Nieuws

Vernieuwd aanbod

Vanwaar deze vernieuwing?

Sinds enige tijd bezint de Vleugel zich over de toekomst.
We leven in een snel veranderende wereld.  Dit brengt wellicht ook een verschuiving mee in wat mensen van De Vleugel verwachten.  Bijgevolg vroegen we ons af: ‘Doen we gewoon voort of ondernemen we iets?’
We besloten enkele verkenningen uit te voeren. We hebben buitenstaanders gevraagd kritisch naar onze vieringen te komen kijken én we vroegen ook Vleugelgangers naar hun mening.
Hoe divers de antwoorden ook waren, het gaf wel een beeld van wat voor veel mensen belangrijk is.


Om hieraan tegemoet te komen, hebben we, in overleg met de Vleugelgemeenschap, een vernieuwd aanbod uitgewerkt, dat we
op 11 februari 2017 starten.

We behouden het wekelijks ritme – omdat blijkt dat dit voor veel mensen belangrijk is – en we gaan het aanbod verruimen. 
Het zullen niet meer enkel vieringen zijn die onze spiritualiteit voeden: in een werkjaar plannen we naast 34 vieringen, ook 5 meditaties, 2 liedavonden en 2 leerhuizen.

Deze nieuwe vormen spelen in op wat er leeft in de gemeenschap.  Ze creëren ook kansen voor mensen met een ander profiel en andere capaciteiten dan de huidige voorgangers, om deze bijeenkomsten te organiseren en te begeleiden.

Lees meer...

 

Nieuwsbrief 2016 2017 nummer 5

Beste Vleugelaars en sympathisanten,

Dit wordt dan de allerlaatste Nieuwsbrief van 2016 met de aankondiging van de Kerstviering, de 'oud naar Nieuw' viering en de cyclus  over 'Vergeving'
Voor de vieringen is iedereen steeds van harte welkom in de Sint-Annakerk Goedendagstraat 46  te  Borgerhout elke zaterdag om 18 uur.

Zaterdag 24 december:   Kerstmis
De rode draad in deze viering is het verhaal van de herders, die totaal onverwacht engelen zien verschijnen en ........wat doet dat met een mens ?
Mieke Van Steelandt en Paul Kevers gaan voor.
Na de viering is er mogelijkheid om wat na te praten met een aangepast drankje.
We doen ons uiterste best om de verlichting aan de ingang Kwekerijstraat tegen 24 december te verbeteren, zodat het licht niet enkel binnen mooi straalt, maar ook buiten.  

Zaterdag 31 december Oude jaar, Nieuw jaar ?
Een titel die voor zichzelf spreekt.
Gastheer Paul Eylenbosch brengt ons van oud naar nieuw ...


We starten 2017 met een cyclus van drie vieringen rond  Vergeving
Vergeving: gemakkelijk maar vaak onbereikbaar, eigen aan het menselijk hart en toch een hersenschim, een bevrijding voor de andere maar nog meer voor jezelf, mysterieus en toch alledaags, zo goddelijk en tegelijk zo menselijk.


Zaterdag 7 januari:  Vergeven is (levens)noodzakelijk.
Geen toekomst zonder vergeving: zowel voor volkeren, naties, groepen, godsdiensten, oorlogen, conflicten, relaties, samenleving, kerk, generaties, . . . enz. 
Kunnen we het kwaad overleven door ons alleen maar kwaad te maken over het kwaad ? Er is zeker rechtvaardigheid en vereffening nodig, maar evenzeer mededogen en vergeving.
Voorganger:  Hugo Vereeck
Toelichter: Paul Lansu (Pax Christi).

Zaterdag 14 januari:  Vergeven om te genezen, genezen om te vergeven.
Wie kan met zekerheid zeggen dat hij, als hij op de plaats en in de omstandigheden van de ander geboren en opgegroeid zou zijn, het zoveel beter gedaan zou hebben ?
Als vergeving gebeurt, komt er een grote kracht vrij.
Voorganger:  Jan De Meulder
Toelichting: Fred Sels

Zaterdag 21 januari:  Stilstaan bij vergeving en ruimhartigheid.
Meditatieve viering met teksten uit verschillende culturen, afgewisseld met muziek.
Ruimte om te delen rond vergeving (valt het me moeilijk om te vergeven, waarom, wat heb ik ervoor nodig ? ....)
Voorganger: Marijke Verrelst.

Mededelingen:

Jacqueline Nieuwendijk  verhuist op 26 december naar WZC Ter Meeren, Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse.
Wie een telefoontje wil geven kan dit doen op het n°  016/47 13 51

Suzy Hendrickx is nog steeds in het ZNA Sint-Elisabeth, herstellend van de operatie aan haar voet.
Je kunt haar bereiken op kamer 132 of op tel: 0475.68.93.32

Professor Burggraeve komt de toelichting houden op 28 januari en blijft dan na de viering nog beschikbaar voor verdere vragen.

