Nieuws

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 6

Beste allemaal,

De zesde nieuwsbrief van dit Vleugelwerkjaar nodigt U uit op twee nieuwe cycli en geeft een aantal interessante mededelingen.

Steeds welkom elke zaterdag om 18 u in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46 te   Borgerhout.

Cyclus: Op-lichten met Emmanuel Levinas, filosoof.

Zaterdag 28 januari:  'In  'Oog-in-oog met de ander' hoor ik een oproep om geweldloos en weerloos naar de ander toe te gaan, open, verantwoordelijk, en gastvrij.  In deze verantwoordelijkheid ontstaat nabijheid'  zegt Levinas.
Marianne van de Graaff is gastvrouw voor professor emeritus Roger Burggraef, die de toelichting geeft.

Zaterdag 4 februari: Kleine goedheid
'Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand.  Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.  Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren, is tot mislukking gedoemd'  zegt Levinas.
In deze viering gaan Mieke Van Steelandt en Paul Kevers voor, terwijl Hugo Verhulst de toelichting houdt.

Cyclus: Ongemakkelijke woorden van Jezus

Wie het evangelie leest, komt regelmatig uitspraken en parabels van Jezus tegen die weerstand oproepen of zelfs choqueren.  Gemakshalve worden die raadselachtige teksten nogal eens overgeslagen, maar het is juist interessant om ze te doorworstelen en naar leessleutels te zoeken om ze toch te begrijpen.
We brengen daarover twee vieringen:
op zaterdag 11 februari is Bert Lodewijckx voorganger en houdt Paul Kevers de toelichting.
op zaterdag 18 februari is Jan De Meulder voorganger en brengen Hugo De Schrijver en Magda Vingerhoets de toelichting.

Mededelingen

- Levinas:

Onmiddellijk na de viering van volgende zaterdag  28 januari. kunnen we samen met professor Burggraeve verder kennismaken met het denken van Levinas.

- Pannenkoeken

We willen de traditie 'op Lichtmis pannenkoeken' hoog houden. Behulpzame handen zullen op zaterdag 4  februari pannenkoeken bakken die na de viering met koffie en thee zullen aangeboden worden aan de democratische prijs van € 3.
Inschrijven kan op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of na de viering van 28 jan..

- Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep(KBG)  na de viering van 11 februari.  We zoeken samen naar thema's voor de jaarplanning van volgend werkjaar.  Iedereen die begaan is met De Vleugel is van harte welkom.  Kun je die dag niet komen dan kan je steeds voorstellen binnenbrengen op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Na de viering en voor de KBG is een broodjesmaaltijd voorzien.  Inschrijven kan op bovenstaande mailadres of via het formuliertje in de kerk.

- Variatie in het aanbod van de vieringen vanaf 11 februari 2017.

Vanaf dit voorjaar wordt het wekelijks aanbod gevarieerder.  De vertrouwde vieringen blijven het kernaanbod vormen.  Maar soms komen we op een andere manier samen: met meditatie of een liedavond of een leerhuis.
Die momenten staan duidelijk vermeld in de planning.  En ook in de nieuwsbrieven krijg je telkens meer uitleg.
De variatie in het aanbod is één van de resultaten  van het bezinningsproces over de Toekomst van de Vleugel.
Meer weten ?  Klik hier

- Varia:

3 en 4 maart:  Uitvoering van de Missa Brevis van Bach in Brussel en Leuven (info: klik hier)

4 maart : Er is een liturgische lieddag bij De Brug in Lier (info: klik hier).

29 maart: Debat in Leuven : In hoeverre kunnen religies een rol spelen in processen van tolerantie, en godsdienstvrijheid? (info: klik hier)


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Els B., Marianne, Magda, Bert en Harry

 

Voorjaar 2017

Vanaf voorjaar 2017 wordt ons wekelijks aanbod gevarieerder. De vertrouwde vieringen blijven het kernaanbod vormen. Maar soms komen we op een andere manier samen: met meditatie of een liedavond of een leerhuis. 
Die momenten staan duidelijk vermeld in de planning.  En in de Nieuwsbrief krijg je telkens meer uitleg.

De variatie in het aanbod is één van de resultaten van het bezinningsproces over de Toekomst van de Vleugel.  Meer weten? Zie de rubriek ‘Nieuws – Rondom de Vleugel’ op onze website

Onze nieuwe folder vind je hier

 

Nieuwsbrief 2016 2017 nummer 5

Beste Vleugelaars en sympathisanten,

Dit wordt dan de allerlaatste Nieuwsbrief van 2016 met de aankondiging van de Kerstviering, de 'oud naar Nieuw' viering en de cyclus  over 'Vergeving'
Voor de vieringen is iedereen steeds van harte welkom in de Sint-Annakerk Goedendagstraat 46  te  Borgerhout elke zaterdag om 18 uur.

Zaterdag 24 december:   Kerstmis
De rode draad in deze viering is het verhaal van de herders, die totaal onverwacht engelen zien verschijnen en ........wat doet dat met een mens ?
Mieke Van Steelandt en Paul Kevers gaan voor.
Na de viering is er mogelijkheid om wat na te praten met een aangepast drankje.
We doen ons uiterste best om de verlichting aan de ingang Kwekerijstraat tegen 24 december te verbeteren, zodat het licht niet enkel binnen mooi straalt, maar ook buiten.  

Zaterdag 31 december Oude jaar, Nieuw jaar ?
Een titel die voor zichzelf spreekt.
Gastheer Paul Eylenbosch brengt ons van oud naar nieuw ...


We starten 2017 met een cyclus van drie vieringen rond  Vergeving
Vergeving: gemakkelijk maar vaak onbereikbaar, eigen aan het menselijk hart en toch een hersenschim, een bevrijding voor de andere maar nog meer voor jezelf, mysterieus en toch alledaags, zo goddelijk en tegelijk zo menselijk.


Zaterdag 7 januari:  Vergeven is (levens)noodzakelijk.
Geen toekomst zonder vergeving: zowel voor volkeren, naties, groepen, godsdiensten, oorlogen, conflicten, relaties, samenleving, kerk, generaties, . . . enz. 
Kunnen we het kwaad overleven door ons alleen maar kwaad te maken over het kwaad ? Er is zeker rechtvaardigheid en vereffening nodig, maar evenzeer mededogen en vergeving.
Voorganger:  Hugo Vereeck
Toelichter: Paul Lansu (Pax Christi).

Zaterdag 14 januari:  Vergeven om te genezen, genezen om te vergeven.
Wie kan met zekerheid zeggen dat hij, als hij op de plaats en in de omstandigheden van de ander geboren en opgegroeid zou zijn, het zoveel beter gedaan zou hebben ?
Als vergeving gebeurt, komt er een grote kracht vrij.
Voorganger:  Jan De Meulder
Toelichting: Fred Sels

Zaterdag 21 januari:  Stilstaan bij vergeving en ruimhartigheid.
Meditatieve viering met teksten uit verschillende culturen, afgewisseld met muziek.
Ruimte om te delen rond vergeving (valt het me moeilijk om te vergeven, waarom, wat heb ik ervoor nodig ? ....)
Voorganger: Marijke Verrelst.

Mededelingen:

Jacqueline Nieuwendijk  verhuist op 26 december naar WZC Ter Meeren, Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse.
Wie een telefoontje wil geven kan dit doen op het n°  016/47 13 51

Suzy Hendrickx is nog steeds in het ZNA Sint-Elisabeth, herstellend van de operatie aan haar voet.
Je kunt haar bereiken op kamer 132 of op tel: 0475.68.93.32

Professor Burggraeve komt de toelichting houden op 28 januari en blijft dan na de viering nog beschikbaar voor verdere vragen.

Werkten mee aan deze Nieuwsbrief:  Marianne, Jan De M en Harry

 

Nieuwsbrief 2016 2017 nummer 4

Beste allemaal,
Graag sturen we jullie de vierde nieuwsbrief die de volgende cyclus 'Vriendschap' aankondigt en de Kerstviering 2016.
Voor de vieringen is iedereen steeds van harte welkom in de Sint-Annakerk Goedendagstraat 46  te  Borgerhout elke zaterdag om 18 u.

Cyclus: Vriendschap:  De crème fraîche van het leven

Vriendschappen aanknopen en onderhouden zijn een van de belangrijkste items in elk mensenleven. De 'liefde van je leven' is ook je beste vriend of vriendin.  Over vriendschap werd doorheen de eeuwen al heel veel gezongen en geschreven in poëzie en proza.

De viering van 10 december houden we eerder meditatief met rustige muziek, gedichten en teksten bij die aangename surplus van het leven, die vriendschap toch is.
Voorganger: Bert Lodewijckx

Voor zaterdag 17 december hebben we Christiane Dumez uitgenodigd. Zij raakte gefascineerd door het leven en het werk van Aelred van Rievaulx (1110- 1167), een middeleeuwse abt van een trappistenabdij.  In tegenstelling tot veel andere kloosterlingen spoorde hij zijn medebroeders aan om vriendschapsbanden op te bouwen en te onderhouden
Hugo Vereeck is voorganger.


Zaterdag 24 december:  Kerstmis

In de Kerstviering laten we ons leiden door het verhaal van de herders die waakten over hun kuddes. 
Wij kennen het verhaal, maar zij wisten niet dat er ineens een engel zou verschijnen en niet één, zelfs heel veel.
Wat doet dat met een mens, een engel ontmoeten ?
Als je daarover met mensen praat, krijg je zeer uiteenlopende reacties van mensen die engelen ervaren in hun leven tot mensen voor wie een engel niet meer is dan oude symboliek;  het is zo verschillend dat je enkel in verwondering kunt luisteren naar mekaar en wijzer worden.  Ontvankelijk zijn voor wat soms zo anders is dan ik en plots op mijn weg komt . . . . .
Gastvrouw: Marianne van de Graaff

Zaterdag 31 december:  Oude Jaar, Nieuw jaar?

Een titel die voor zichzelf spreekt.
Gastheer Paul Eylenbosch brengt ons van oud, naar nieuw . . . .

Mededelingen:

- Op 6 december kreeg 'Iedereen een componist' ,  een project voor kinderen tussen 4 en 12 jaar , koninklijk bezoek.  Ariane, de dochter van Edwig en Annick,  heeft voor koningin Mathilde een eigen compositie op harp mogen spelen.  Met onze dirigent zijn we als  Vleugel ook een beetje trots op dit jong talent.  Je vindt het hier op onze vleugelwebsite


- Colloquium Gandhi op 10 december in Wezemaal
Door Spes Forum vzw KU Leuven Universitaire Parochie wordt een colloquium georganiseerd met als titel: Gandhi vandaag - spiritualiteit in actie.

Plaats: Congres- en vergadercentrum 'Eenheid'   in Wezemaal-Rotselaar.   Begin om 9 uur.  Klik hier voor meer info


- Neem ook eens een kijkje op www.bezieldverband.be Je vindt er interessante info over  De Vleugel.Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Magda - Marianne - Els B. - Harry

Aan alle Vleugelaars en sympathisanten een Zalig Kerstfeest toegewenst.

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 3

Beste allemaal,
Een nieuwe cyclus komt eraan, tijd dus voor de volgende nieuwsbrief.

Nu zaterdag 12 november, van 18 uur tot 19 uur , gaat ons eerste 'leerhuis' door in De Vleugel.

Het is een andere vorm van samenkomen dan we gewoon zijn.  Die avond staat de figuur van de humanistische filosoof Michel de Montaigne centraal.  Hilde Verbeuren neemt ons mee in de wereld van deze originele denker uit de 16de eeuw, die nog altijd actueel is.  Een inleiding en enkele beschouwingen, met korte tekstfragmenten van Montaigne zelf, laten ons kennis maken met hem.  De tekstfragmenten worden afgewisseld met stukjes pianomuziek.  Er zal ook ruimte zijn voor bedenkingen, reacties, opmerkingen ...  We starten en eindigen samen met een lied.

Van harte welkom.

Op zaterdag 19 november is er aansluitend bij dit 'leerhuis' een gewone viering rond het thema:
Wees aandachtig, leef in de tijd, koester je tijd.  Met teksten van Montaigne, Prediker en uit de Papalagi.  Dezelfde boodschap uit drie verschillende culturen.
Voorganger: Jan De Meulder


De volgende cyclus over globalisering,  'De wereld, ons dorp' is gespreid over twee vieringen.

Zaterdag 26 november - vooravond van de eerste zondag van de advent:
We wonen allemaal op dezelfde planeet
Globalisering kan algemeen worden beschreven als een toename van de wereldwijde afhankelijkheidsrelaties ...
Dit proces van mondialisering brengt heel wat uitdagingen met zich mee, maar ook kansen.
Paul Eylenbosch is onze gastheer
Paul Lansu verzorgt de toelichting.

Zaterdag 3 december - vooravond van de tweede zondag van de advent
Ons vertrouwde binnentuintje verlaten
Vandaag de dag kunnen we gemakkelijk van de ene plaats naar de ander reizen.
We praten via Skype met mensen aan de andere kant van de wereld.
Vreemdelingen en vluchtelingen zoeken gastvrijheid in onze stad.
Marijke Verrelst gaat voor.
Getuigenissen door Els Bervoets, Vic Dierickx en Els Denissen.


Mededelingen:

Van 14 tot 20 november is er in Antwerpen de week van Religie en Levensbeschouwing met als thema: Zingeven verbindt.
Onder de activiteiten vinden we o.a.
- Stadswandeling  'Tabaksvest ' met een bezoek aan De Loodsen (Katholiek Stadspastoraal) Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
- Interlevensbeschouwelijk  dessertenbuffet onder het thema:  Religies verzoeten de stad. 
Plaats: Sint-Lutgardisschool, Maarschalk Gerardstraat 18, 2000  Antwerpen op woensdag 16 nov.

Meer info op de website: http://www.zingevenverbindt.be/

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Jan DM, Marijke en Harry

 

Pagina 3 van 6

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

September 2018
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen