Nieuws

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 5

Beste allemaal,
We zijn al aan de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2017 en maken van de gelegenheid gebruik om u, beste lezer en vleugel sympathisant', warme' advent-en vredevolle Kerstdagen toe te wensen.
We komen deze maand nog 4 keren samen in de Sint-Annakerk te Borgerhout telkens op 18 u. Op zondag 24 december houden we onze Kerstviering.
Zaterdag 16 december :    In deze periode van stille verwachting is er op die avond een meditatie rond het thema  'Verwondering'.
Grid Bertiau zorgt met haar harpmuziek voor de muzikale intermezzo's.
Zaterdag 23 december : Winterwende en Kerst
Midwinter valt op 22 december.  Drie dagen blijft de zon op hetzelfde punt aan de hemel.  Dan begint ze opnieuw te klimmen.  Nieuw leven wordt geboren, ook in de christelijke traditie.
Gastheer is Paul Eylenbosch
Toelichting: Willy Bertiau
Op zondag 24 december vieren wij Kerstmis in de Vleugel, met samenzang, licht en harpmuziek.  Wat wij vieren met kerstmis, heet met een oud woord "menswording".  En menswording gaat over onszelf.  Dat we niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.
Je bent van harte welkom om dit kerstgebeuren mee te vieren.
Deze viering werd voorbereid door Hilde Verbeuren en Jan De Meulder.
Zaterdag 30 december: Eleutheropedie, klinkt bekend in de oren ?
Eleutheropedie, zeg maar 'eleu'.  De vreemde naam drukt uit dat iedereen zich kan vormen om vrij te handelen en zichzelf gelukkig te maken.
Gast heer is Paul Eylenbosch
Toelichting door Kris De Smyter
Volgende cyclus: Op 6 en 13 januari 2018:  'De digitale wereld, vloek of zegen'
Mededelingen:

Op zondag 17 december geeft Krissie samen met saxofonist Jan Schaeken een concert in het kader van Music For Life.  Zij zullen spelen ten voordele van vzw de BOOMhut, een organisatie voor dag- en nachtopvang in gezinsverband voor kinderen met een beperking.
Na het concert is er een "mini-kerstmarktje" met glühwein, soep en chocolademelk en er zullen ook verschillende spulletjes te koop zijn.  De volledige opbrengst gaat naar de vzw.  Kaarten zijn te verkrijgen bij Krissie De Waard( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).
Info: klik hier
Omwisseling
Om organisatorische redenen is de liedavond, oorspronkelijk gepland op 20 januari, verplaatst naar 27 januari.  Daardoor komt er nu een actualiteitsviering op 20 januari.
Deze nieuwsbrief werd mee opgesteld door Paul E., Jan DM, Willy, Krissie, Harry.

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 4

Beste allemaal,

Met deze vierde nieuwsbrief geven we de vieringen/samenkomsten weer van de komende weken. U kunt ons steeds vinden elke zaterdag om 18 uur

in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, 2040 Borgerhout.

De viering van 18 november heeft als thema

' Solidariteit'

We focussen op het thema van de campagne van Welzijnszorg: ' 1 op 7 haalt de meet niet'.

Guy Beckers zorgt voor de toelichting. Guy is regionaal vrijwilliger van Welzijnsschakels Antwerpen en hij is ook betrokken bij de werking van Welzijnszorg. Bert Lodewijckx gaat voor.


Zaterdag 25 november:

een protestants geïnspireerd samenzijn

op het einde van het kerkelijk jaar. De week erop begint de Advent. In een jaarplanning vloeien einde en nieuw moeiteloos in elkaar over. In het echte leven is zo'n overgang veeleer een hobbelig parcours met wegen, omwegen en dwaalwegen .... In de bijbel staan daarover nogal wat verhalen en zij kunnen ons in zo'n situaties een houvast bieden. Op één zo'n verhaal - dat van Abraham en Sarah - gaan we dieper in. Op protestants geïnspireerde wijze: sober, met liefde voor de schrift én met elkaar. Georganiseerd door Annemarie Heesen en Marianne van de Graaff.

"Dansen op een slappe koord":

een cyclus op 2 en 9 december.

Dansen op een koord betekent iets ondernemen, risico's nemen. Er afvallen hoort erbij. Hoe raak je er weer op ? Niets riskeren betekent je ziel op het spel zetten, zei Kierkegaard ooit. Het bewaren van het speelse kind in jezelf, dat op ontdekking gaat. Kwetsbaarheid en zich wagen aan iets nieuws.

Op 2 december gaan Mieke Van Steelandt en Paul Kevers voor.  Hugo Cuyckens en Jan De Meulder nemen je mee in een aantal bedenkingen rond de "levenskoord".

Op 9 december gaat Jan De Meulder voor en is er ruimte voor een deelmoment rond de vraag: "Wat zijn mijn ervaringen

met het dansen op mijn levenskoord ?"

 

Mededelingen:

18 november: Klankbordgroep na de viering: last minute inschrijving bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Neem verder zeker ook een kijkje bij onze rubriek: Nieuws - Rondom de Vleugel.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Jean-Marie, Marianne, Jan DM, Harry.

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 3

Beste vleugelvrienden,

Hier komt de derde nieuwsbrief aan met een kort overzicht van de aanstaande samenkomsten telkens op zaterdag om 18 u. in

de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout.

Op zaterdag 28 oktober is er een 'Leerhuis'.

Dat is een andere vorm van samenkomen dan we gewoon zijn. Op deze avond

staat de figuur van Maarten Luther centraal:

Maarten Luther 1517 - 2017: 500 jaar.

Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther zijn fameuze 95 stellingen tegen de aflatenhandel en legde daarmee de basis

voor wat de Reformatie zou worden. Hoe was de tijdsgeest toen ? Welke rode draad kunnen we in de gedachten van Luther

ontdekken ? Wat deed hij voor het vertalen en het verspreiden van de Bijbel, en hoe komt het dat hij daarmee op korte tijd

zo'n groot succes kon boeken ? - Paul Eylenbosch en Paul Kevers geven de aanzet voor de gezamenlijke reflectie, afgewisseld

met pianomuziek. We zingen samen een paar liederen en luisteren naar een 'Lutherlied'

Op zaterdag 4 en 11 november zijn twee vieringen geprogrammeerd rond het thema: 'Ruimte voor de tijd'

Op 4 november komt Claire Vanden Abeele aan de hand van drie van haar schilderijen het proces toelichten om ruimte te

leren maken voor stilte in de tijd.

Op 11 november komt Joris Helssen, verantwoordelijke van het psychotherapeutisch centrum ELIM, een pleidooi houden om

het goede moment voor verandering te vinden door stil te staan bij de tijd.

 

Mededelingen:

- Klankbordgroep: Op 18 november is er na de viering van 18 u een Klankbordgroep gepland.

Hou nu al die datum vrij. Meer info volgt met de nieuwsbrief 4.

- Liturgische lieddag: Eveneens op 18 november is er een lieddag, met een nieuwe compositie voor Kerstmis, in de Grote

Kerk , Kerkstraat 20, 's Hertogenbosch. Voor info en inschrijving: klik hier

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Paul E, Paul K en Harry

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 2

Beste allemaal,

Een beetje vroeger dan gewoonlijk kondigen wij de vieringen/samenkomsten aan voor de komende maand. Er zijn immers

een aantal activiteiten die eind september/begin oktober plaats vinden en die willen we tijdig aankondigen.

De Vleugel komt elke zaterdag om 18 u. samen in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, Borgerhout.

Op 30 september is er het tweede deel van de cyclus 'Zwaarden omsmeden tot ploegen'

met als thema: 'Vrede zaaien en oogsten: een kwestie van handelen ! '

Vrede is het recht van elke mens op aarde. De vrede veronderstelt inzet en ontvankelijkheid, strijd en inkeer, actie en gebed, ... Jo Hanssens

Toelichting: Annemarie Gielen

Voorganger: Paul Kevers

Op 7 oktober: In de reeks 'Kome wat komt' gaan we deze keer in op de 'Bijbellezing van de zondag' .

Bert Lodewijckx gaat voor en behandelt dit thema vanuit zijn denken.

Op 14 oktober: In de reeks 'Mediteer en leef' heeft de meditatie van deze zaterdag als thema 'Dankbaarheid'.

Voor de muzikale ondersteuning zorgt Beatrice Van der Linden. Zij bespeelt de 10-snarige gitaar. Intussen bracht ze reeds 3

cd's met meditatieve muziek uit en een vierde is in voorbereiding.

Op 21 oktober is er een actualiteitsviering met als thema: 'Van tijd tot tijd: Even stilstaan tussen gisteren en morgen'.

Voorganger: Jan De Meulder

Jos Clymans bekijkt de actualiteiten.

Mededelingen:

1. Wie wil deelnemen aan de stuurgroep van de Vleugel ? Klik hier

2. Stiltewandeling op zondag 1 oktober van 10u tot 12u in park Vorderstein in Schoten. Klik hier

3. Lieddag op zaterdag 30 sept. van 10 u tot 16u30 in de Sint-Jan-de-Doperkerk op het Groot Begijnhof te Leuven. Klik hier

4. Symposium op dinsdag 3 oktober in ZNA Middelheim van 15u tot 19 u. Onderwerp: 'Van Waarheid naar Gastvrijheid . Klik hier

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Sabine, Linda, Willy, Marijke, Anne en Harry.

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 1

Beste allemaal,

We hopen dat voor iedereen de vakantie heel deugddoend is geweest en dat er veel nieuwe energie is opgedaan.

Ook de redactie staat weer klaar om jullie in het nieuwe werkjaar 2017-2018 regelmatig een nieuwsbrief door te sturen met een overzicht van de eerstkomende Vleugel- vieringen en samenkomsten. Die vinden zoals steeds plaats elke zaterdag om 18 u. in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, te Borgerhout.

Cyclus over Parabels op 2 en 9 septenber

Parabels komt van het Griekse woord Parabolè, wat vergelijking betekent. De evangelisten gebruikten het woord in de betekenis van 'gelijkenis', gewoonlijk met beelden gegrepen uit het dagelijks leven. Maar ook in profane literatuur komen gelijkenissen voor(Multatuli).

Zaterdag 2 sept. : Gastheer Paul Eylenbosch

Zaterdag 9 sept. : Voorganger: Bert Lodewijckx

Liedavond op zaterdag 16 september

Zingen is jezelf uitlaten

(en inlaten met een ander) tot:

...een nieuw begin...

Doorheen de ganse bijbel wordt verwoord dat er een Stem te horen is...

‘Licht’, riep de Stem, als eerste begin, en daarmee is het ‘scheppend bestaan’ ontstaan.

Het tweede begin heet ‘bevrijding’, het is telkens weer een loskomen uit wat neerdrukt, opnieuw begin maken, tot opstanding leven en recht doen, opnieuw en telkens nieuw, van begin tot... begin.

Ooit, op enig moment in je leven, je was in de diepte of de zevende hemel, in de woestijn of in een oase, in de nacht of verlicht, in een storm of de luwte, je was in jezelf, bij een ander, we waren met enkelen of velen, onder één dak, rondom één tafel, als één lichaam: ooit zou jij, ooit zouden wij een Stem gehoord hebben,... uit het onbereikbare of van dichtbij, ook nu nog.

Aan het ongehoorde én het geoorloofde willen we in dit geV leugeld uur (zang)stem verlenen,-in meer en minder gekende liederen van Huub Oosterhuis-, met hogere noten en diepere weerklank, en tussendoor een luchtigere toon...

Edwig leidt de samenzang

Krissie begeleidt aan de piano

Paul Kevers duidt de liedteksten

Cyclus: 'Zwaarden omsmeden tot ploegen' op 23 en 30 september

"Ooit smeden de volkeren der aarde hun zwaarden tot ploegijzers om, hun lansen tot sikkels, om het koren te oogsten.

Geen volk trekt het zwaard meer tegen een ander, niemand oefent zich meer voor de strijd." uit Jesaja

Zaterdag 23 sept.: De weg van geweldloosheid

"Geweldloosheid is geen technisch hoogstandje. Ze is de mooiste kwaliteit van het hart en het resultaat van training" Gandhi

Toelichting door Herman Wauters

Voorganger: Marijke Verrelst

Zaterdag 30 sept.: Vrede zaaien en oogsten: een kwestie van handelen

"Vrede is het recht van elke mens op aarde. Die vrede veronderstelt inzet en ontvankelijkheid, strijd en inkeer, actie en gebed..... " Jo Hanssens

Toelichting door Annemarie Gielen

Voorganger: Paul Kevers

Mededelingen

1 . Beste vleugelganger,

Op 7 oktober gaat er een Bijbelse viering door waar er eens een keer niet strikt thematisch gewerkt wordt! Meestal kiezen wij een thema en bepalen dan welke Bijbelse teksten die we kiezen. Het gevaar de bijbel wat naar de hand te zetten is dan groot. Het kan ook eens boeiend zijn om met het onverwachte op weg te gaan, je te laten uitdagen door de bijbel. Vandaar dat het idee rijpt om naar oude traditie te werken met de lezingen die uitgekozen zijn voor de gewone liturgie bij de gewone misvieringen in de kerk. Maar de vleugel zou de vleugel niet zijn dat we dit op een eigen kritische manier willen benaderen. We dompelen ons in het onverwachte maar we gaan dan wel op weg met deze teksten. Graag doen we dit in de formule van het bijbels leerhuis. We lezen de teksten, we luisteren naar het commentaar van een bijbels expert en gaan dan in gesprek met elkaar. We verwoorden onze weerstanden, onze verwondering, ons zoeken en worstelen met die teksten en leren zo aan elkaar. Het is de bijbel laten spreken en er durven het gesprek mee aangaan in eerlijkheid en zoeken. Vanuit zo een voorbereidingsavond distilleren we dan een viering die op 7 oktober doorgaat.

Graag nodigen wij je dan ook uit voor deze voorbereidingsavond ingevuld als een bijbels leerhuis die doorgaat op 14 september ten huize van Bert Lodewijckx, Wouter Haecklaan 1, app f8, 2100 Deurne. Graag een seintje als je komt 0476,44,87,64

2 . Op 23 september organiseert de Don Boscokapelgemeenschap een BBQ om de hoge herstellingskosten te financieren van hun kapelgebouw.

Hierbij vind je de uitnodiging - gemaakt door een kleindochter van een kapelganger - en het bestelformulier voor de bbq.

Warm aanbevolen !

Werkten mee aan deze eerste brief: Magda - Bart - Marijke - Bert - Anne – Harry

 

Pagina 2 van 6

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

November 2018
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nieuw

Nieuwsbrief 2018/2019 nummer 2

Inloggen