Werkten mee aan deze Nieuwsbrief:  Marianne, Jan De M en Harry

 

Nieuwsbrief 2016 2017 nummer 4

Beste allemaal,
Graag sturen we jullie de vierde nieuwsbrief die de volgende cyclus 'Vriendschap' aankondigt en de Kerstviering 2016.
Voor de vieringen is iedereen steeds van harte welkom in de Sint-Annakerk Goedendagstraat 46  te  Borgerhout elke zaterdag om 18 u.

Cyclus: Vriendschap:  De crème fraîche van het leven

Vriendschappen aanknopen en onderhouden zijn een van de belangrijkste items in elk mensenleven. De 'liefde van je leven' is ook je beste vriend of vriendin.  Over vriendschap werd doorheen de eeuwen al heel veel gezongen en geschreven in poëzie en proza.

De viering van 10 december houden we eerder meditatief met rustige muziek, gedichten en teksten bij die aangename surplus van het leven, die vriendschap toch is.
Voorganger: Bert Lodewijckx

Voor zaterdag 17 december hebben we Christiane Dumez uitgenodigd. Zij raakte gefascineerd door het leven en het werk van Aelred van Rievaulx (1110- 1167), een middeleeuwse abt van een trappistenabdij.  In tegenstelling tot veel andere kloosterlingen spoorde hij zijn medebroeders aan om vriendschapsbanden op te bouwen en te onderhouden
Hugo Vereeck is voorganger.


Zaterdag 24 december:  Kerstmis

In de Kerstviering laten we ons leiden door het verhaal van de herders die waakten over hun kuddes. 
Wij kennen het verhaal, maar zij wisten niet dat er ineens een engel zou verschijnen en niet één, zelfs heel veel.
Wat doet dat met een mens, een engel ontmoeten ?
Als je daarover met mensen praat, krijg je zeer uiteenlopende reacties van mensen die engelen ervaren in hun leven tot mensen voor wie een engel niet meer is dan oude symboliek;  het is zo verschillend dat je enkel in verwondering kunt luisteren naar mekaar en wijzer worden.  Ontvankelijk zijn voor wat soms zo anders is dan ik en plots op mijn weg komt . . . . .
Gastvrouw: Marianne van de Graaff

Zaterdag 31 december:  Oude Jaar, Nieuw jaar?

Een titel die voor zichzelf spreekt.
Gastheer Paul Eylenbosch brengt ons van oud, naar nieuw . . . .

Mededelingen:

- Op 6 december kreeg 'Iedereen een componist' ,  een project voor kinderen tussen 4 en 12 jaar , koninklijk bezoek.  Ariane, de dochter van Edwig en Annick,  heeft voor koningin Mathilde een eigen compositie op harp mogen spelen.  Met onze dirigent zijn we als  Vleugel ook een beetje trots op dit jong talent.  Je vindt het hier op onze vleugelwebsite


- Colloquium Gandhi op 10 december in Wezemaal
Door Spes Forum vzw KU Leuven Universitaire Parochie wordt een colloquium georganiseerd met als titel: Gandhi vandaag - spiritualiteit in actie.

Plaats: Congres- en vergadercentrum 'Eenheid'   in Wezemaal-Rotselaar.   Begin om 9 uur.  Klik hier voor meer info


- Neem ook eens een kijkje op www.bezieldverband.be Je vindt er interessante info over  De Vleugel.Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Magda - Marianne - Els B. - Harry

Aan alle Vleugelaars en sympathisanten een Zalig Kerstfeest toegewenst.

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 3

Beste allemaal,
Een nieuwe cyclus komt eraan, tijd dus voor de volgende nieuwsbrief.

Nu zaterdag 12 november, van 18 uur tot 19 uur , gaat ons eerste 'leerhuis' door in De Vleugel.

Het is een andere vorm van samenkomen dan we gewoon zijn.  Die avond staat de figuur van de humanistische filosoof Michel de Montaigne centraal.  Hilde Verbeuren neemt ons mee in de wereld van deze originele denker uit de 16de eeuw, die nog altijd actueel is.  Een inleiding en enkele beschouwingen, met korte tekstfragmenten van Montaigne zelf, laten ons kennis maken met hem.  De tekstfragmenten worden afgewisseld met stukjes pianomuziek.  Er zal ook ruimte zijn voor bedenkingen, reacties, opmerkingen ...  We starten en eindigen samen met een lied.

Van harte welkom.

Op zaterdag 19 november is er aansluitend bij dit 'leerhuis' een gewone viering rond het thema:
Wees aandachtig, leef in de tijd, koester je tijd.  Met teksten van Montaigne, Prediker en uit de Papalagi.  Dezelfde boodschap uit drie verschillende culturen.
Voorganger: Jan De Meulder


De volgende cyclus over globalisering,  'De wereld, ons dorp' is gespreid over twee vieringen.

Zaterdag 26 november - vooravond van de eerste zondag van de advent:
We wonen allemaal op dezelfde planeet
Globalisering kan algemeen worden beschreven als een toename van de wereldwijde afhankelijkheidsrelaties ...
Dit proces van mondialisering brengt heel wat uitdagingen met zich mee, maar ook kansen.
Paul Eylenbosch is onze gastheer
Paul Lansu verzorgt de toelichting.

Zaterdag 3 december - vooravond van de tweede zondag van de advent
Ons vertrouwde binnentuintje verlaten
Vandaag de dag kunnen we gemakkelijk van de ene plaats naar de ander reizen.
We praten via Skype met mensen aan de andere kant van de wereld.
Vreemdelingen en vluchtelingen zoeken gastvrijheid in onze stad.
Marijke Verrelst gaat voor.
Getuigenissen door Els Bervoets, Vic Dierickx en Els Denissen.


Mededelingen:

Van 14 tot 20 november is er in Antwerpen de week van Religie en Levensbeschouwing met als thema: Zingeven verbindt.
Onder de activiteiten vinden we o.a.
- Stadswandeling  'Tabaksvest ' met een bezoek aan De Loodsen (Katholiek Stadspastoraal) Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
- Interlevensbeschouwelijk  dessertenbuffet onder het thema:  Religies verzoeten de stad. 
Plaats: Sint-Lutgardisschool, Maarschalk Gerardstraat 18, 2000  Antwerpen op woensdag 16 nov.

Meer info op de website: http://www.zingevenverbindt.be/

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Jan DM, Marijke en Harry

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 2

Beste Vleugelvrienden en sympathisanten,

De warme nazomer heeft ons bijna doen vergeten dat de herfst is aangebroken. Hoe dan ook, de maand oktober staat nu voor de deur en brengt twee nieuwe cycli die werkgroepjes hebben voorbereid. 
U bent steeds welkom elke zaterdag om 18 uur in de Sint-Annakerk te Borgerhout.

Het thema van de eerste cyclus is  'Bijbelse Bergen'

Zaterdag 1 oktober: Het beloofde land zien en sterven
Mozes op de berg Nebo
Wie de berg opgaat, laat het alledaagse achter zich en komt een stap dichter bij het milieu van het goddelijke. Op de top van de berg krijg je een ruimer uitzicht, een nieuw perspectief.
In deze viering gaan we met Mozes de berg op . . .
Bert Lodewijckx gaat voor, Ina Koeman houdt de toelichting.

Zaterdag 8 oktober:  Veelsoortige bergen in de bijbel
Een verkenning van Genesis tot Matteüs
In de Bijbel zijn er verschillende soorten bergen.  De berg kan een plaats van Gods-ontmoeting zijn, maar ook een plek van crisis en bekering, of een plaats waar iets nieuws begint.  We trekken op verkenning.
Marijke Verrelst gaat voor, Paul Kevers houdt de toelichting.

Zaterdag 15 oktober:  'De sneeuwstille kartelrand van de hoge bergen, ver in de verte...'

Met Psalm 121 op bergtocht
Paul Kevers gaat voor, Bert Lodewijckx houdt de toelichting.

 

De tweede cyclus gaat over 'Schoonheid en troost'

' Wat maakt dit leven de moeite waard ?  Waarin vinden wij schoonheid en is er over die schoonheid nog iets te beweren ?  Waardoor worden wij getroost ?   Wat zijn de herinneringen of verwachtingen die groter zijn dan ons verdriet ?
Op deze vragen zoeken wij de volgende drie zaterdagen 22 en 29 oktober en 5 november een antwoord.

Mededelingen:

- Klankbordgroep

Op zaterdag 8 oktober na de viering van 18 u. organiseren we weer een klankbordgroep.

Zoals de meesten onder jullie wellicht al weten is de Vleugel in een proces gestapt om zich te bezinnen over de toekomst.  In juli gaven we in een korte briefing de laatste stand van zaken.  Op de komende klankbordgroep vertellen we er verder over én vragen we jullie feedback.


We zitten in een open proces en het is voor ons allemaal spannend waar we gaan landen.  Daarom is het belangrijk dat iedereen die meeleeft met de Vleugel mee nadenkt en raad geeft over de koers van ons Vleugelschip.


We hopen dat u zaterdag 8 oktober met stip aanduidt in uw agenda.  Inschrijven kan nog steeds bij   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

- Huub Oosterhuis
De Leuvense Universitaire Parochie verwelkomt op donderdag 20 oktober om 20 u Huub Oosterhuis voor een lezing en samenzang over 'Bevrijdend Godsgeloof'
Waar: Sint-Jan-de-Doper-Kerk, Groot Begijnhof, Leuven. Zie: https://www.kuleuven.be/up/iedereen/vorming/huub-oosterhuis-in-leuven

- Jacqueline Nieuwendijk is niet meer in de Hoge Beuken te Hoboken, maar ergens in het Leuvense.
We houden jullie op de hoogte hoe het verder met haar gaat.

- Onze zustergemeenschap De Brug nodigt ons uit op de voorstelling van het boek 'Oases.  Grond-kracht voor een nieuwe lente'  van Luc Vankrunkelsven op vrijdag 21 oktober om 19 uur. Zie: http://www.leerhuisenliturgie.be/images/download/nieuwsbrief/tmp_3314-Boekvoorstelling-Luc-Vankrunkelsven2095773772.pdf


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:   Bert - Hugo Vereeck - Marianne - Marijke - Harry

 

Pagina 3 van 6

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Mei 2018
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen