Nieuws

Nieuwsbrief 2015/2016 nummer 9

Beste allemaal,

Het is weer tijd voor een volgende nieuwsbrief van De Vleugel, de negende al dit jaar !
Op deze manier willen we contact houden met een uitgebreide groep van trouwe vleugelgangers, sympathisanten en gelegenheidsbezoekers.
Voor deze meimaand hebben werkgroepjes vieringen voorbereid rond Actualiteit en Pinksteren.
Steeds welkom elke zaterdag om 18 uur in de Sint-Annakerk te Borgerhout.

Zaterdag 7 mei ' Actualiteitsviering ' .
We leven in een woelige tijd en ons leven kent ups en downs.  Het liefst zouden we in harmonie willen leven.  Maar hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar nu eenmaal af en duisternis kennen we allemaal.  Maar het licht kennen we ook.  Is het mogelijk om dit licht te zijn en inschikkelijk en meegaand te blijven ?   Ook als duisternis de overhand neemt ?
We gaan op zoek naar antwoorden en hopen die te vinden in berichten uit de actualiteit.
Voorganger:  Hugo Vereeck
Toelichting: Jos Clymans

Op 14 mei starten we een nieuwe cyclus over ' Ontmoeten in het anders zijn'.
In deze cyclus gaan we op zoek naar de ontmoeting die er mogelijk is tussen religies en culturen, geen sinecure in een tijd waar we zelf zoekende zijn en beïnvloed worden door wat de wereld brengt.
Het doet mensen interesse hebben voor het boeddhisme, het doet moslims, christenen en joden zoeken om met elkaar de dialoog aan te gaan.  Deze cyclus wil een aanzet zijn in  ons speuren naar verbindende factoren.

Zaterdag 14 mei:  ' De geest waait '
In deze eerste viering is het Pinksteren, het feest van de geest die mensen elkaar over vele grenzen heen, doet verstaan. 
Wij luisteren  naar twee moslima's die de vredesboodschap brengen.  De geest waait waarheen zij wil . . . .
Paul Kevers en Mieke Van Steelandt gaan voor en geven een duiding over het Bijbelse beeld van de tafel op de berg, volkeren die verenigd zijn.

Zaterdag 21 mei:  ' Een boeddhistische kijk '
We luisteren naar een boeddhistische invalshoek, hoe iemand de weg is gegaan om zich deze filosofie eigen te maken vanuit zijn eigen achtergrond en zoeken. 
Voorganger: Bert Lodewijckx
Toelichting: Bert Caeckelbergs

Zaterdag 28 mei:  ' Enkele verhalen '
In deze viering staan concrete verhalen en getuigenissen centraal.  Alledaagse verhalen over scheiden of verbinden, getuigenissen die ons verbazen en verwonderen, die ons bewust doen worden .
Voorganger: Marianne van de Graaff

Mededelingen:

- Lezing: "De 'Moorddadige godsdiensten' van Elie Barnavi" door Jan Verachtert op 31 mei in Elcker-Ik.  Alle vleugelgangers die belangstelling hebben voor lezingen over spiritualiteit, levensbeschouwing, godsdienst en filosofie, zijn van harte welkom.  Meer info vind je hier

- De Zomer van de Vleugel:
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen.  We vullen deze maanden op met eigen initiatieven van de vleugelgangers.
Voorstellen voor de ' Zomer van de Vleugel '   kunnen doorgestuurd worden naar Tine Spruyt, die de programmatie verzorgt.
Wat moet je opgeven: 
°  Gegevens van organisator: mailadres en telefoonnummer.
°  Datum geplande activiteit en eventueel reservedatum.
°  Soort activiteit met wat uitleg, aantal km voor wandeling, voorziene kosten.
Voorstellen dienen binnen te zijn met Pinksteren op 15 mei 2016.
Aanmeldingen liefst via mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Het tel.nr. is 03.234.02.53 of GSM 0494 418 578.

