Nieuws

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 2

Beste allemaal,

Een beetje vroeger dan gewoonlijk kondigen wij de vieringen/samenkomsten aan voor de komende maand. Er zijn immers

een aantal activiteiten die eind september/begin oktober plaats vinden en die willen we tijdig aankondigen.

De Vleugel komt elke zaterdag om 18 u. samen in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, Borgerhout.

Op 30 september is er het tweede deel van de cyclus 'Zwaarden omsmeden tot ploegen'

met als thema: 'Vrede zaaien en oogsten: een kwestie van handelen ! '

Vrede is het recht van elke mens op aarde. De vrede veronderstelt inzet en ontvankelijkheid, strijd en inkeer, actie en gebed, ... Jo Hanssens

Toelichting: Annemarie Gielen

Voorganger: Paul Kevers

Op 7 oktober: In de reeks 'Kome wat komt' gaan we deze keer in op de 'Bijbellezing van de zondag' .

Bert Lodewijckx gaat voor en behandelt dit thema vanuit zijn denken.

Op 14 oktober: In de reeks 'Mediteer en leef' heeft de meditatie van deze zaterdag als thema 'Dankbaarheid'.

Voor de muzikale ondersteuning zorgt Beatrice Van der Linden. Zij bespeelt de 10-snarige gitaar. Intussen bracht ze reeds 3

cd's met meditatieve muziek uit en een vierde is in voorbereiding.

Op 21 oktober is er een actualiteitsviering met als thema: 'Van tijd tot tijd: Even stilstaan tussen gisteren en morgen'.

Voorganger: Jan De Meulder

Jos Clymans bekijkt de actualiteiten.

Mededelingen:

1. Wie wil deelnemen aan de stuurgroep van de Vleugel ? Klik hier

2. Stiltewandeling op zondag 1 oktober van 10u tot 12u in park Vorderstein in Schoten. Klik hier

3. Lieddag op zaterdag 30 sept. van 10 u tot 16u30 in de Sint-Jan-de-Doperkerk op het Groot Begijnhof te Leuven. Klik hier

4. Symposium op dinsdag 3 oktober in ZNA Middelheim van 15u tot 19 u. Onderwerp: 'Van Waarheid naar Gastvrijheid . Klik hier

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Sabine, Linda, Willy, Marijke, Anne en Harry.

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 1

Beste allemaal,

We hopen dat voor iedereen de vakantie heel deugddoend is geweest en dat er veel nieuwe energie is opgedaan.

Ook de redactie staat weer klaar om jullie in het nieuwe werkjaar 2017-2018 regelmatig een nieuwsbrief door te sturen met een overzicht van de eerstkomende Vleugel- vieringen en samenkomsten. Die vinden zoals steeds plaats elke zaterdag om 18 u. in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, te Borgerhout.

Cyclus over Parabels op 2 en 9 septenber

Parabels komt van het Griekse woord Parabolè, wat vergelijking betekent. De evangelisten gebruikten het woord in de betekenis van 'gelijkenis', gewoonlijk met beelden gegrepen uit het dagelijks leven. Maar ook in profane literatuur komen gelijkenissen voor(Multatuli).

Zaterdag 2 sept. : Gastheer Paul Eylenbosch

Zaterdag 9 sept. : Voorganger: Bert Lodewijckx

Liedavond op zaterdag 16 september

Zingen is jezelf uitlaten

(en inlaten met een ander) tot:

...een nieuw begin...

Doorheen de ganse bijbel wordt verwoord dat er een Stem te horen is...

‘Licht’, riep de Stem, als eerste begin, en daarmee is het ‘scheppend bestaan’ ontstaan.

Het tweede begin heet ‘bevrijding’, het is telkens weer een loskomen uit wat neerdrukt, opnieuw begin maken, tot opstanding leven en recht doen, opnieuw en telkens nieuw, van begin tot... begin.

Ooit, op enig moment in je leven, je was in de diepte of de zevende hemel, in de woestijn of in een oase, in de nacht of verlicht, in een storm of de luwte, je was in jezelf, bij een ander, we waren met enkelen of velen, onder één dak, rondom één tafel, als één lichaam: ooit zou jij, ooit zouden wij een Stem gehoord hebben,... uit het onbereikbare of van dichtbij, ook nu nog.

