2014.05.31 Gezondheid van de ziel

Toelichting werd gehouden door Jos Clymans, Hugo Cuyckens, Anne Willocx.

Leven vanuit liefde. Dit is de titel van het boek dat ons geïnspireerd heeft voor deze viering.

De ondertitel luidt: Een pad naar existentieel welzijn. Wat betekent welzijn? En hoe kunnen we welzijn vorm geven? Voor sommigen zal het misschien betekenen je goed voelen in je lichaam en je goed voelen in je hoofd. Voor anderen staat misschien zelfaanvaarding centraal of je aanvaard en gewaardeerd voelen door anderen. Of gaat het vooral om autonomie, een doen in het leven hebben, succes, kennis, dienstbaar zijn, positieve relaties onderhouden met anderen, persoonlijk groeien, liefhebben…

Het pad naar welzijn bewandelen gaat niet zonder jezelf te bevragen. Wie ben ik als persoon en waar wil ik echt voor leven? Of hoe kan ik goed zorg dragen voor de natuur, voor mijn lichaam en voor de materiële goederen die me zijn toevertrouwd? Hoe kan ik mij daar liefdevol mee verbinden? Hoe kan ik leven vanuit liefde? Want volgens de auteur, Mia Leijssen, heeft liefde alles te maken met verbinding, die vertrekt vanuit een liefdevolle bekommernis of een liefdevolle aanwezigheid niet alleen ten overstaan van de fysische wereld om ons, maar ook tegenover de medemens of de taak die mij maatschappelijk is toevertrouwd. En zeker ook tegenover mijzelf.

Hugo

Gezondheid van je ziel, van je binnenkant: tevreden zijn met jezelf, en je zinvol verbinden met het leven en met de andereen. Hoe doe je dat? Het begint met naar jezelf kijken.

Stilstaan bij jezelf impliceert dat je eerst uit de drukte rondom je kunt stappen. In de open ruimte en stilte die zo ontstaan, kan je het leven in je binnenwereld beginnen op te merken.

Om in alle eerlijkheid naar jezelf te kunnen kijken, is een niet-oordelende houding een eerste vereiste. Voel je de bereidheid om erkenning te geven aan wat je aantreft bij jezelf? Als je de waarheid omtrent jezelf liefdevol onder ogen ziet, is het niet meer nodig om voor jezelf dingen te verbergen of te onderdrukken. ‘Het is wat het is’, zegt de liefde.

Existentieel welzijn wordt voor een groot deel bepaald door je vermogen om jezelf misstappen te vergeven en jezelf met mededogen te omarmen met alles erop en eraan. Omdat kwetsbaarheid en lijden altijd deel zijn van je bestaan, kun je niet zonder zelfmededogen. Zelfmededogen is een liefdevol zorgen voor jezelf bij lastige ervaringen, zonder zelfmedelijden.

Blij zijn met jezelf en jezelf waarderen zoals je bent. Het gaat om koesteren van positieve gevoelens en ideeën over jezelf, bewustzijn dat het goed is zoals het is, tevreden terugblikken op jezelf. Het voelt als goed gecentreerd zijn, in voeling zijn met je kern, verbonden met je beste krachten, het beste van jezelf. Het gevoel dat je leven stroomt. Dat je er met hart en ziel bij bent.

Anne

Op pag 64 van ons boek lees ik het volgende: Een ander gezaghebbende wetenschapper is Georges Vaillant die zijn onderzoek baseert op ontwikkelingspsychologie, neurobiologie en antropologie.  Aan de hand van wetenschappelijke experimenten toont hij aan dat positieve emoties leiden tot flexibele en creatieve denkpatronen en efficiënter gedrag terwijl negatieve emoties de aandacht vernauwen en resulteren in vastgeroeste gewoontes.

Het zijn de positieve emoties zoals liefde, mededogen, hoop, vergevingsgezindheid ,dankbaarheid, ontzag en vreugde  die hij essentieel acht voor een optimale werking.

Streven naar geluk is kortzichtig en hij pleit ervoor om belang te hechten aan wat op langere termijn de vreugde schenkt.

Vreugde is wezenlijker en stabieler dan geluk, en raakt de kern van het zijn. Vreugde is pure energie.

Vreugde heeft alles te maken met verbondenheid met anderen.  Vreugde is een primaire emotie; vreugde is te ervaren in onze ingewanden. Vreugde is lachen vanuit de onderbuik. Vreugde verlaagt de hartslag en is rustgevend.

Vreugde is een teken van  een authentieke liefdevolle verbinding in de fysieke, lichamelijke dimensie.

Vreugde voelt als een verheffende ervaring zoals je  die ook kunt beleven bij muziek, natuur, kunst of sportprestatie, je wordt erg opgetild, het laat een warme gloed na in je organisme. We stralen van vreugde.

Ook dankbaarheid is evenals vreugde een spirituele emotie die diep ingebed is in de biologische natuur van de mens. Spiritueel omdat ze helpt om het ego te overstijgen en me doet beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan mijn kleine zelf. Als ik op mijn pad opmerkzaam ben voor het schone, het goede en het ware dan kan dankbaarheid een spirituele levensoriëntatie worden.

Denken we even aan de vele mensen die we dankbaar kunnen zijn omdat ze iets voor ons hebben gedaan zonder dat het echt tot ons is doorgedrongen: ouders, vrienden, leraren, collega’s, geliefden en in het algemeen ieder die ons leven een beetje aangenamer of veel aangenamer heeft gemaakt zoals de bakker, de postbode, de koffieboer in Tanzania…

Als ik hierover blijf nadenken, realiseer ik me steeds meer en meer dat alles wat ik heb – bezittingen, capaciteiten, karaktereigenschappen, ideeën – van anderen komt of is opgeroepen door de aanwezigheid van anderen, zoals ik op mijn beurt bij momenten iets heb betekend of nog steeds beteken voor anderen. I count my blessings.

 

In de spirituele dimensie gaat het ‘tellen van zegeningen’ samen met het besef dat het leven een geschenk is. Dit dankbaarheidsgevoel zorgt ervoor dat mensen gaan leven vanuit liefde. Dat ze zich verbonden voelen met anderen om zich altruïstisch te gedragen en moreel hoogstaand tegenover alles en iedereen.

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

Inloggen