- Zangrepetitie van het Vleugelkoor op zaterdag 7 mei
Een paar keer per jaar houdt het zangkoor een repetitie om de bestaande liederen wat op te frissen en nieuwe liederen aan te leren.  Deze keer stellen we deze herhaling ook open voor alle vleugelgangers die graag meezingen tijdens de vieringen, maar de liederen nog te weinig kennen.  Info over het tijdstip vind je hier


- Dankviering van de Kluis van Moria op 29 mei 2016 in de Kartuizerkerk in Lier, met medewerking van het Vleugelkoor: info vind je hier en op de website van de Kluis van MoriaWerkten mee aan deze nieuwsbrief:  Jos Clymans - Bert Lodewijckx - Jan Verachtert - Harry Harding

 

Nieuwsbrief 2015/2016 nummer 8

Met deze nieuwsbrief 8 nodigen we jullie graag uit op de eerstkomende vieringen van de Vleugel.
Je bent steeds welkom elke zaterdag om 18 uur in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat  46, 2140 Borgerhout.

Zaterdag 26 maart:  Pasen :   'Sta op. Vrees niet'.
Zullen wij ons voegen bij de vrouwen van paasmorgen om de kilte te doorbreken en in eigen naam te spreken over hoop en opstanding ?
Zullen we,  zullen we maar ...(naar Kris Gelaude). 
Huist in ons een Maria van Magdala ?
Toelichting door Kris Gelaude
Voorganger: Bert Lodewijckx

In de Paasweek starten we een nieuwe cyclus  over verontwaardiging met als titel:  ' Mensen, dit is erover ! '
Zaterdag 2 april:  verontwaardiging opmerken en omzetten, een zoeken en een weg.
Voorgangers: Paul Kevers en Mieke Van Steelandt.
Toelichting door Katia Mercelis van de Beweging ATD Vierde Wereld.

Zaterdag 9 april:  verontwaardiging is de motor, maar wat met de brandstof en de reisbestemming?
Voorganger: Hugo Vereeck
Toelichting :  Pieter Van de Casteele van Caritas Vlaanderen, Rechtvaardigheid en Vrede

Zaterdag 16 april: verontwaardiging gezien vanuit het standpunt van de Vleugelgangers.
Voorganger: Bert Lodewijckx

In de cyclus  ' Volstromen met levensadem' richten we de aandacht op onze ademhaling.
Ademen doen we voortdurend van zodra we op de wereld komen tot we onze laatste adem uitblazen.  We staan er niet bij stil. 
Pas als we ademhalingsproblemen hebben, realiseren we ons, hoe levensbelangrijk ademen is.

Zaterdag 23 april: deze viering staat in het teken van dat onbewuste ademen.
Het thema is: ' Adem als bezielende kracht '.
Voorganger Paul Kevers
Toelichting: Rita Weynants

Zaterdag 30 april: dan is er een meditatieve viering, waarbij we het bewuste ademen zullen oefenen tijdens een adem-meditatie, geleid door Peter Calluy.  Het thema is 'Ademen is een samenspel van ontvangen en loslaten'.
Marijke Verrelst gaat voor.


Mededelingen:

- Vleugel-enquête:  We zeggen ' Dank je wel '  aan alle invullers van de enquête en verwijzen daarvoor graag naar een samenvatting van de resultaten
Vleugelaars die alle resultaten willen bekijken kunnen daarvoor, mits login, hier terecht  op het Vleugel-intranet.

- De Zomer van de Vleugel:
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen.  We vullen deze maanden op met eigen initiatieven van de vleugelgangers.
Voorstellen voor de ' Zomer van de Vleugel '   kunnen doorgestuurd worden naar Tine Spruyt, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , die de programmatie verzorgt.
Wat moet je opgeven: 
°  Gegevens van organisator: mailadres en telefoonnummer.
°  Datum geplande activiteit en eventueel reservedatum.
°  Soort activiteit met wat uitleg, aantal km voor wandeling, voorziene kosten.
Voorstellen dienen binnen te zijn met Pinksteren op 15 mei 2016.

"Het Uur U - er staat niet wat er staat'. Het programma van Woord en Muziek rond gedichten van Martinus Nijhoff, gebracht door Stan Milbou, Edwig Abrath en Ernest Maes, is opnieuw te beluisteren op zaterdag 16 april om 20 uur in de kerk O.L.V. Koningin, Ruusbroeckplein Schoten.  Het wordt georganiseerd door Davidsfonds Schoten.  Zie ook: http://www.devleugel.be/nieuws/rondom-de-vleugel

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Marijke Verrelst - Maria Polfliet - Els Bervoets - Harry Harding

 

Nieuwsbrief 2015/2016 nummer 7

Beste allemaal,
In deze vastentijd kondigen we graag de cylus aan over verdraagzaamheid en twee vieringen die ons leiden naar Pasen.
We komen steeds samen in de Sint-Annakerk te Borgerhout om 18 uur.

De cyclus rond 'dragen - ver-dragen - verdragen' heeft te maken met verdraagzaamheid zowel in persoonlijke relaties als in maatschappelijke en dat raakt dus iedereen. 

Zaterdag 27 februari is het thema: 'Dragen en ge-dragen willen worden'
Deze viering is ook bedoeld als intentieviering voor Hilde Van Putten.
Voorgangers: Paul Kevers en Mieke Van Steelandt
Toelichting: Roos Maes

Zaterdag 5 maart is meer gefocust op de verdraagzaamheid tussen 'groepen' in de samenleving.
Thema is hier: 'Tussen angst en empathie'
Voorganger: Jan De Meulder
Toelichting: Jan Verachtert

Zaterdag 12 maart is het thema 'Grootheid en kleinheid'.  Er wordt  een meditatieve viering gehouden met teksten en liederen rond dragen en verdraagzaamheid met een inbreng van Samira Azabar.
Gastheer: Paul Eylenbosch


De volgende cyclus   'Sta op.  Vrees niet.   -  door de dood heen' begint bij de Goede week en eindigt met de Paasviering. Halleluiah!

Zaterdag 19 maart:  'de dood heeft vele gezichten. . . . . '
'...de dood in de vorm van hongersnood, van oorlog, van rassenhaat, van abortus, van illegaliteit, van werkloosheid.
Er is de emotionele dood in de vorm van incest massa's tv-beelden van geweld en lege soaps, van pesterij op school, van drugs.
Een geschiedenis van vluchten en een veilige plek zoeken, van zorg en aandacht . . . ' (naar Marc Desmet).
Huist in ons een Simon van Cyrene . . . ?
Voorganger: Marijke Verrelst
Toelichting:  Marc Desmet

Zaterdag 26 maart:  Sta op.  Vrees niet.
'Zullen wij ons voegen bij de vrouwen van paasmorgen om de kilte te doorbreken en in eigen naam te spreken over hoop en opstanding?
Zullen we, zullen we maar ....'  (naar Chris Gelaude)
Huist in ons een Maria van Magdala . . .?
Voorganger: Bert Lodewiijckx
Toelichting:  Kris Gelaude

Mededelingen:
Kamerkoortje Contento: Er is op 17 april een optreden van het kamerkoortje Contento, waarin Jan en Hilde meezingen.  Er worden liederen gezongen van over heel de wereld ten voordele van de sociale kruidenier in Merksem.  Het koortje wordt begeleid door  viool (herinner u Johan Van Aken), fluit, gitaar, piano en percussie. Het optreden gaat door in de Sint-Bartholomeuskerk in Merksem, om 15 uur.  In de volksmond is dat d'ouw kerk.  Kaarten in vvk € 8, inbegrepen een glaasje achteraf, te bestellen bij Jan De Meulder of Hilde Verbeuren. Zie ook op: http://www.devleugel.be/nieuws/rondom-de-vleugel

Lezing van Jan Leyers:    'Wat kan je leren uit een ontmoeting tussen diverse levensbeschouwingen'.
Op vrijdag 22 april om 20 u. in de Kapel van De Brug in Lier.  Zie: http://www.leerhuisenliturgie.be/images/afbeeldingen/leerhuisavond/affiche_Jan_Leyers.pdf

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marijke Verrelst, Jan De Meulder en Harry Harding

 

Nieuwsbrief 2015/2016 nummer 6

Beste allemaal,
Bij de aankondiging van de cyclus 'Toverhazelaars in onze Samenleving' in Nieuwsbrief 5 is een vergissing gebeurd; zelfs De Vleugel laat wel eens een steek - pluim - vallen.  Vandaar onderstaande correctie.