Aan het ongehoorde én het geoorloofde willen we in dit geV leugeld uur (zang)stem verlenen,-in meer en minder gekende liederen van Huub Oosterhuis-, met hogere noten en diepere weerklank, en tussendoor een luchtigere toon...

Edwig leidt de samenzang

Krissie begeleidt aan de piano

Paul Kevers duidt de liedteksten

Cyclus: 'Zwaarden omsmeden tot ploegen' op 23 en 30 september

"Ooit smeden de volkeren der aarde hun zwaarden tot ploegijzers om, hun lansen tot sikkels, om het koren te oogsten.

Geen volk trekt het zwaard meer tegen een ander, niemand oefent zich meer voor de strijd." uit Jesaja

Zaterdag 23 sept.: De weg van geweldloosheid

"Geweldloosheid is geen technisch hoogstandje. Ze is de mooiste kwaliteit van het hart en het resultaat van training" Gandhi

Toelichting door Herman Wauters

Voorganger: Marijke Verrelst

Zaterdag 30 sept.: Vrede zaaien en oogsten: een kwestie van handelen

"Vrede is het recht van elke mens op aarde. Die vrede veronderstelt inzet en ontvankelijkheid, strijd en inkeer, actie en gebed..... " Jo Hanssens

Toelichting door Annemarie Gielen

Voorganger: Paul Kevers

Mededelingen

1 . Beste vleugelganger,

Op 7 oktober gaat er een Bijbelse viering door waar er eens een keer niet strikt thematisch gewerkt wordt! Meestal kiezen wij een thema en bepalen dan welke Bijbelse teksten die we kiezen. Het gevaar de bijbel wat naar de hand te zetten is dan groot. Het kan ook eens boeiend zijn om met het onverwachte op weg te gaan, je te laten uitdagen door de bijbel. Vandaar dat het idee rijpt om naar oude traditie te werken met de lezingen die uitgekozen zijn voor de gewone liturgie bij de gewone misvieringen in de kerk. Maar de vleugel zou de vleugel niet zijn dat we dit op een eigen kritische manier willen benaderen. We dompelen ons in het onverwachte maar we gaan dan wel op weg met deze teksten. Graag doen we dit in de formule van het bijbels leerhuis. We lezen de teksten, we luisteren naar het commentaar van een bijbels expert en gaan dan in gesprek met elkaar. We verwoorden onze weerstanden, onze verwondering, ons zoeken en worstelen met die teksten en leren zo aan elkaar. Het is de bijbel laten spreken en er durven het gesprek mee aangaan in eerlijkheid en zoeken. Vanuit zo een voorbereidingsavond distilleren we dan een viering die op 7 oktober doorgaat.

Graag nodigen wij je dan ook uit voor deze voorbereidingsavond ingevuld als een bijbels leerhuis die doorgaat op 14 september ten huize van Bert Lodewijckx, Wouter Haecklaan 1, app f8, 2100 Deurne. Graag een seintje als je komt 0476,44,87,64

2 . Op 23 september organiseert de Don Boscokapelgemeenschap een BBQ om de hoge herstellingskosten te financieren van hun kapelgebouw.

Hierbij vind je de uitnodiging - gemaakt door een kleindochter van een kapelganger - en het bestelformulier voor de bbq.

Warm aanbevolen !

Werkten mee aan deze eerste brief: Magda - Bart - Marijke - Bert - Anne – Harry

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 10

Beste allemaal,

dit is dan de laatste nieuwsbrief van het vleugeljaar 2016 - 2017.  De vakantiemaanden juli en augustus (er zijn dan geen Vleugelsamenkomsten op zaterdag) staan er aan te komen en dat merken jullie wel aan de inhoud van deze nieuwsbrief.
Er zijn nog 3 vieringen en dan eindigen we in muzikale schoonheid met een concert van onze pianiste Krissie  en saxofonist  Jan Schaeken.  Voor de vakantiemaanden is er een uitgebreid zomerprogramma voorzien.
We wensen aan iedereen een deugddoende vakantie toe en hopen jullie weer terug te zien op zaterdag 2 september.

