2014.05.03 Verbeelding gevraagd

Getuigenis door Suzy Hendrickx en Marijke Verrelst.

Bij de vraag of ik wil vertellen van waaruit ik mensen help,

ben ik even gaan kijken wie en wat mij allemaal heeft geïnspireerd en heeft aangezet tot het bieden van hulp. Het zal een eenvoudig verhaal worden met teksten van Herman Verbeeck en Etty Hillesum.

Als jongere belandde ik door omstandigheden in de zorgopleiding. Het was toen geen bewuste keuze maar ik voelde me er al gauw op mijn plaats. De praktijk bewees het. Later waren er nog andere plaatsen en mensen die me stimuleerden.

Ten eerste ben ik hevige fan van Jezus. En zeker na het lezen van het boek ‘Jeshua Ben Jozef’ van de schrijver Bruno Timp. Een aanrader. Het werd mij ook aanbevolen door een vleugelganger. Hoe Jezus naar gekwetste en zorgbehoevende mensen kijkt en er mee omgaat, daar loop ik warm van!!

Op mijn 18e levensjaar las ik de volgende uitspraak in een zangboek van Herman Verbeeck ‘Kerk is geen bidderij maar een bakkerij‘. Daar verstond ik dan onder: doe iets, handel.

Toen mijn godsbeeld niet zo helder was voor mezelf, voelde ik me in mijn diepste put door God en iedereen verlaten. LEEG. Dan werd ik weer geraakt door twee teksten van Herman Verbeeck. ‘De leegte die mij overviel zal mijn rijkdom worden’.

En het volgende lied:

‘Geloven begint in het opstaan van armen,

hopen begint in het diepst van de wanhoop,

liefhebben waar je geen liefde meer hebt’.

Door contacten met hulpverleners en andere mensen werd ik weer geraakt, borrelde er terug wat geluk in mij. Ik ontdekte dat steunen en helpen me meer uitzicht en inzicht geeft op een rijkelijk leven. Het geeft een doel en zin aan mijn leven. Het is een wisselwerking, je geeft en je krijgt ook ontzettend veel terug. Vroeger dacht ik dat het de voorwaarde was om graag gezien te worden, maar nu blijkt ook dat mensen me graag zien omwille van wie ik ben. En dat geeft kracht. En zo vond ik dan weer moed in het volgende lied van Herman Verbeeck.

‘Wij krijgen weer grond, weer brood en weer recht.

Wij krijgen weer naam, weer geest en die vecht.

Die vecht om behoud, die weerbaar wil zijn,

die ademt geluk, die krijg je niet klein.

En al wat je bent, je geeft en je doet,

vergeet niet, het is gekregen tegoed,

het brood en de hand, de lamp en de voet,

die goed er mee doet, die goeddoen ontmoet’.

Etty Hillesum inspireerde mij op een andere manier, door mensen in je hart te sluiten. Ze schrijft het volgende. ‘De ander met zich meedragen, altijd en overal, besloten in zichzelf met hem leven, en niet zo met één maar met velen. De ander opnemen in je innerlijke ruimte en hem verder laten gedijen, een plaats geven waar hij uitgroeien en ontplooien kan, werkelijk met de ander leven ook al ziet men iemand soms jaren niet, hem toch in je laten verder leven, dat is het wezenlijke. En zo kan men met iemand voortleven, beschut tegen de uiterlijke wisselvalligheden van dit leven. Het schept een grote verantwoordelijkheid’.

Als voorlaatste inspiratie bron kijk ik naar mezelf. Een van mijn negatieve eigenschappen pakt soms heel positief uit. Mijn impulsiviteit in combinatie met het kind in mij dat heel levend gebleven is, dat zorgt soms voor verrassende situaties. Mensen uit mijn omgeving kijken dan raar op van: dat doet ge toch niet. Ik doe dat dus wel en mensen kijken dan verbaasd op dat ze van een vreemde een attentie krijgen. Ze worden daar opgewekt van. En daar doen we het voor.

En als laatste is de Vleugel ook een belangrijke plaats, een bron om inspiratie op te doen. Hier word ik ook geraakt door wat mensen voor mekaar betekenen, steunen en supporteren, zelfs helpende handen aanbieden. Ook het samen vieren en elkaar ontmoeten geeft mij meer leven!

Laten we elkaar verder inspireren en ontmoeten.

Bedankt voor het luisteren.

Suzy Hendrickx

Lang geleden was er een lied dat in elke jongerenviering of op zowat elke bijeenkomst van basisgroepen werd gezongen …

De titel was : een nieuwe wereld.

Wellicht kennen velen van jullie het nog … Ik had een droom van een wereld ….

Ik had een droom van een nieuwe wereld …

En werd actief in het jeugdhuis waar we de eerste pakjes Tanzania- koffie verkochten. Het prille begin van de oxfam-wereldwinkel.

‘k Ging mee deur aan deur geld ophalen voor de 11.11.11.actie,

werd lid van de beweging ATD – Vierde Wereld, trok mee naar  Brussel om te betogen tegen de plaatsing van de kernraketten.

Uit diezelfde periode dateert ook ‘ reisplan voor het ruimteschip aarde’, een boek dat nog altijd in mijn kast staat.

Toen al was ik me ervan bewust dat we beter voor Moeder Aarde moesten zorgen.

Later gingen we met ons gezin zowat elk jaar naar Taizé en tussen de vele jonge mensen ging ik op zoek naar de stilte.

Strijd én inkeer.

Een vriend-jezuïet introduceerde me in de ignatiaanse spiritualiteit.   Contemplatie in de actie.

Bijbelse leerhuizen en de teksten van Oosterhuis brachten me op het spoor van de Thora, de profeten en het Rijk Gods – dat  rijk van vrede, gerechtigheid, menslievendheid en heelheid van de schepping.

‘Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk’  is mijn levensmotto geworden. En ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ mijn lijflied – ik zing het als een beloftelied.

Verbeelding heeft ook een keerzijde :

‘Wie geen angst kent heeft geen verbeelding’ zegt ene Erich Kästner

Als ik bedenk hoe onze wereld er binnen 50 jaar kan uitzien – met woestijnvorming, overstromingen en orkanen, oorlog voor drinkbaar water en miljoenen klimaatvluchtelingen – kan ik echt angstig worden … in wat voor wereld zullen onze nakomelingen opgroeien ?

Maar sterker toch – soms tegen alle wanhoop in - klinkt het bijbelse visioen in het lied van Oosterhuis :

‘dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg,

en water stroomt voor allen’

Dat visioen engageert me

1.Om keuzes te maken. Waaraan besteed ik mijn geld en mijn tijd ?

Welke produkten koop ik, en waar ? Hoe verplaats ik me ?

Welke mensen krijgen mijn volle aandacht ?

2.Om me ook politiek te engageren. Niet actief, maar ik ben wel lid van een partij. Je mag twee keer raden dewelke.

3.Je kan niet aan een betere wereld bouwen zonder jezelf te verbeteren. Ik verlang ernaar een liefdevolle mens te zijn en nog meer te worden, en daartoe is innerlijke arbeid nodig. Voor mij is innerlijkheid én  mijn vriendschap met Jezus van wezenlijk belang.

Ik had een droom …

 

Ik heb een droom van een wereld, wereld waaraan we samen bouwen, droom van een wereld, wereld heel nieuw.

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

Inloggen