de gevolgde regels in onze samenleving die armoede uitlokken of bestendigen.

Een viering met woord en wederwoord waar drie bekende situaties worden aangehaald door Hugo, Magda en Hilde.

Na de viering is er een klankbordgroep om 19u45:  We hopen dat al wie meeleeft met de Vleugel aanwezig is, zodat we samen de Vleugel verder vorm geven.  Niet vergeten in te schrijven, zodat wij voor iedereen een broodje kunnen voorzien.

Zaterdag 15 december:  Advent met Bach

Op deze zaterdag houden wij een adventswake.  We luisteren naar muziek van Bach en gaan op weg met de teksten uit de adventscantates en de Bijbelse teksten van die periode.  Tussendoor aangevuld met korte duidingen.

Een meer meditatieve viering met veel muziek en enkele teksten.

Deze wake werd voorbereid door Jan Maris en Bert Lodewijckx.

Maandag 24 december:  Kerstviering

De viering op kerstavond cirkelt rond de slotzin van het kerstevangelie ‘en Maria bewaarde al deze vertellingen in haar hart’.

We vragen ons af: wat bewaren wij van het kerstverhaal?   Wat draag ik met me mee?

Een rondvraag bij enkele Vleugelgangers bracht ons heel verschillende antwoorden: van intens doorleefde kerstdagen tot een stamelend  ‘ ik weet het eigenlijk niet’.

Boeiend materiaal voor de kerstviering en onze eigen kerstbeleving !

De viering wordt verzorgd door Annemarie Heesen, Bert Lodewijckx en Marianne van de Graaff.

Mededelingen

Website

De huidige website van de Vleugel gebruikt een software die nog maar tot 3 december eerstkomend door de webhostingsdienst wordt ondersteund.  Daarom zijn we volop bezig aan het ontwerpen van een nieuwe website, met een degelijk en actueel content management systeem. We werken hierbij samen met de ICT-professional die ook onze huidige website heeft ontworpen en ons al vele jaren een zeer goede dienstverlening geeft.

De nieuwe website zal tegelijk zoveel mogelijk aansluiten bij de structuur van de huidige website (zodat we er gemakkelijk onze weg vinden) en aangepast zijn aan nieuwe verworvenheden in de ICT en nieuwe toestellen (dus ook probleemloos raadpleegbaar zijn op tablet, smartphone, iPad,…)

We doen er alles aan om vanaf 4 december al een nieuwe website online te hebben (zodat er geen vacuüm ontstaat), maar uiteraard zal die in het begin alleen de meest essentiële gegevens bevatten; hij zal  geleidelijk groeien; er zal dus enige tijd overheen gaan, vooraleer alle gegevens die nu op onze website te vinden zijn, er ook zullen op staan.  Wij vragen jullie allen om hierbij het nodige geduld aan de dag te leggen; met dank vanwege de verantwoordelijke website-beheerders.

De BOOMhut –  Benefietconcert van Jan & Krissie (onze pianiste)

Na het succes van vorig jaar, organiseren “Jan & Krissie” opnieuw een benefietconcert ten voordele van vzw De BOOMhut (in het kader van Music For Life). Vzw De BOOMhut is een opvang in gezinsverband voor kinderen met een beperking, zodat de ouders er ook even tussenuit kunnen. Het concert vindt plaats op zondag 16 december om 11u in de concertzaal van de  Kunsthumaniora, Karel Oomsstraat 24 in Antwerpen.  Jan en Krissie nodigen voor deze editie enkele muzikale gasten uit, om samen met hen het podium te delen.

Kaarten kosten €12 in voorverkoop, €15 aan de kassa en zijn te verkrijgen via janenkrissie@gmail.com, of bij Krissie na de viering van 1 december.

Zij zijn ook te volgen via Facebook: https://www.facebook.com/janenkrissie/, meer info over het concert zelf vind je hier: https://www.facebook.com/events/2211074445844119/

Klimaatmars op 2 december in Brussel

Marijke Verrelst is van plan om mee op te stappen in de klimaatmars en zou het tof vinden moesten er nog andere vleugelgangers zich bij haar willen aansluiten. Neem gerust contact op met Marijke zodat concreet kan afgesproken worden.

Voor info:  www.claimtheclimate.be

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Bert, Marijke, Els B., Krissie, Marianne, Harry

De redactie wenst iedereen Zalige en Vredevolle Kerstdagen en een fijn Einde jaar !