Zaterdag 10 juni

is er een 'Leerhuis' .  Het is een andere vorm van samenkomen dan we gewoon zijn.  Deze avond staat de figuur Spinoza centraal onder het motto:

'Gefascineerd door Spinoza'

Spinoza was een bijzonder originele denker uit de 17de eeuw.  Wij, Anne Van Langenhove en Marianne van de Graaff, gaan vertellen over zijn leven en  - nee, niet heel zijn filosofie uitleggen.  Daarvoor zijn we niet deskundig.  Wel vertellen we waarom zijn denken ons fascineert.
Edwig Abrath omkadert dit uur met zijn wervelende vleugelpiano-klanken.

Twee vieringen over dankbaarheid op 17 en 24 juni.  Let wel de voorgangersbeurten zijn veranderd in vergelijking met de oorspronkelijke planning.

Zaterdag 17 juni:  Dankbaar zijn, ondanks moeilijkheden?

' Dankbare mensen negeren of ontkennen de moeilijkheden van het leven  niet, maar kiezen er voor om de positieve dingen ook te waarderen. '
Toelichting door Ilse Dupont
Voorgangers:  Mieke Van Steelandt en Paul Kevers

Zaterdag 24 juni :   Tel je zegeningen!

' Een woord van dank kost niets.  En vooral daarom geeft het een gevoel van rijkdom. '
' Dankbaar zijn is waarde toekennen ook aan het geringste dat de dagen een beetje opsmukt. '
(citaten Kris Gelaude)
Viering met mogelijkheid om onze ervaring te delen.
Voorganger: Marijke Verrelst.

Mededelingen:

Concert op 24 juni om 20u in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46 te Borgerhout .
Wij vragen speciaal jullie aandacht voor het concert waarmee we ons Vleugeljaar op 24 juni feestelijk afsluiten.  Onze pianiste Krissie de Waard treedt op samen met saxofonist Jan Schaeken.  We zullen kunnen genieten van een mooi en gevarieerd programma 'Zomerkleuren'.  Daarna kunnen we nog bijpraten bij een glaasje.  Dit alles voor de prijs van slechts 10 euro.  Voor info en affiche: klik hier.
Kaarten kun je kopen na de vieringen van zaterdag of bestellen per mail bij Els Bervoets:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Zomer van de Vleugel
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen.  We vullen deze maanden op met eigen initiatieven van de vleugelgangers.
Het is een heel gevarieerd programma geworden dat open staat voor iedereen: klik hier

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Els, Marianne, Mieke, Harry

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 9

Beste Allemaal,

Deze 9de nieuwsbrief valt wat korter uit, maar is daarom niet minder interessant. 
We kondigen de 2 cycli aan voor de komende 4 weken en geven daarna nog twee belangrijke mededelingen.

De Vleugel-vieringen gaan zoals steeds door in de Sint-Annakerk Goedendagstraat 46, te 2640 Borgerhout iedere zaterdag om 18 u (behalve in juli en augustus, want dan zijn we met vakantie).

omHANDEN

Twee vieringen die stilstaan bij (onze) handen.  Van trouwe dienaars tot spiegels van de ziel, van handoplegging tot boetseren . . . . Met verhalen, beelden, klanken, poëzie en reflecties tasten we naar ' wat hebben handen ons te vertellen?'

Zaterdag 13 mei - met muzikale handen!  voorganger Marianne van de Graaff.
Zaterdag 20 mei - voorganger Marijke Verrelst

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Deze cyclus volgt de Bijbelse weg tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Op 27 mei wachten we met de leerlingen op het komen van de geest.  De afwezigheid van Jezus wordt diep gevoeld.  Het is een tijd van bezinning en op orde zetten.  Zo rijst o.a.  de vraag: wat nu met Judas?   Moet hij niet opgevolgd worden? 
Een viering waar we stilstaan bij Judas.  Iets van zoekend omgaan in het gegeven dat goed en kwaad in ieder van ons zit.

Op 3 juni vieren we Pinksteren.  Het doorbreken van de geest.  We luisteren naar diepte-ervaringen waar mensen zich opgetild voelen. Hedendaagse vervoering zonder te zweven. Zo willen we delen en het vuur ontdekken dat soms verrassend opleeft.  We ontsteken samen het pinkstervuur.

Mededelingen:

De zomer van de Vleugel 2017

Heb je een idee voor een activiteit in het kader van de Zomer van de Vleugel ?
Laat het weten aan Tine Spruyt; zij staat in voor de programmatie.
Bezorg jullie voorstellen ten laatste op 31 mei, zo kan het volledige programma vanaf 3 juni verspreid worden.

Vleugelconcert na de slotviering van 24 juni

Na de slotviering geeft onze pianiste Krissie de Waard een recital samen met Jan Schaeken, saxofoon:

'Zomerkleuren'

Zeker de moeite waard. Hou daarom deze avond nu al vrij !


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marianne, Bert, Tine en Harry


 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 8

Beste allemaal,
Op aanvraag van velen hebben we ons programma voor de volgende 3 maanden  aangepast, met naast de bekende vieringen een liedavond, een meditatie en een leerhuis.
Iedereen is hartelijk welkom.
We komen steeds samen in de Sint-Annakerk in de Goedendagstraat 46, Borgerhout

zaterdag 8 april  Meditatie

De meditatie beoogt een rustpunt in de week te zijn. Tijdens het uur van de vertrouwde Vleugelviering wisselen muziek en stiltes elkaar af. De muziek biedt de mogelijkheid om onze aandacht te focussen en tegelijkertijd gewoon te genieten. De stiltes laten toe om een pelgrimstocht naar ons eigen hart te maken, om daar te verblijven, waakzaam en attent.
Jos Clymans en Willy Bertiau begeleiden het geheel.

Praktisch gezien nog het volgende: kan iedereen op tijd aanwezig zijn zodat de stilte niet verstoord wordt ?

zaterdag 15 april    Opstandig Leven   -   Pasen

Het thema van dit jaar is het oude thema opstanding.  Een thema waar wij het moeilijk mee hebben. En toch.  Er is het OP STAAN van mensen.  Mensen staan op uit verdrukking. Mensen staan op tegen onrecht en komen op straat.  Iemand staat op uit eigen miserie en onmacht.  Opstanding gebeurt.  Het wordt een Bijbelse evocatie met vele linken naar het leven van mensen.  
Bert Lodewijckx gaat voor.

zaterdag 22 april   Liedavond

Onze eerste liedavond gaat van start.  Wij laten onszelf uit en zingen gekende liederen van Oosterhuis en leren enkele nieuwe liederen aan.  Edwig zal ons met vaste hand leiden en Hilde V. zorgt voor passende gedichten bij de liederen.  Vergis jullie niet: dit is géén viering maar het wordt hopelijk wel een uurtje genieten van onze samenzang.

zaterdag 29 april en 6 mei    Een cyclus van twee vieringen over Mystiek

Op 29 april staat Guido Debaere stil bij de christelijke mystiek in een viering met lichtrondgang en op 6 mei brengt Paul Van hooydonck van Ehipassiiko een kort belevingsmoment vanuit zijn Boeddhisme in een viering met brood en wijn.

Mededelingen:

Picknick Plein Public op 28 april

Op die datum vindt op het Theaterplein tussen 12 en 14 uur de derde editie plaats van "Picknick Plein Public",   'een maal met een mondiaal verhaal' georganiseerd door Broederlijk Delen, Oxfam-Wereldwinkels en Studio Globo.  Je kan vooraf een fair trade picknick pakket bestellen, of je eigen picknick meebrengen. Zie info op http://www.picknickpleinpublic.be/

Wereldkeuken en Wereldmuziek op Linkeroever op 7 oktober

Op 7 oktober kan je op Antwerpse Linkeroever de wereld horen, zien en proeven
De werkgroep "Eventueel" nodigt U uit op een wereldkeuken en wereldmuziek ten voordele van arme families in Groot-Antwerpen.  Zie info op: http://www.eventueel.be/

De redactie van deze nieuwsbrief bestaat uit Els B, Sabine, Paul E, Bert en Harry.  Zij wensen U Zalige Paasdagen toe.

 

Pagina 2 van 6

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Mei 2018
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen