Nieuws

Nieuwsbrief 2014/2015 nummer 6

Beste Vleugelaars en sympatisanten,

De vastentijd komt eraan.  Tijd om gewoontes te doorbreken.  Uitdagingen genoeg : '40 dagen zonder vlees' of zonder alcohol, zonder sociale media, zonder chocolade, ..     Voor elk wat wils.
Ook tijd om meer aandacht te geven aan de ons omringende wereld en ons solidair op te stellen.
En tijd om ons spirituele leven een opkikker te geven.  Bijvoorbeeld door een keertje meer naar De Vleugel te komen.

Welkom in de volgende boeiende vieringen:

Van 14 febr tot 28 febr:

'Wek uw kracht en kom ons bevrijden'

Liederen en teksten van Huub Oosterhuis

Een cyclus van drie vieringen: 
14 februari 2015: 'Wees hier aanwezig'
(Paul Kevers gaat voor en Geert Hendrix houdt de toelichting)

21 februari 2015: 'Boek jij bent geleefd'
(Jan De Meulder gaat voor en Paul Kevers houdt de toelichting)

28 februari 2015: 'Dat een nieuwe wereld komen zal'
('Stilteviering' met teksten en liederen van Oosterhuis, afgewisseld
met stilte en pianomuziek - Bert Lodewijckx gaat voor)


Van 7 maart tot 21 maart:

'Trek weg uit je land:  Migratie en vluchtelingen'

Viering van 7 maart 2015 : Kies het leven
In het leven maken mensen keuzes van binnenuit, om trouw te blijven aan zichzelf. Hij/zij ervaart die keuze als een opdracht van godswege of vanuit zijn geweten, vanuit zijn aanvoelen voor het ware en het goede, of gewoon van zijn streven naar geluk. Deze keuzes brengen steeds onzekerheid over de toekomst mee.

Voorganger Bert Lodewijckx
Getuigenis : Martha Goolaerts

Viering 14 maart : Recht op leven
Sinds de Tweede wereldoorlog zijn er nog nooit zoveel mensen weggetrokken als nu, uit hun dorp, stad of land. Mensen Vluchten uit noodzaak, omdat er thuis geen leven meer mogelijk is, omwille van het geweld, onveiligheid, honger, hopeloosheid of om de verantwoordelijkheid voor hun familie op te nemen. Ook deze mensen hebben recht op leven, een gelijkwaardig menselijk leven dat toekomst heeft.

Voorganger : Hugo Vereeck
Toelichting : Erik De Smet

Viering 21 maart : Volheid van leven
De persoonlijke ervaring van "Trek weg uit je vertrouwde land" en de ontmoeting met vluchtelingen nodigen uit tot solidariteit, tot nieuwe menselijke verhoudingen, tot een volheid van even. Wie zich waagt aan de vreemde en de vreemde ontdekt wegen die verrijkend zijn en leiden tot gerechtigheid en vrede, voor allen samen. Hoe gaan we er mee om?

Gastheer : Paul Eylenbosch
Getuigenis : Hugo Vereeck.

 

Mededelingen:


- Klankbordgroep:  op 28 februari na de vleugelviering van 18u komen we samen om na te denken over thema's voor volgend werkjaar. Iedereen is hartelijk welkom. We zorgen voor een broodjesmaaltijd met koffie en thee en je kunt je daarvoor inschrijven op het mailadres:   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

- Kijk ook eens op onze website: www.devleugel.be   Op de pagina: Rondom de vleugel vind je interessante lezingen van Jan Verachtert, van Roger Lenaerts en een lijstje met nuttige websites over spiritualiteit vanuit diverse levensbeschouwingen.

 

Enkele interessante websites over spiritualiteit

vanuit diverse levensbeschouwingen

Lees meer...

 

Nieuwsbrief 2014/2015 nummer 5

Beste allemaal,

Vooreerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar 2015 en dat doen we graag met de woorden van het Sint-Pauluskrantje

We wensen je van harte
de zaligheid van een nieuw begin
gezondheid te koop
geluk naar hartenlust
werk voor je handen
voedsel voor je geest
levensmoed voor tien


Volgende cycli komen er aan:

Spiritualiteit in het digitale tijdperk
Drie vieringen gespreid over 3, 10 en 17 jan 2014. 