Op 30 januari is het thema van de viering:   Samen sterke verhalen vertellen.
Wij maken kennis met een toverhazelaar die groeit op de humus van The Reader Organisation(TRO).
Het idee van TRO is heel simpel: neem de kracht van literatuur ernstig.  Samen hardop lezen wekt verrassende en verrassend mooie reacties en interacties op.  Het lezerscollectief heeft die boodschap begrepen en leest en laat lezen - ondermeer in gevangenissen.
Toelichting:  Frederik Janssens van het Lezerscollectief.
Voorgangers: Paul Kevers en Mieke Van Steelandt.

Op 6 februari is het thema:  Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen.
Op hetzelfde moment dat kaarsen doven, flakkeren elders de vlammen van geloof op.  In het boek: 'Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen' een boek onder redactie van Walter Weyns, wordt voorzichtig naar de toekomst van de religie gepeild. Hoe onvoorspelbaar ook, wij gaan mee op zoektocht.
Toelichting:  Walter Weyns
Gastheer: Paul Eylenbosch

De volgende cyclus heeft als thema: Vasten:  kunnen we leven met minder ?
Vasten, het zich ontzeggen van eten en/of drinken gedurende een bepaalde periode, is een praktijk die in verschillende religies wordt beoefend.
Op 13 februari Zoeken we  - met vragen en antwoorden - welke vasten ons door de bijbel wordt aangereikt.
Voorganger: Jan De Meulder

Op  20 februari is het thema:  Een eigentijds vasten.
Vasten is ook een tijd van bewuster leven, versoberen, delen, respect hebben voor Moeder Aarde.
Toelichting:  Maria Polfliet
Voorganger:  Hugo Vereeck.

Mededelingen

Omhaling op Kerstavond:  Tijdens de kerstavond toonden de Vleugelgangers en andere bezoekers zich zeer solidair met de vluchtelingen.  De integrale opbrengst van € 505 kon worden overgeschreven naar 'Over Hoop en Huizen', een initiatief van de Verenigde Protestantse Kerk in België.  Dank aan iedereen voor zijn/haar bijdrage.

Pannenkoeken op 6 februari Na de viering van 18 uur is  er gelegenheid om samen pannenkoeken te eten die door enkele vrijwilligers worden gebakken.  Inschrijven is nodig.  Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Klankbordgroep op zaterdag 20 februari Iedereen die meeleeft met De Vleugel is hiervoor van harte uitgenodigd.
We gaan die avond voorstellen verzamelen voor thema's en cycli voor het volgend seizoen.
Wie niet aanwezig kan zijn, maar wel suggesties heeft:  laat ze ons weten !
Ook vernemen we de eerste resultaten van de enquête onder de Vleugelgangers.

Dagen Zonder  Vlees:  Op 10 februari start Dagen Zonder Vlees !
Dat is 40 dagen met zo veel mogelijk mensen wat minder vlees en vis eten.
Meedoen kan van 1 tot 7 dagen per week.  Elke dag telt.
Samen verkleinen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk.
Onze zustergemeenschap De Brug Lier doet mee als groep in de categorie vrienden.  
Je kunt je daarbij aansluiten door in te schrijven of aan te melden op  http://www.dagenzondervlees.be (waar u alle info vindt!)


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Willi Bertiau - Marianne van de Graaff - Marijke Verrelst - Harry Harding

 

Nieuwsbrief 2015/2016 nummer 5

Beste allemaal,

Met deze eerste nieuwsbrief van het jaar wensen wij jullie een voorspoedig, gezond en vredevol 2016 !


We starten alvast met twee cycli van vieringen met eigentijdse onderwerpen.  We nodigen jullie van harte uit om met ons mee te vieren elke zaterdag om 18 u. in de Sint-Annakerk te Borgerhout.

Cyclus:  De Muzikale huisapotheek ...

9 januari:     Muzikale pleisters en pijnstillers.
Muziek heelt en maakt heel.  De mentale breuken en barsten krijgen een pleister opgeplakt.  Zang en muziek helpen tegen melancholie, hysterie en ander lastige gesteldheden.
Muzieknoten gebruiken als onstoffelijke pillen, het zou nog steeds goed kunnen onder het motto:
"One song a day keeps the shrink away" (Barber van de Pol, in: Zingen is geluk)
Toelichting door Johan Van Aken
Voorganger: Mieke Van Steelandt en Paul Kevers

16 januari:    Muziek is 'Mentale chocolade'
'Er is als je zingt tegelijk lichamelijke inspanning en geestelijke ontspanning.  Je valt samen met wat je doet.  Je raakt tot in je botten verzadigd alsof je langzaam een reep chocolade eet. Je dijt uit en gedijt, de basis van alle welbevinden.'  (Barber van de Pol)
Toelichting door Edwig Abrath
Voorganger: Jan De Meulder

23 januari:   Hoe ziet de 'Playlist' van jou ziel er uit ?
Getuigenis: Hilde Verbeuren over hààr  'playlist'
Voorganger:  Marijke Verrelst

Deze cyclus werd voorbereid door Maria Polfliet, Hilde Verbeuren en Mieke Van Steelandt.

Cyclus:   Toverhazelaars

30 januari:  Wie zijn de toverhazelaaars in onze samenleving ?
Op hetzelfde moment dat kaarsen doven, flakkeren elders de vlammen van geloof op.  In het boek 'Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen', een boek onder de redactie van Walter Weyns, wordt voorzichtig naar de toekomst van de religie gepeild.  Hoe onvoorspelbaar ook, wij gaan mee op zoektocht.
Toelichting;  Walter Weyns
Voorgangers:  Paul Kevers en Mieke Van Steelandt

6 februari: Wij maken kennis met een toverhazelaar die groeit op de humus van The Reader Organisation (TRO).
Het idee van TRO is heel simpel: neem de kracht van literatuur ernstig.  Samen hardop lezen wekt verrassende en verrassend mooie reacties en interacties op.  Het lezerscollectief heeft die boodschap begrepen en leest en laat lezen - ondermeer in gevangenissen.
Toelichting: Frederik Janssens van het lezerscollectief
Gastheer: Paul Eylenbosch

Mededelingen:

1. Op 6 februari bakken wij traditiegetrouw (Lichtmis) pannenkoeken die wij na de viering samen opeten.  Je kunt je nu al inschrijven op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .  Wie bakt een 25-tal  of meer pannenkoeken mee ?


2.  Droevig nieuws: De vader van Hilde Van Putten, Louis Van Putten, is overleden.  We kunnen afscheid van hem nemen op woensdag 6 januari om 11 uur in de H. Hartkerk, Kapelsesteenweg  Brasschaat Donk.


3. Vanuit haar nieuwe woonplaats stuurde Rita Weynants haar nieuwjaarswensen naar De Vleugel:


"Ik wens jou in het jaar dat komt heldere ogen, een licht hart, warme handen, veerkracht"


4. Er is een digitale folder met de  jaarplanning van de Vleugel beschikbaar op onze website : je vindt hem in de rubriek Over 'De Vleugel', zie:

http://www.devleugel.be/attachments/085_De%20Vleugel%20folder%20werkjaar%202015%202016.pdf


Aan deze nieuwsbrief werkten mee:  Mieke Van Steelandt - Willi Bertiau - Harry Harding

 

Pagina 4 van 6

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

November 2018
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nieuw

Nieuwsbrief 2018/2019 nummer 2

Inloggen