Nieuws

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 4

Beste allemaal,

Met deze vierde nieuwsbrief geven we de vieringen/samenkomsten weer van de komende weken. U kunt ons steeds vinden elke zaterdag om 18 uur

in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, 2040 Borgerhout.

De viering van 18 november heeft als thema

' Solidariteit'

We focussen op het thema van de campagne van Welzijnszorg: ' 1 op 7 haalt de meet niet'.

Guy Beckers zorgt voor de toelichting. Guy is regionaal vrijwilliger van Welzijnsschakels Antwerpen en hij is ook betrokken bij de werking van Welzijnszorg. Bert Lodewijckx gaat voor.


Zaterdag 25 november:

een protestants geïnspireerd samenzijn

op het einde van het kerkelijk jaar. De week erop begint de Advent. In een jaarplanning vloeien einde en nieuw moeiteloos in elkaar over. In het echte leven is zo'n overgang veeleer een hobbelig parcours met wegen, omwegen en dwaalwegen .... In de bijbel staan daarover nogal wat verhalen en zij kunnen ons in zo'n situaties een houvast bieden. Op één zo'n verhaal - dat van Abraham en Sarah - gaan we dieper in. Op protestants geïnspireerde wijze: sober, met liefde voor de schrift én met elkaar. Georganiseerd door Annemarie Heesen en Marianne van de Graaff.

"Dansen op een slappe koord":

een cyclus op 2 en 9 december.

Dansen op een koord betekent iets ondernemen, risico's nemen. Er afvallen hoort erbij. Hoe raak je er weer op ? Niets riskeren betekent je ziel op het spel zetten, zei Kierkegaard ooit. Het bewaren van het speelse kind in jezelf, dat op ontdekking gaat. Kwetsbaarheid en zich wagen aan iets nieuws.

Op 2 december gaan Mieke Van Steelandt en Paul Kevers voor.  Hugo Cuyckens en Jan De Meulder nemen je mee in een aantal bedenkingen rond de "levenskoord".

Op 9 december gaat Jan De Meulder voor en is er ruimte voor een deelmoment rond de vraag: "Wat zijn mijn ervaringen

met het dansen op mijn levenskoord ?"

 

Mededelingen:

18 november: Klankbordgroep na de viering: last minute inschrijving bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Neem verder zeker ook een kijkje bij onze rubriek: Nieuws - Rondom de Vleugel.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Jean-Marie, Marianne, Jan DM, Harry.

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 3

Beste vleugelvrienden,

Hier komt de derde nieuwsbrief aan met een kort overzicht van de aanstaande samenkomsten telkens op zaterdag om 18 u. in

de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout.

Op zaterdag 28 oktober is er een 'Leerhuis'.

Dat is een andere vorm van samenkomen dan we gewoon zijn. Op deze avond

staat de figuur van Maarten Luther centraal:

Maarten Luther 1517 - 2017: 500 jaar.

Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther zijn fameuze 95 stellingen tegen de aflatenhandel en legde daarmee de basis

voor wat de Reformatie zou worden. Hoe was de tijdsgeest toen ? Welke rode draad kunnen we in de gedachten van Luther

ontdekken ? Wat deed hij voor het vertalen en het verspreiden van de Bijbel, en hoe komt het dat hij daarmee op korte tijd

zo'n groot succes kon boeken ? - Paul Eylenbosch en Paul Kevers geven de aanzet voor de gezamenlijke reflectie, afgewisseld

met pianomuziek. We zingen samen een paar liederen en luisteren naar een 'Lutherlied'

Op zaterdag 4 en 11 november zijn twee vieringen geprogrammeerd rond het thema: 'Ruimte voor de tijd'

Op 4 november komt Claire Vanden Abeele aan de hand van drie van haar schilderijen het proces toelichten om ruimte te

leren maken voor stilte in de tijd.

Op 11 november komt Joris Helssen, verantwoordelijke van het psychotherapeutisch centrum ELIM, een pleidooi houden om

het goede moment voor verandering te vinden door stil te staan bij de tijd.

 

Mededelingen:

- Klankbordgroep: Op 18 november is er na de viering van 18 u een Klankbordgroep gepland.

Hou nu al die datum vrij. Meer info volgt met de nieuwsbrief 4.

- Liturgische lieddag: Eveneens op 18 november is er een lieddag, met een nieuwe compositie voor Kerstmis, in de Grote

Kerk , Kerkstraat 20, 's Hertogenbosch. Voor info en inschrijving: klik hier

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Paul E, Paul K en Harry

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 2

Beste allemaal,

Een beetje vroeger dan gewoonlijk kondigen wij de vieringen/samenkomsten aan voor de komende maand. Er zijn immers

een aantal activiteiten die eind september/begin oktober plaats vinden en die willen we tijdig aankondigen.

De Vleugel komt elke zaterdag om 18 u. samen in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, Borgerhout.

Op 30 september is er het tweede deel van de cyclus 'Zwaarden omsmeden tot ploegen'

met als thema: 'Vrede zaaien en oogsten: een kwestie van handelen ! '

Vrede is het recht van elke mens op aarde. De vrede veronderstelt inzet en ontvankelijkheid, strijd en inkeer, actie en gebed, ... Jo Hanssens

Toelichting: Annemarie Gielen

Voorganger: Paul Kevers

Op 7 oktober: In de reeks 'Kome wat komt' gaan we deze keer in op de 'Bijbellezing van de zondag' .

Bert Lodewijckx gaat voor en behandelt dit thema vanuit zijn denken.

Op 14 oktober: In de reeks 'Mediteer en leef' heeft de meditatie van deze zaterdag als thema 'Dankbaarheid'.

Voor de muzikale ondersteuning zorgt Beatrice Van der Linden. Zij bespeelt de 10-snarige gitaar. Intussen bracht ze reeds 3

cd's met meditatieve muziek uit en een vierde is in voorbereiding.

Op 21 oktober is er een actualiteitsviering met als thema: 'Van tijd tot tijd: Even stilstaan tussen gisteren en morgen'.

Voorganger: Jan De Meulder

Jos Clymans bekijkt de actualiteiten.

Mededelingen:

1. Wie wil deelnemen aan de stuurgroep van de Vleugel ? Klik hier

2. Stiltewandeling op zondag 1 oktober van 10u tot 12u in park Vorderstein in Schoten. Klik hier

3. Lieddag op zaterdag 30 sept. van 10 u tot 16u30 in de Sint-Jan-de-Doperkerk op het Groot Begijnhof te Leuven. Klik hier

4. Symposium op dinsdag 3 oktober in ZNA Middelheim van 15u tot 19 u. Onderwerp: 'Van Waarheid naar Gastvrijheid . Klik hier

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Sabine, Linda, Willy, Marijke, Anne en Harry.

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 1

Beste allemaal,

We hopen dat voor iedereen de vakantie heel deugddoend is geweest en dat er veel nieuwe energie is opgedaan.

Ook de redactie staat weer klaar om jullie in het nieuwe werkjaar 2017-2018 regelmatig een nieuwsbrief door te sturen met een overzicht van de eerstkomende Vleugel- vieringen en samenkomsten. Die vinden zoals steeds plaats elke zaterdag om 18 u. in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, te Borgerhout.

Cyclus over Parabels op 2 en 9 septenber

Parabels komt van het Griekse woord Parabolè, wat vergelijking betekent. De evangelisten gebruikten het woord in de betekenis van 'gelijkenis', gewoonlijk met beelden gegrepen uit het dagelijks leven. Maar ook in profane literatuur komen gelijkenissen voor(Multatuli).

Zaterdag 2 sept. : Gastheer Paul Eylenbosch

Zaterdag 9 sept. : Voorganger: Bert Lodewijckx

Liedavond op zaterdag 16 september

Zingen is jezelf uitlaten

(en inlaten met een ander) tot:

...een nieuw begin...

Doorheen de ganse bijbel wordt verwoord dat er een Stem te horen is...

‘Licht’, riep de Stem, als eerste begin, en daarmee is het ‘scheppend bestaan’ ontstaan.

Het tweede begin heet ‘bevrijding’, het is telkens weer een loskomen uit wat neerdrukt, opnieuw begin maken, tot opstanding leven en recht doen, opnieuw en telkens nieuw, van begin tot... begin.

Ooit, op enig moment in je leven, je was in de diepte of de zevende hemel, in de woestijn of in een oase, in de nacht of verlicht, in een storm of de luwte, je was in jezelf, bij een ander, we waren met enkelen of velen, onder één dak, rondom één tafel, als één lichaam: ooit zou jij, ooit zouden wij een Stem gehoord hebben,... uit het onbereikbare of van dichtbij, ook nu nog.

Aan het ongehoorde én het geoorloofde willen we in dit geV leugeld uur (zang)stem verlenen,-in meer en minder gekende liederen van Huub Oosterhuis-, met hogere noten en diepere weerklank, en tussendoor een luchtigere toon...

Edwig leidt de samenzang

Krissie begeleidt aan de piano

Paul Kevers duidt de liedteksten

Cyclus: 'Zwaarden omsmeden tot ploegen' op 23 en 30 september

"Ooit smeden de volkeren der aarde hun zwaarden tot ploegijzers om, hun lansen tot sikkels, om het koren te oogsten.

Geen volk trekt het zwaard meer tegen een ander, niemand oefent zich meer voor de strijd." uit Jesaja

Zaterdag 23 sept.: De weg van geweldloosheid

"Geweldloosheid is geen technisch hoogstandje. Ze is de mooiste kwaliteit van het hart en het resultaat van training" Gandhi

Toelichting door Herman Wauters

Voorganger: Marijke Verrelst

Zaterdag 30 sept.: Vrede zaaien en oogsten: een kwestie van handelen

"Vrede is het recht van elke mens op aarde. Die vrede veronderstelt inzet en ontvankelijkheid, strijd en inkeer, actie en gebed..... " Jo Hanssens

Toelichting door Annemarie Gielen

Voorganger: Paul Kevers

Mededelingen

1 . Beste vleugelganger,

Op 7 oktober gaat er een Bijbelse viering door waar er eens een keer niet strikt thematisch gewerkt wordt! Meestal kiezen wij een thema en bepalen dan welke Bijbelse teksten die we kiezen. Het gevaar de bijbel wat naar de hand te zetten is dan groot. Het kan ook eens boeiend zijn om met het onverwachte op weg te gaan, je te laten uitdagen door de bijbel. Vandaar dat het idee rijpt om naar oude traditie te werken met de lezingen die uitgekozen zijn voor de gewone liturgie bij de gewone misvieringen in de kerk. Maar de vleugel zou de vleugel niet zijn dat we dit op een eigen kritische manier willen benaderen. We dompelen ons in het onverwachte maar we gaan dan wel op weg met deze teksten. Graag doen we dit in de formule van het bijbels leerhuis. We lezen de teksten, we luisteren naar het commentaar van een bijbels expert en gaan dan in gesprek met elkaar. We verwoorden onze weerstanden, onze verwondering, ons zoeken en worstelen met die teksten en leren zo aan elkaar. Het is de bijbel laten spreken en er durven het gesprek mee aangaan in eerlijkheid en zoeken. Vanuit zo een voorbereidingsavond distilleren we dan een viering die op 7 oktober doorgaat.

Graag nodigen wij je dan ook uit voor deze voorbereidingsavond ingevuld als een bijbels leerhuis die doorgaat op 14 september ten huize van Bert Lodewijckx, Wouter Haecklaan 1, app f8, 2100 Deurne. Graag een seintje als je komt 0476,44,87,64

2 . Op 23 september organiseert de Don Boscokapelgemeenschap een BBQ om de hoge herstellingskosten te financieren van hun kapelgebouw.

Hierbij vind je de uitnodiging - gemaakt door een kleindochter van een kapelganger - en het bestelformulier voor de bbq.

Warm aanbevolen !

Werkten mee aan deze eerste brief: Magda - Bart - Marijke - Bert - Anne – Harry

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 10

Beste allemaal,

dit is dan de laatste nieuwsbrief van het vleugeljaar 2016 - 2017.  De vakantiemaanden juli en augustus (er zijn dan geen Vleugelsamenkomsten op zaterdag) staan er aan te komen en dat merken jullie wel aan de inhoud van deze nieuwsbrief.
Er zijn nog 3 vieringen en dan eindigen we in muzikale schoonheid met een concert van onze pianiste Krissie  en saxofonist  Jan Schaeken.  Voor de vakantiemaanden is er een uitgebreid zomerprogramma voorzien.
We wensen aan iedereen een deugddoende vakantie toe en hopen jullie weer terug te zien op zaterdag 2 september.

Zaterdag 10 juni

is er een 'Leerhuis' .  Het is een andere vorm van samenkomen dan we gewoon zijn.  Deze avond staat de figuur Spinoza centraal onder het motto:

'Gefascineerd door Spinoza'

Spinoza was een bijzonder originele denker uit de 17de eeuw.  Wij, Anne Van Langenhove en Marianne van de Graaff, gaan vertellen over zijn leven en  - nee, niet heel zijn filosofie uitleggen.  Daarvoor zijn we niet deskundig.  Wel vertellen we waarom zijn denken ons fascineert.
Edwig Abrath omkadert dit uur met zijn wervelende vleugelpiano-klanken.

Twee vieringen over dankbaarheid op 17 en 24 juni.  Let wel de voorgangersbeurten zijn veranderd in vergelijking met de oorspronkelijke planning.

Zaterdag 17 juni:  Dankbaar zijn, ondanks moeilijkheden?

' Dankbare mensen negeren of ontkennen de moeilijkheden van het leven  niet, maar kiezen er voor om de positieve dingen ook te waarderen. '
Toelichting door Ilse Dupont
Voorgangers:  Mieke Van Steelandt en Paul Kevers

Zaterdag 24 juni :   Tel je zegeningen!

' Een woord van dank kost niets.  En vooral daarom geeft het een gevoel van rijkdom. '
' Dankbaar zijn is waarde toekennen ook aan het geringste dat de dagen een beetje opsmukt. '
(citaten Kris Gelaude)
Viering met mogelijkheid om onze ervaring te delen.
Voorganger: Marijke Verrelst.

Mededelingen:

Concert op 24 juni om 20u in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46 te Borgerhout .
Wij vragen speciaal jullie aandacht voor het concert waarmee we ons Vleugeljaar op 24 juni feestelijk afsluiten.  Onze pianiste Krissie de Waard treedt op samen met saxofonist Jan Schaeken.  We zullen kunnen genieten van een mooi en gevarieerd programma 'Zomerkleuren'.  Daarna kunnen we nog bijpraten bij een glaasje.  Dit alles voor de prijs van slechts 10 euro.  Voor info en affiche: klik hier.
Kaarten kun je kopen na de vieringen van zaterdag of bestellen per mail bij Els Bervoets:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Zomer van de Vleugel
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen.  We vullen deze maanden op met eigen initiatieven van de vleugelgangers.
Het is een heel gevarieerd programma geworden dat open staat voor iedereen: klik hier

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Els, Marianne, Mieke, Harry

 

Pagina 2 van 6

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

September 2018
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen