Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 1

Beste allemaal,

We hopen dat voor iedereen de vakantie heel deugddoend is geweest en dat er veel nieuwe energie is opgedaan.

Ook de redactie staat weer klaar om jullie in het nieuwe werkjaar 2017-2018 regelmatig een nieuwsbrief door te sturen met een overzicht van de eerstkomende Vleugel- vieringen en samenkomsten. Die vinden zoals steeds plaats elke zaterdag om 18 u. in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, te Borgerhout.

Cyclus over Parabels op 2 en 9 septenber

Parabels komt van het Griekse woord Parabolè, wat vergelijking betekent. De evangelisten gebruikten het woord in de betekenis van 'gelijkenis', gewoonlijk met beelden gegrepen uit het dagelijks leven. Maar ook in profane literatuur komen gelijkenissen voor(Multatuli).

Zaterdag 2 sept. : Gastheer Paul Eylenbosch

Zaterdag 9 sept. : Voorganger: Bert Lodewijckx

Liedavond op zaterdag 16 september

Zingen is jezelf uitlaten

(en inlaten met een ander) tot:

...een nieuw begin...

Doorheen de ganse bijbel wordt verwoord dat er een Stem te horen is...

‘Licht’, riep de Stem, als eerste begin, en daarmee is het ‘scheppend bestaan’ ontstaan.

Het tweede begin heet ‘bevrijding’, het is telkens weer een loskomen uit wat neerdrukt, opnieuw begin maken, tot opstanding leven en recht doen, opnieuw en telkens nieuw, van begin tot... begin.

Ooit, op enig moment in je leven, je was in de diepte of de zevende hemel, in de woestijn of in een oase, in de nacht of verlicht, in een storm of de luwte, je was in jezelf, bij een ander, we waren met enkelen of velen, onder één dak, rondom één tafel, als één lichaam: ooit zou jij, ooit zouden wij een Stem gehoord hebben,... uit het onbereikbare of van dichtbij, ook nu nog.

Aan het ongehoorde én het geoorloofde willen we in dit geV leugeld uur (zang)stem verlenen,-in meer en minder gekende liederen van Huub Oosterhuis-, met hogere noten en diepere weerklank, en tussendoor een luchtigere toon...

Edwig leidt de samenzang

Krissie begeleidt aan de piano

Paul Kevers duidt de liedteksten

Cyclus: 'Zwaarden omsmeden tot ploegen' op 23 en 30 september

"Ooit smeden de volkeren der aarde hun zwaarden tot ploegijzers om, hun lansen tot sikkels, om het koren te oogsten.

Geen volk trekt het zwaard meer tegen een ander, niemand oefent zich meer voor de strijd." uit Jesaja

Zaterdag 23 sept.: De weg van geweldloosheid

"Geweldloosheid is geen technisch hoogstandje. Ze is de mooiste kwaliteit van het hart en het resultaat van training" Gandhi

Toelichting door Herman Wauters

Voorganger: Marijke Verrelst

Zaterdag 30 sept.: Vrede zaaien en oogsten: een kwestie van handelen

"Vrede is het recht van elke mens op aarde. Die vrede veronderstelt inzet en ontvankelijkheid, strijd en inkeer, actie en gebed..... " Jo Hanssens

Toelichting door Annemarie Gielen

Voorganger: Paul Kevers

Mededelingen

1 . Beste vleugelganger,

Op 7 oktober gaat er een Bijbelse viering door waar er eens een keer niet strikt thematisch gewerkt wordt! Meestal kiezen wij een thema en bepalen dan welke Bijbelse teksten die we kiezen. Het gevaar de bijbel wat naar de hand te zetten is dan groot. Het kan ook eens boeiend zijn om met het onverwachte op weg te gaan, je te laten uitdagen door de bijbel. Vandaar dat het idee rijpt om naar oude traditie te werken met de lezingen die uitgekozen zijn voor de gewone liturgie bij de gewone misvieringen in de kerk. Maar de vleugel zou de vleugel niet zijn dat we dit op een eigen kritische manier willen benaderen. We dompelen ons in het onverwachte maar we gaan dan wel op weg met deze teksten. Graag doen we dit in de formule van het bijbels leerhuis. We lezen de teksten, we luisteren naar het commentaar van een bijbels expert en gaan dan in gesprek met elkaar. We verwoorden onze weerstanden, onze verwondering, ons zoeken en worstelen met die teksten en leren zo aan elkaar. Het is de bijbel laten spreken en er durven het gesprek mee aangaan in eerlijkheid en zoeken. Vanuit zo een voorbereidingsavond distilleren we dan een viering die op 7 oktober doorgaat.

Graag nodigen wij je dan ook uit voor deze voorbereidingsavond ingevuld als een bijbels leerhuis die doorgaat op 14 september ten huize van Bert Lodewijckx, Wouter Haecklaan 1, app f8, 2100 Deurne. Graag een seintje als je komt 0476,44,87,64

2 . Op 23 september organiseert de Don Boscokapelgemeenschap een BBQ om de hoge herstellingskosten te financieren van hun kapelgebouw.

Hierbij vind je de uitnodiging - gemaakt door een kleindochter van een kapelganger - en het bestelformulier voor de bbq.

Warm aanbevolen !

Werkten mee aan deze eerste brief: Magda - Bart - Marijke - Bert - Anne – Harry

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

November 2018
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nieuw

Nieuwsbrief 2018/2019 nummer 2

Inloggen