2012.02.25 Onderweg zijn, thuiskomen

De toelichting werd gehouden door Bart Vermeulen.

 

Thuiskomen…

Rutger Kopland beschrijft in zijn gedicht verschillende vormen van thuiskomen, in toenemende gradatie.

 


 

In eerste instantie gaat het om een reëel thuiskomen, het weer-kerend vertoeven in het alledaagse, op de plek die je jezelf hebt toegeëigend als woonstek.

Vervolgens is het een thuiskomen in huiselijke herinneringen, in de heimwee van hoe het ooit was om kinderlijk thuis te zijn in het ouderlijk huis.

In hogere instantie verwijst de dichter naar het kosmische, het groter-dan-onszelf waarin wij idealiter oecumenisch samen leven. De grote werkelijkheid is er echter voor velen één van thuisloos en vér-vreemd zijn

Tenslotte gaat het over het innig bestaan in relatie met jezelf én een ander, jij, ‘zeldzaam / zacht dichtbij / voor onze leeftijd. In die nuchter-dronken toevoeging ‘voor onze leeftijd’, klinkt tijdelijkheid en eeuwigheid: een nabij-blijvend thuis-zijn, ook als de dood tussen beide kwam…

Tot zover de samenvatting van die dichterlijke blijheid.

Over dat alledaagse thuis-zijn bestaan nogal wat cijfergegevens in woononderzoeken allerhande die soms open huisdeuren intrappen bij de omschrijving van het veronderstelde ‘huiselijke geluk’…

Bij voorbeeld: 45´% van de Belgen zegt thuis gelukkig te zijn omdat ze daar omringd zijn door mensen van wie ze houden. (55% zit dus met intramurale, humanitaire pech.)

Mooi meegnomen, voor 30%, is het bezit van een tuin of een terras. (Dit verklaart de weekendinvasies in de tuincentra en de noodzaak en het nut van 4x4 wagens om een zak potgrond en een nep-griekse grondpot aan te voeren)

Voor 26% hangt de domicilievreugde ook af van ‘decoratie’ en de ‘spulletjes’ in huis…

22% vindt zijn/haar huiselijk genot in de aanwezigheid van meubelen… (U herinnert zich het verband tussen meubelen, -al dan niet op Zweedse wijze tot gezelligheid in elkaar gevezen-, en huisgerief enerzijds en het trouwen met een lief anderzijds)

(Voor de 22% voor wie hun woonheil ook afhangt van de aanwezigheid van een viervoeter: bij deze een eervolle vermelding en verder geen onvertogen woord.)

Thuis zijn…: al iets wetenschappelijker is de vaststelling dat er een 6-tal verschillende ‘thuis-typen’ bestaan. (Vraag me niet waar die obligate bijhorende percentages weer vandaan komen.)

-17% behoort tot de ‘open deur’-categorie: mensen bij wie de deur altijd openstaat voor vrienden omdat ze hun eigen nood aan nestwarmte met graagte ook delen met anderen.

-Daar tegenover gesteld cocoont 14% in de ‘gesloten deur’-afdeling: zij leven met rigiede orde & structuur en huiveren bij de gedachte aan onverwacht bezoek.

-21% draagt het label ‘verkeerde deur’ mensen: hun huis biedt hen niet echt een ‘thuis’, is niet echt een rustplaats en dus zijn ze vaak uithuizig, al dan niet met de beste sociale bedoeling en met gezonde beweeg redenen, letterlijk en/of figuurlijk.

-per definitie zijn eveneens niet onsympathiek die 20% ‘deur op een kier’ mensen die weliswaar gesteld zijn op hun privacy en die veilige geborgenheid behoeven, maar die op gezette tijden ook wel vrienden ontvangen, als het past in de agenda en het internet of hun digicorder is uitgevallen.

-even seksistisch tussendoor of toch minstens vrouwonvriendelijk: 13% behoort tot de ‘schoenen voor de deur’- secte. In hun huis is er vooral plaats voor een netjes opgepoetst interieur en is men getrouwd of vertrouwd met mister proper.

-Om nog positiever te eindigen dan begonnen bij de 1° categorie: 15% vergenoegt zich met de titel ‘achterdeur’ mensen. Dat zijn hartelijke, warme verwelkomers, die huis en thuis zijn voor anderen, met vers brood en ‘ons kookboek’ op de plank, en medelevende aandacht op de bank.

Maar wat is dat nu eigenlijk ten diepste: ‘n ‘thuis’-ervaring, als ‘n moment of ‘n plaats van geluk op je levensweg van geboorte- naar sterfhuis.?.

Thuis…

Is het een plek, of een moment, zit het in een relatie, gebeurt het in een zinvolle activiteit, of groeit het in een wijselijk inzicht? Ligt het thuis-zijn in een alledaagse vertrouwdheid geborgen, of in pationele creativiteit verborgen.?.

Dit laatste ligt het dichtst bij mijn aanvoelen dat huis of thuis zijn de missie in zich heeft van ‘ruimte creëren’, een ruimte die past bij de maat van de mens, ruimte én tijd waarin je mens kan zijn in allerlei facetten.

Woonachtig zijn, in alle betekenissen, is ook jezelf bevragen omtrent de fundamenten van je levensvorm, zoals de zoon van de grote Bouwmeester dat beeldig verwoordde in de Bijbeltekst van daarnet: ‘bouw jij je bestaan consistent uit op rotsgrond of los drijvend op zand.?.

Zin-zoeken, je leven funderen, is zoals elk bouwen aan een verblijfsruimte gelijktijdig ook wroeten aan levensconcepten, het gedetailleerd verfijnen van aandacht en het schrappen van stilistische overtolligheden die er niet toe doen en slechts facade zijn.

Want een mooie leefruimte, naar wens en op maat van de mens die erin vertoeft en beweegt, is geen waarborg voor geluk: de schoonheid van een woning is ondoelmatig om het karakter van mensen tot goedheid om te vormen, comfort garandeert geen welzijn. ’t Is de kwaliteit van de ondergrond die alles draaglijk maakt, ’t zijn jouw eigenste fundamenten die maken dat je opstandig en rechtstaand kan bestaan.

De ruimten die we bewonen of waar we elkaar ontmoeten en herbergen moeten ons minimalistisch op één lijn brengen met de wenselijke versies van onszelf voor elkaar, en moeten onze belangrijke kanten en wezenlijke kenmerken in stand houden, eerder dan een tentoonstelling te zijn van onze welvarendheid.

Enkel plekken die overeenstemmen met en getuigen van je eigen levensvisie verdienen het predicaat van ‘thuis’. ‘Thuis’ kan dan ook een tuin zijn, of een werkplek, of een cultureel gebouw, of een luchthaven, of een onderweghalte, of… een religieuze pleisterplek, om ten allen tijde met hart en ziel toegewijd te zijn.

Thuis is waar jij, gefundeerd en levensecht bestaat, niet bodemloos, op drift, meedrijvend met de waan, maar geworteld, authentiek en verbonden…

Thuis komen is een gunst, thuis zijn een kunst.

 

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

November 2018
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nieuw

Nieuwsbrief 2018/2019 nummer 2

Inloggen