1. Viering van 3 januari 2015.    ‘Spanningsveld tussen informatie en ervaring'
Direct contact met mensen is langzaam, maar diep. Hulpmiddelen kunnen ons hierbij helpen.
Jan Kint geeft de toelichting.
Voorganger is Bert Lodewijckx

2. Viering van 10 januari 2015.   ‘De Uitdaging van het digitale'
Wat is de kracht van de digitale mogelijkheden voor spiritualiteit ?
Kristien Van der Smissen geeft de toelichting.
Paul Kevers en Mieke Van Steelandt gaan voor.

3. Viering van 17 januari 2015.    'Ervaringen van spiritualiteit'
Oude gebruiken blijven actueel in deze tijd.
De familie Standaert - Verstraete getuigt.
Gastvrouw is Marianne van de Graaff


Een huis, een stad, een wereld
Drie vieringen gespreid over 24 en 31 januari en 7 februari 2015

1. Viering van 24 jan. 2015     'Een plek voor ieder mens'
Hugo Vereeck gaat voor.

2. Viering van 31 januari 2015   'Een grotere plek voor velen'
Gastheer:  Paul Eylenbosch .

3. Viering van 7 februari 2015    'Een meditatieve plek voor allen'
Marijke Verrelst gaat voor.Mededelingen:
- Op zaterdag 31 januari lopen we 2 dagen  vooruit op het gebruik om op 2 februari 'Lichtmis'  pannenkoeken te smullen.    Na de viering van 18 u. liggen er warme pannenkoeken met koffie/thee klaar. 
Inschrijven bij     Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

- Kijk ook eens naar Rondom de Vleugel met o.a. volgende items:
° Boekenmarkt van oude en nieuwe boeken over religie, spiritualiteit, .. op 17 jan : FVG  Bist 164 Wilrijk

° Zangavond met Huub Oosterhuis op 24 januari in BrasschaatHarry

 

Nieuwsbrief 2014/2015 nummer 4

Beste allemaal,
De vorstdagen van de herfst bereiken ons nu pas en toch zitten we al in de advent en kijken uit naar het naderende kerstfeest, de herdenking van de geboorte van Jezus.

We heten je welkom in de  Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46  2640 Borgerhout elke zaterdag om 18 u om de volgende cycli mee te vieren:

Niemand is perfect
Twee vieringen vanuit twee boeken van de Amerikaanse professor Brené Brown: ‘'De kracht van kwetsbaarheid’ en ‘De moed van imperfectie’.
Zij ondervroeg een groot aantal mensen die naar eigen zeggen een ‘bezield leven’ leiden en daar gelukkig in zijn. Brown beschrijft welke verschillende elementen daarin een rol spelen, zoals kwetsbaarheid, moed, authenticiteit, verbondenheid en mededogen.  

1. Viering van 13 december 2014. ‘De kracht van kwetsbaarheid. Heb de moed om niet perfect te willen zijn’
Maria Polfliet geeft een toelichting over o.a. het durven loslaten van perfectionisme.
Voorganger: Magda Vingerhoets

2. Viering van 20 december 2014. ‘De moed van imperfectie. Laat gaan wie je denkt te moeten zijn’. Over de levenslange weg van ‘Wat zullen anderen van me denken?’ naar ‘Ik ben goed genoeg’.
Het getuigenis komt van een vrouw die een jaar in een psychotherapeutische instelling heeft doorgebracht.
Gastvrouw: Marianne van de Graaff


Er zij liefde, licht van licht Kerstavond 24 december 2014 om 18 u     
Je bent heel welkom op onze kerstviering, opgefleurd met  pianomuziek en harpspel.
Voor de samenzang zorgen we zelf.
Voorganger is Jan De Meulder.

Er is ook kindernevendienst voorzien.
Achteraf  drinken we samen een kerstglas.


Derde kerstdag  27 december 2014
Gastheer Paul Eylenbosch heet ons welkom in een eigenzinnige viering zonder brood en wijn, over de betekenis van het getal 3, met een hoog 'einde-jaar-gehalte'.


Oproep:  Niet iedereen is goed te been, niet iedereen voelt zich 's avonds in het donker op zijn gemak en moet daardoor de Vleugelvieringen missen.  Zie jij de kans om soms eens iemand mee te nemen ?  Geef je naam maar op aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Vraag:   De toelichter van zaterdag 6 december, Herman Van Breen van ATD, wil op eenvoudige vraag de eindejaarsboodschap van ATD per post of email sturen.  Je kunt  daarbij ook  een jaar lang het Vierde Wereldblad  toegestuurd krijgen.  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Mededelingen:
- Op zaterdag 13 december is er na de viering van 18 u een kerstmarkt met produkten van en/of aangeboden door Vleugelgangers.
Misschien vindt U hier een ideetje voor onder de kerstboom.
- Kijk ook eens op onze website onder Nieuws/Rondom de Vleugel voor
° Vlaanderen zingt kerst op 26 december
° Het boek: Een thuis voor meer dan een dag, waaraan Bob Cools meewerkte
° Bezield Verband: een netwerk dat een eigen tijds lichtbaken van zingeving wil zijn.

Harry

 

Nieuwsbrief 2014/2015 nummer 3

Beste allemaal,

Hieronder vinden jullie de nieuwsbrief 3 met de vieringen voor de maand november.  Er zijn weer boeiende thema's uitgewerkt die uitnodigen tot 'meevieren' : telkens op zaterdag om 18 u in de Sint-Annakerk te Borgerhout.

Op 8 nov start de cyclus 'Zonder parabels sprak hij niet': een bijbelse cyclus met een angeltje.
Een cyclus waar we op weg gaan met twee weerbarstige parabels uit het evangelie van Mattheus.  Een parabel is een vertelling die niet vrijblijvend is, het stemt tot nadenken, we worden uitgedaagd om evidente standpunten te herbekijken.  Meermaals druipen de toehoorders af omdat er een angel in het spel is.  Jezus was een meester in het vertellen van zulke parabels

In de eerste viering van 8 november wordt de parabel van de arbeiders van het 11de uur verteld.
Magda Vingerhoets gaat voor en Paul Kevers neemt ons mee in zijn kijken naar deze parabel.

Na de viering is het klankbordgroep: Niet  vergeten in te schrijven op harry.harding@telenet of op 03.237.77.42

Op 15 nov. lezen we de parabel van het bruiloftsmaal.
Bert Lodewijckx gaat voor en Herman Paulussen begeleidt ons in zijn kijk op deze parabel.


Op 22 nov is het thema:  Zingen,  ademen met je ziel
Een eigenzinninge viering rond het zingen in de Vleugel, en dat op het feest  van Sint-Caecilia.  Wie van zingen houdt, houdt van het kind in zichzelf en anderen, of het nu met weemoed gepaard gaat of niet.  Wie zingt durft zich bloot te geven en op z'n tijd een gat in z'n knie te vallen. Wie zingt legt zich er niet bij neer. 
Liederen, teksten en getuigenissen.
Jan De Meulder gaat voor.


Dan volgen 2 vieringen over mensen in armoede, de strijd tegen de armoede, en het risico van de moedeloosheid.
Laat de ARMEN niet zakken
Het verhaal gaat dat Jozua in Refidim ten strijde trekt tegen Amalek.
Ondertussen staat Mozes, boven op de heuvel met zijn armen geheven.
Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield was Israël de sterkste partij,
maar liet hij zijn armen zakken, dan was Amalek de sterkste.
Gelukkig waren daar Aäron en Chur, die Mozes' armen ondersteunden .... (Ex 17, 8-13)

zaterdag 29 november :   'De armen zijn altijd bij ons'
Annemie Luyten schetst ons wie momenteel de mensen zijn die in armoede leven.
Er zijn de generatie-armen, maar men spreekt ook over 'nieuwe armoede'.
Wie zijn deze nieuwe armen ?
Wat maakt dat de armoede eerder toeneemt dan afneemt, ondanks de inzet van vele organisaties en
vrijwilligers ?
Marijke Verrelst gaat voor.

zaterdag 6 december : 'Laat de armen niet zakken'
Herman van Breen is al jarenlang permanente werker van ATD-Vierde Wereld.
Deze beweging - opgericht door Jozef Wresinski in 1957 - is voortdurend op zoek naar de allerarmste mensen,
want als zij meetellen is 't voor iedereen goed.
Wat houdt Herman gaande ? Waar vinden hij en anderen de kracht door te gaan...?
Hugo Vereeck gaat voor.

Harry

P.S. kijk ook eens bij Rondom De Vleugel voor nog meer interessante weetjes over spiritualiteit

 

 

Pagina 5 van 6

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

November 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen